Nyt værktøj kan opdage elevers snyd med ChatGPTMarcus Hemmingsen til venstre.

Nyt værktøj kan opdage elevers snyd med ChatGPT

Nu får undervisere og uddannelsesinstitutioner nemmere ved at opdage snyd elever og studerendes snyd med ChatGPT.

Et nyt værktøj fra den danske virksomhed Minlæring kan opdage, om teksten er skrevet den generative AI.

Ved folkeskolens afgangsprøver i år var én ting markant anderledes.

For første gang har lærere og censorer skulle forholde sig til, om stile og tekster var skrevet ved hjælp af den kunstige intelligens ChatGPT.

I dag er det hverken tilladt at bruge ChatGPT og andre chatbot-værktøjer ved skriftlige og mundtlige prøver i folkeskolen.

Adskillige lærere har følt sig magtesløse over for teknologien, der gør det noget nær umuligt at opdage, om eleven selv skriver teksten.

Nu kan lærere og undervisere dog få hjælp til at spotte, hvilke elever som lader ChatGPT udføre skrivearbejde.

Danske Minlæring, der udvikler digitale læremidler, lancerer værktøjet Editool, som giver læreren et præcist billede af, hvordan elevens tekst bliver til.

- Snyd har altid været et problem ved skriftlige opgaver i alle fag, men med ChatGPT har eleverne fået en meget let adgang til at snyde på en måde, der er svær at opdage.

Men med funktionen Editool får lærerne nu fuld gennemsigtighed med, hvordan eleverne rent faktisk arbejder skriftligt, siger Marcus Hemmingsen, stifter af Minlæring.

Sådan fanger det snyd

Konkret giver værktøjet læreren et overblik over elevens skriveproces.

Læreren tilføjer Editool som et tilføjelsesprogram til Google Docs eller Microsoft Word. Eleven skriver sin opgave i et af de to programmer, som de plejer.

Når læreren åbner dokumentet og starter Editools, analyserer programmet dokumentets tilblivelse og giver læreren en graf over elevens arbejdsproces, så man hurtigt og overskueligt kan se skriveprocessen.

Her kan læreren fx se, hvor lang tid det har taget at skrive opgaven. Derudover kan man se en anonymiseret visning af dokumentets tilblivelse fra start til slut som video.

Det står i skærende kontrast til de muligheder, lærerne har i dag, hvor de kun har egen dømmekraft til at vurdere, om eleven har brugt generativ AI som ChatGPT.

Problemet er særligt udtalt til eksaminer, hvor det for nye lærere eller censorer, kan det være umuligt at gennemskue, om et skriftligt produkt matcher, hvad eleven kan i undervisningen.

Ved mistanke om snyd kan man også afspille en simulation af skriveprocessen, hvor det fx bliver tydeligt, hvis der er kopieret større tekststykker ind.

Selve teksten er dog anonymiseret, så læreren kan ikke se, hvad den pågældende elev løbende skriver, men blot følge skrivetempoet.

- Ambitionen er at skabe transparens, og værktøjet kan på mange måder sidestilles med dem, der i dag bliver brugt til at tjekke for plagiat.

Det handler om at ramme en fin balance mellem at give lærerne mulighed for at fange snyd, uden at det tenderer overvågning.

Den etiske balance har vi været meget opmærksomme på, siger Marcus Hemmingsen.

Mens det ikke er tilladt at bruge ChatGPT og andre chatbot-værktøjer ved de skriftlige eller mundtlige prøver i folkeskolen, har undervisningsminister Mattias Tesfaye tidligere afvist at komme med “rigide retningslinjer” for, hvordan lærerne skal håndtere chatbots.

-rh

21/11 2023