Nyt center skal give børn bedre forståelse for digital teknologiFoto: Asger Hunov.

Nyt center skal give børn bedre forståelse for digital teknologi

Aarhus Universitet og en række andre professionshøjskoler går sammen om et nyt videnscenter, der skal sikre, at alle børn og unge i Danmark får en bedre forståelse for digital teknologi.

Centret, der navngives Videnscenter for Digital Teknologiforståelse, etableres med en bevilling på 50 millioner kroner over de kommende 5 år.

Pengene kommer fra tre store danske fonde: Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden.

Målet med centret er at skabe et fælles vidensgrundlag på tværs af uddannelsessektorerne om, hvordan digital teknologiforståelse bedst kan inddrages i undervisningen i grundskolen og på erhvervsuddannelserne.

Ambitionen er, at alle børn og unge uanset baggrund skal have viden om digital teknologi, så de kan deltage som demokratiske borgere i et digitaliseret samfund, siger Ole Sejer Iversen, der er professor ved Aarhus Universitet og leder af det nye videnscenter.

Centret skal levere viden, undervisningsmateriale og inspiration til, hvordan fag som programmering, algoritmer og databehandling kan inddrages i fag som dansk, matematik og samfundsfag.

På den måde håber man at give børnene en bedre forståelse for, hvordan den digitale verden fungerer.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) bakker op om centrets formål:

- Det er helt afgørende, at alle børn får viden om teknologiernes konsekvenser, så de kan tage kloge beslutninger, siger han.

Ved at samle forskere, lærere og undervisere fra hele landet håber centret at skabe et fælles fagligt grundlag, som kan komme børn og unges forståelse af digital teknologi til gavn.

-rh

22/8 2023