Aktuelle nyheder - Undervisning & Læring

Fra afslag til succes: Historien om Furesø Musikskoles start i 1963

Fra afslag til succes: Historien om Furesø Musikskoles start i 1963

Årets sæson på Furesø Musikskole bliver en særlig festlig en af slagsen. I år er det nemlig 60 år siden musikskolen første gang slog dørene op for lokalområdets musik-glade børn.

Del artiklen på

I dag er musikskolen en af de største i Danmark målt i forhold til indbyggertal, og den sætter nye nationale standarder for tilbud til børn og unge inden for autismespektret.

I august 1963 fik organist Knud Murmann Jensen afslag fra Værløse Kommune på at starte en musikskole.

Efter afslaget går skoleinspektør for Syvstjerneskolen, Christian Brodersen, ind i sagen og skriver igen til ”Udvalget for kulturelle anliggender”.

Heldigvis opnår musikskolen et tilskud og kan starte i oktober 1963 på Syvstjerneskolen med Knud Murmann Jensen som leder. Dengang blev 41 elever fordelt på klarinet, klaver, sang og blokfløjte.

Farum Musikskole kom til i 1967 – i dag kender vi dem samlet som Furesø Musikskole.

I dag går ca. 1000 elever i alderen 0 – 87 år til undervisning i 20 solofag.

Målt på indbyggertal gør det Furesø Musikskole til en af de største kommunale musikskoler på landsplan.

Personlig udvikling og stærke fællesskaber

I 2023 vægter Musikskolen stadig 1-1 instrumentalundervisningen efter mesterlærerprincippet højt, men mange andre tilbud er kommet til.

Især er der stor efterspørgsel på rytmikundervisning i hold blandt de mindste børn og grundskolebørnene.

Musikskolen har et aktivt band-miljø og mange sammenspilshold i forskellige størrelser, alder og genrer samt kor.

Alt sammen kun muligt fordi Musikskolens 31 lærere gør en stor indsats for, at så mange elever som muligt kommer til at opleve det at skabe musik sammen med andre.

For Tine Hessner (B), formand for Kultur, Fritid og Idræt, er fællesskaberne en del af fundamentet i arbejdet med at skabe et godt børneliv i Furesø:

- Fælles oplevelser og deltagelse i kulturaktiviteter har en kæmpe betydning for vores mentale og sociale sundhed.

Både de arrangerede events og de oplevelser, der opstår i hverdagslivet, giver os rum til kreativ fordybelse og en plads i stærke fællesskaber. Derfor er vi heldige i Furesø at have en ambitiøs og erfaren musikskole.

Koncertkalenderen er altid fuld

Det høje aktivitetsniveau kan også aflæses af den imponerende koncertkalender, der hvert eneste år byder på DrumCamp, festivaler og elever der medvirker ved f.eks. byrådsmøder, statsborgerskabsceremonien, Kunstens Dag i Hareskov og Aftenåbent i Værløse - udover Musikskolens egne koncerter naturligvis.

Plads til både bredde og elite

Musa Harmanci (V), næstformand for Kultur, Idræt og Fritid, fremhæver værdien af det tværkommunale samarbejde:

- Med Furesø Musikskole ønsker vi at gøre plads til både bredde og elite. Derfor har musikskolen siden 2010 drevet en talentlinje sammen med 4 nabokommuner.

Dermed kan vi sikre, at den enkelte elev har mulighed for at kunne fordybe sig i sit fag og møde andre unge med de samme interesser.

Det styrker samarbejdet med vores naboer og fællesskabet omkring musikken for børn og unge, og arbejdet bidrager til fødekæden i det samlede danske musikmiljø.

Af samme grund var Furesø Musikskole med til at starte Nordsjællands Ungdomssymfoniorkester (NUO) i samarbejde med andre nordsjællandske musikskoler.

Orkestret spiller nu på sin 7. sæson og kan opleves til den allerførste jubilæumskoncert.

Jam i Billen og tilbud til børn på autismespektret

I det seneste år har Musikskolen haft fokus på at skabe plads til de lidt ældre elever i en atmosfære, hvor de kan være mere selvorganiserede og på den måde styrke fællesskabet omkring musikken.

I øjeblikket fx i forbindelse med Jam i Billen.

Og så er en del af Musikskolens lærere for nyligt blevet efteruddannet igennem et musikterapeutisk perspektiv med fokus på autismespektret, for bedre at kunne undervise og give adgang til musikkens verden for elever med særlige udfordringer.

Musikskoleleder, Jes Gram, siger selv om Musikskolens arbejde: - Vi er inde i en spændende udvikling, hvor vi fortsætter med at styrke kerneopgaven og samtidigt hæver blikket og udvikler nye tværfaglige samarbejder, der udvider perspektivet på Musikskolens samfundsrelevans.

Alle er velkomne til sæsonens 10 jubilæumskoncerter

Musikskolen i årstal

- 1963: Værløse Musikskole oprettes med 4 undervisningstilbud: klaver/blokfløjte/klarinet/sang
- 1967: Farum Musikskole oprettes
- 1973: Værløse Musikskole opretter voksenafdeling
- 1988: Farum Musikskole opretter Unge Musical
- 1993: Farum Musikskole får egne lokaler i Farum Kulturhus
- 2004: Værløse Musikskole får egen bygning på Kirke Værløsevej 36
- 2005: Kvintoratet bliver oprettet. Samarbejde mellem Værløse, Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Herlev Musikskoler.
- 2007: Furesø Musikskole bliver til på baggrund af kommunesammenlægningen
- 2010: Talentlinje oprettet i samarbejde med Kvintoratet
- 2014: "Side by side" koncerter med Copenhagen Phil (gentaget 2015/2018/2019)
- 2017: Nordsjællands Symfoniorkester oprettet (samarbejde mellem Furesø/Allerød/Hillerød/Hørsholm/Rudersdal Musikskoler)
- 2021: Harpefestival - Danmarks første harpefestival afholdes i Farum Kulturhus, arr. Furesø Musikskole

-rh

Læs mere om Undervisning & Læring

13/9 2023