Danmarks første chatbot til undervisningFoto: Colourbox

Danmarks første chatbot til undervisning

SkoleGPT er et ambitiøst nyudviklet projekt, der har til formål at give lærere et yderligere værktøj til deres undervisning.

Bag SkoleGPT står Future Classroom Lab og CFU ved Københavns Professionshøjskole.

SkoleGPT er en chatbot, som elever og lærere kan interagere med via hjemmesiden chat.skolegpt.dk.

Chatbotten er skabt med udgangspunkt i den seneste forskning inden for generative AI og er bygget op omkring den åbne kilden sprogmodel LLAMAT 2 B.

Dette giver SkoleGPT evnen til at føre samtaler på dansk og engelsk om et bredt spektrum af emner.

Sikkerhed og persondata er højt prioriteret i udviklingen af SkoleGPT.

Chatbotten er hostet decentralt hos flere GDPR-certificerede udbydere, og der indsamles ikke persondata fra brugerne.

Dette gør SkoleGPT sikker at benytte i undervisningen uden krav om databehandleraftaler.

På hjemmesiden skolegpt.dk præsenteres en række måder SkoleGPT kan benyttes i undervisningen.

Blandt andet som samtalepartner i fremmedsprog, i forbindelse med projektarbejde eller til at stimulere kreativitet og nysgerrighed.

SkoleGPT giver mulighed for at eksperimentere med og diskutere potentialet af fremtidens teknologier.

SkoleGPT er stadig under udvikling, og der arbejdes løbende på at forbedre ydeevnen.

Blandt fremtidige mål er opgradering af sprogmodellen, stabilisering af hostingen og tilføjelse af funktioner som tekst-til-billede generering.

Projektet er åbent for bidrag og feedback med henblik på at gøre SkoleGPT så relevant og anvendelig som muligt i undervisningen.

Med SkoleGPT får danske lærere et unikt værktøj, der kan udvide rammerne for interaktiv undervisning.

Chatbotten giver mulighed for nye samtaler om AI's potentiale og udfordringer samtidig med, at den bidrager til læring på tværs af fag.

Det er et spændende pilotprojekt, der med tiden kan revolutionere den danske skole.

Ifølge hjemmesiden kan lærere bidrage til udviklingen af SkoleGPT på følgende måder:

Give feedback:
Lærere opfordres til at afprøve SkoleGPT i deres undervisning og komme med feedback om deres erfaringer. Dette kan være både konkrete forslag til forbedringer, men også mere overordnede refleksioner over, hvordan chatbotten kan understøtte læring bedre.

Del ideer:
Hjemmesiden efterlyser ideer til, hvordan generativ AI og SkoleGPT kan bruges i undervisningen. Både konkrete undervisningsforløb, men også mere innovative måder at integrere teknologien på. Det kan være med til at udvikle SkoleGPT i en mere læringsfaciliterende retning.

Bidrag til materialer:
På sigt ønsker man at udbygge hjemmesiden skolegpt.dk med en række læringsmaterialer til brug i undervisningen. Lærere kan bidrage med undervisningsideer, cases, videoer eller andet materiale, der kan inspirere andre.

Deltag i udviklingsgruppen:
For de mest engagerede lærere er der mulighed for at deltage aktivt i udviklingsgruppen bag SkoleGPT. Her kan man bidrage direkte til den videre udvikling af chatbotten og projektet.

Skriv artikler:
Man ønsker at profilere succeshistorier og gode erfaringer med SkoleGPT. Lærere opfordres derfor til at skrive artikler, der kan inspirere andre til at afprøve chatbotten.

Således gives der mulighed for både konkret input til udviklingen, men også at dele erfaringer, der kan motivere en bredere anvendelse af SkoleGPT i folkeskolen.

Du finder SkoleGPT her

-rh

29/8 2023