Birgit Munk overtager posten som skolechef i Middelfart Kommune

Birgit Munk overtager posten som skolechef i Middelfart Kommune

Middelfart Kommunes nye skolechef kommer med en bred erfaring indenfor skoleområdet. Erfaringer, som skal være med til at udvikle folkeskolerne i Middelfart Kommune.

Skoleområdet i Middelfart Kommune er lige nu i gang med et meget vigtigt arbejde med visionen for Børn- og Ungeområdet, der handler om at give alle børn lige chancer for at trives og lære.

Derfor er der behov for en stærk profil som chef for kommunens 11 folkeskoler, ungdomsskolen, musikskolen og specialskolen Skrillingeskolen.

Det har Middelfart Kommune fundet i Birgit Munk, som kommer fra en stilling som teamleder i kommunens afdeling for Skole- og Dagtilbud.

Hun afløser Grete Berggren, som går på pension.

- Birgit brænder for vores børn, og for at skabe de bedst mulige rammer for, at de trives og udvikler sig mest muligt i deres skoletilbud.

Samtidig har hun en bred erfaring med området, og en stor forståelse for både de overordnede linjer og hverdagen på vores skoler.

Derfor er jeg rigtigt glad for, at hun har lyst til at tage livtag med de opgaver, der ligger på området, siger Børn- og ungedirektør, Charlotte Houlberg.

En af de opgaver, der ligger først for, er arbejdet med at styrke skolernes mulighed for at give elever som har brug for ekstra støtte den rette hjælp i almenområdet, så de kan være i det lokale fællesskab med kammeraterne i klassen og samtidig trives og udvikle sig fagligt.

Målet er, at folkeskolerne i højere grad skal have rammerne til at rumme flere i de almene fællesskaber - en opgave Middelfart Kommune netop har fået 9 mio. kr. af A.P. Møller Fondens folkeskoledonation til at håndtere.

- Som skolechef ser jeg frem til at understøtte skolerne i arbejdet med at omsætte og udvikle visionen til konkrete lokale strategier og metoder, som skoleledelser og medarbejdere kan anvende i praksis.

Ledere og medarbejdere efterspørger kompetencer og mulighed for sparring, når de møder undervisningsmæssige behov, som ikke kan imødekommes alene med almenpædagogik.

Det er en stor opgave at lægge en skoledag til rette, så alle elever i en klasse kan deltage i det sociale- og det faglige fællesskab, siger skolechef Birgit Munk.

Indgående kendskab til skoleområdet

Den nye skolechef har de i en årrække varetaget en række forskellige stillinger på skoleområdet.

Som lærer i Kolding Kommune har hun arbejdet med netop elever med specialpædagogiske behov, været viceskoleinspektør, skolekonsulent og chefkonsulent hos konsulentvirksomheden Rambøll - og senest har hun været teamleder i Skole og Dagtilbud i Middelfart Kommune.

- Jeg medbringer en række erfaringer, som jeg vil bruge til at understøtte sammenhæng og retning i skolerne.

Det er helt afgørende at der er dialog og fælles "røde tråde" mellem hverdagen i en skole, det centrale niveau og det politiske niveau. Det vil jeg gøre mit allerbedste for at bidrage til, at vi fortsat har her i Middelfart Kommune.

Birgit Munk tiltrådte stillingen som skolechef den 1. februar 2023.

-rh

2/5 2023