Ulla Berndt Sørensen, undervisnings- og læringskonsulent, www.MindOpener.dk.
Ulla Berndt Sørensen, undervisnings- og læringskonsulent, www.MindOpener.dk.

Stop op! … og giv dig tid

Når du giver dig tid, udvikler du dine relationskompetencer

Af: 

Ulla Berndt Sørensen, cand.scient., HD-O, undervisnings- og læringskonsulent, www.MindOpener.dk

Det var rørende at møde så mange skønne lærere på Danmarks Læringsfestival i Bella Centeret i marts. Det var rørende at høre lærere – som ildsjæle på kanten af stress – brænde for deres job. De syntes at have et inderligt ønske om at få rakt en hjælpende hånd, så de kan komme ud af deres store arbejdspres. Et pres, der både manifesterer sig fysisk og psykisk. Og det var en lise at møde skoleledere og kommunalpersoner, der tydeligvis søgte hjælp til øget overskud for lærerne.

Einstein har givet udtryk for, at vi ikke kan løse tidens udfordringer med samme mindset, som skabte dem. At der er udfordringer i vores samfund, ses tydeligt i undervisningsverdenen: Lærere får stress, elever får stress – skoleledere er begyndt at sige fra og kvitte jobbet.

Som undervisere må vi lære at stoppe op. I starten i det små. Som fx, når vi i frikvarteret nærmest løber fra klasselokale til klasselokale. For det påvirker os både fysisk og psykisk, mentalt og følelsesmæssigt. Vi ankommer med et forjaget udtryk i ansigtet, som øjeblikkeligt smitter af på klassen og læringsmiljøet. For elever læser os, som børn læser deres forældre. Og de reagerer derefter.

Prøv bare én gang at stoppe op. Gå. Roligt. Træk vejret. Roligt.

Elever bliver motiveret

Indse, at det er godt tjent ind at bruge det ekstra minut, der er forskellen på at halvløbe og gå i roligt tempo. Oplev, at du i tilgift kommer roligt ind i klassen med ro i tankerne og overskud til at kigge opmærksomt ud i klasserummet. Og til tider på hver enkelt elev i klassen.

Det er godt givet ud. Prøv det. En gang, to gange, alle gode gange tre – eller flere. Giv ikke op. Vær vedhold­ende. Du vil ikke fortryde det. Tværtimod. Du er nemlig på vej til at give dig selv en god start på timen. Og du er i fuld færd med at udvikle dine relationskompetencer. Og din klasserumsledelse. Det være sig den praktiske del omkring undervisningens opbygning og den relationelle del. Relationel klasserumsledelse – kendetegnet ved nærvær, autenticitet, omsorg, interesse – er den største motivationsfaktor for dine elever.

Nu opnår du naturligvis ikke et decideret mentalt og adfærdsmæssigt paradigmeskifte ved at gå i roligt tempo. Og dog. Læg alligevel mærke til de små tegn på forandring. Også selv om de kan virke meget små. For de første forandringer er de største. At igangsætte forandring er en bedrift.

Set fra en helikopter

At systematisere din fortsatte indsats på at udbygge relationskompetencerne kræver vedholdenhed – og en metode. En metode, der viser vejen. KAM®-metoden er fx en sådan metode. Baseret på empirisk forskning og nyeste neurovidenskabelige landvindinger går metoden bag om den dagligdags rutinetænkning. Ved at blive guidet igennem KAM®-metoden udfases hjernens hidtidige, uhensigtsmæssige, hjernespor præget af automatikreaktioner. Efterfølgende guides du til at løfte dit mindset op i et helikopterperspektiv, hvor situationens udfordrende kompleksitet dekomponeres til sine enkeltdele. Herudfra formår din hjerne at danne nye kombinationer i hjernesporene, der hjælper en mere forløsende, forfriskende eller konfliktløsende adfærd på vej. Om det “blot” er noget, hjernen tænker, eller om det er virkelig handling, er stort set det samme. Derfor vil du – med overraskende lethed – efterfølgende opleve, at du opnår et signifikant løft i dine relations- og handlekompetencer i klasserummet.

Det nye mindset, KAM®-metoden med lidt træning beriger dig med, forårsager løbende befordrende justeringer i din klasserumsledelse. Udbyttet forstærkes af forståelsen af klasserumsledelses tredelte hierarki.

Du skal kunne lede dig selv

Først må du mestre din selvledelse. Du må opnå tilstrækkelig selvindsigt i dine tanker, følelser og adfærd, så du med et øjebliks varsel kan bevare overblikket og bringe dit sind i ro. På denne måde agerer du – i stedet for at re-agere. Man kan ikke lede elever, hvis man ikke kan lede sig selv.

Med en forankret selvledelse kommer relationskompetencerne meget let til udfoldelse, og du bliver bedre til at opbygge rammesættende og motiverende relationer til dine elever hver især.

Den overordnede relationelle klasserumsledelse er mangefacetteret. Her skal du tillige mestre at oplære elev­erne i at opbygge befordrende læringsfællesskaber – og evne at gribe regulerende ind, hvor behov er. Det er lidt af en kunstart. Men har du trænet dig i de første to trin, vil du glædes over at se, at social trivsel og faglig læring vokser side om side.

Lad os alle sammen blive bedre til at støtte op om lærere og skolen i sin helhed – os som forældre, som samfundsborgere og som samfund som helhed. De fortjener det – de gør en stor indsats.

Seneste artikler

Fantasi Fantasi er om tvillingerne Molly og Smilla, der begge har autisme.

Dokumentar for børn og unge

CPH:DOX er en af de største dokumentarfilmfestivaler i verden. Her er film om unge for unge. Festivalen finder sted fra den 15. til den 25. marts

CPH:DOX · 08-02-2018

Danmarks Læringsfestival er to dage med fuldt drøn på og grobund for masser af netværk.

Fyrtårnet for undervisningsverdenen

Danmarks Læringsfestival i marts slår dørene op for masser af inspiration fra forskning og praksis

Styrelsen for it og læring · 08-02-2018

Videoer i undervisningen kan gøre arbejdsdagen mere overskuelig.

En partner i undervisningen

Med videoer kan undervisningen understøttes på flere måder til gavn for både lærer og elever

Restudy · 08-02-2018

 
Jette Fredslund opretter hver enkelt lærer som bruger og rekvirent efter behov for tolk.

Nyt tolkebureau tilbyder hurtig bestilling og nem administration

Tolkify i Herning har som det første danske tolkebureau udviklet et it-system, der gør det både hurtigere, nemmere og billigere for skolerne at bestille og afregne en tolk

Tolkify · 08-02-2018

Til kamp mod usunde snacks

Størstedelen af det sukker vi indtager, spiser vi mellem måltiderne. Nu har 155.000 skolebørn i 4.-7. klasse taget kampen op mod sukkeret

GoCook · 04-12-2017