Her er et eksempel på et klasselokale efter en ændret indretning.
Her er et eksempel på et klasselokale efter en ændret indretning.

Få bedre trivsel, ro og overskud ved en ny organisering af skoledagen

Sådan lyder tilbuddet fra lærer, forfatter og kursusholder Karina Winther, der er ophavsmanden til filosofien Ugeskemarevolutionen

UgeskemaRevolutionen er en velafprøvet måde at organisere undervisningen på, hvor det bliver muligt at undervisningsdifferentiere og inkludere elever med særlige behov.

Kort fortalt går Ugeskemaet ud på, at alle de opgaver eleverne skal klare i løbet af ugen, står i et afkrydsningsskema. Læreren kan ret hurtigt bruge skemaet til at differentiere undervisningen for at tage hensyn til elevernes forskellige behov. Det betyder, at der bliver forskel på, hvilke opgaver eleverne skal løse. Selv om den faglige spredning er stor, kan det lade sig gøre at imødekomme såvel elever med faglige udfordringer som de dygtigste elever. Alle elever bliver udfordret og stimuleret på hver deres niveau.

Slip kontrollen, giv eleverne indflydelse

Når klassen arbejder med Ugeskema, vælger eleverne selv, i hvilken rækkefølge, de løser opgaverne i løbet af ugen. De vælger også selv, hvor de arbejder, og hvem de arbejder sammen med. Det er altså ikke et spørgsmål, om de løser opgaverne, men udelukkende et spørgsmål om i hvilken rækkefølge. At eleverne må vælge selv, giver dem en enorm følelse af frihed.

– Jeg hører indimellem fra lærere, der er bekymrede for at miste kontrollen, hvis de giver eleverne for stor frihed. Men efter ganske få uger er tilbagemeldingen fra lærerne, at de tværtimod får mere styring i klassen ved at slippe kontrollen, siger Karina Winther. I stedet for at bruge en masse tid på at kontrollere slutprodukter, bruger læreren i stedet sin tid på at vejlede i processen. Det giver overblik og sikrer fagligheden.

Bryder med det timebaserede skema

Ugeskemaet nedbryder det timebaserede skema og dropper den kollektive klasseundervisning, hvor alle elever arbejder med samme opgave på samme tidspunkt. Læreren giver en kort faglig gennemgang af nyt stof, hvorefter eleverne selv tager ansvaret for at nå igennem opgaverne. Læreren følger naturligvis op, hvor det er nødvendigt. Og eleverne responderer ifølge Karina Winther med øget motivation og lyst til at lære.

Denne tilgang frigiver tid til, at læreren kan få en tættere føling med hver enkelt elev. Der bliver overskud til at tage hånd om den enkelte elevs individuelle behov.

Med frihed til at vælge selv følger også, at eleverne viser hinanden hensyn i klasselokalet ved at hviske og bevæge sig stille rundt, og så er det indbygget i systemet, at eleverne hjælper hinanden. Kammerathjælp før voksenhjælp, kalder Karina Winther det.

Ingen lektier

Med Ugeskemaet får eleverne ikke længere lektier for:

– Når vi afskaffer lektierne, laver eleverne langt mere både i skoletimerne og derhjemme og tempoet i skolearbejdet stiger. Den varierede skoledag og elevernes medbestemmelse gør, at de arbejder mere effektivt i skoletimerne, forklarer Karina Winther.

– Eleverne må naturligvis gerne arbejde frivilligt med opgaverne derhjemme, men det betyder meget, at læreren har mulighed for at fjerne den sure aura – øv, pligt og tvang – ved lektiebegrebet, understreger Ugeskemaets ophavsmand.

Varieret skoledag

Inden for Ugeskemaets rammer kan eleverne veksle mellem opgaver fra forskellige fag og mellem opgaver med forskellig grad af fysisk aktivitet. Læreren kan benytte det sædvanlige undervisningsmateriale, men Ugeskemaet kan indeholde opgaver, der tilgodeser forskellige læringsstile, kreative opgaver, bevægelse, diskussion, refleksion med videre. Og hvor eleverne kan arbejde alene, sammen med en makker eller i en lille gruppe.

Lav indretningen om

Karina Winther opfordrer til at tænke grundigt over indretningen af klasselokalet. Når klasselokalet er et rart sted at være, er det nemmere at lære. En ommøblering skaber endda plads til andre typer møbler som f.eks. sofaer, sækkepuder og planter. Man skal selvfølgelig bevare nogle af de traditionelle skolemøbler, men ved at stille dem anderledes får du skabt plads.

– Lærernes forventning er ofte, at det vil være umuligt i deres klasselokale, men efter bare et kvarters hjælp i løbet af en kursusdag er der pludselig luft og plads til alle – og nu ønsker de sig endda reoler, madrasser og skillevægge, slutter Karina Winther.

 

Karina Winther

Ophavsmanden, Karina Winther, udgav i 2012 bogen ”UgeskemaRevolutionen – Folkeskolen med overskud til alle” og i 2019 opfølgeren ”UgeskemaRevolutionen – Få ro, trivsel og overskud i lyset af folkeskolereformen”.

Hun har i 2017 udgivet tre e-bøger, som du kan hente gratis på hjemmesiden www.ugeskemarevolutionen.dk under fællestitlen ”På forkant” – til indskoling, mellemtrin og udskolingen.

Ugeskemarevolutionen er samtidig en kursusvirksomhed, der siden 2012 har tilbudt efteruddannelse til lærere og pædagoger om filosofien bag UgeskemaRevolutionen.

Metoden kan benyttes i alle fag og på alle klassetrin.

Formålet med Ugeskemaet

er at skabe:

  • Aktive, engagerede og ansvarlige elever med lyst til at lære.
  • En nem vej til undervisningsdifferentiering.
  • Mere tid til dialog med hver enkelt elev.
  • Ro i undervisningen.
  • Overskud til læreren.

Seneste artikler

Professor Arsen K. Mejlikov fra DTU-Byg International

Rigtig ventilation giver næring til hjerne og krop

Effektiv indlæring er i skolerne sparet væk i bestræbelserne på energiøkonomisk gevinst. De offentlige bygninger har over de seneste 50 år tabt pusten efter gennemgribende fokus på tætning og isolering

KE Fibertec & Vent2U · 23-09-2020

Lokal brobygning mellem den lokale folkeskole og eksempelvis det stedlige gymnasium kan betyde meget for at højne fremmedsprogene.

Brobygning for at styrke fremmedsprog i undervisningen

Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF, har snart eksisteret i to år. To spændende og mildt sagt begivenhedsrige år, hvor der er igangsat en lang række projekter og initiativer, der skal være med til at løfte fremmedsprogene

Det Nationale Center for Fremmedsprog · 22-09-2020

Lynguide til mentalisering

Hvad er mentalisering? Hvorfor er det relevant? Og hvad skal du have for øje, når du arbejder mentaliseringsbaseret? Få svar med denne lynguide til mentalisering. For lærere og pædagoger, der arbejder med elever med særlige behov

At kunne se bag om adfærd · 21-09-2020

The sad snail Sandy

Børnenes selvkreativitet er i konstant fare

Det mener børnebogsforfatteren Stig Seberg, der via eget forlag har udgivet en serie lydbøger for børn, der giver ro til børn og voksne

Engelskundervisning · 18-09-2020

 
Lena Lindenskov og Peter Weng

Gør brug af samtalen i matematik

I dette indlæg giver to eksperter i matematikundervisning gode råd til kunsten at skabe interesse for matematik hos elever på især mellemtrinnet

Matematikundervisning · 09-09-2020