Aktuelle nyheder - Skolen

Udfordringer i gymnastikhallerne

Udfordringer i gymnastikhallerne

Mange forskellige redskaber og løbende udskiftning af redskabsansvarlige kan gøre det svært for en skole, at opretholde den nødvendige- og vigtige viden om deres redskaber, som i sidste ende kan være helt afgørende ift. sikkerheden for børnene.

Del artiklen på

Derudover mangler skolerne tit viden om antal af redskaber på forskellige lokationer, alder, værdi og tilstand, hvilket også er ret relevant rent forsikringsmæssigt.

Mange har ikke har den nødvendige viden ift. opretholdelse af gymnastikredskaber eller selv at kunne udskifte reservedele.

Dermed også sagt, at mange ønsker at kunne afsætte mere tid til primære arbejdsydelser frem for at skulle koncentrere sig om gymnastikredskaber, udstyr og vedligehold.

PE-Redskaber er et velkendt brand rundt omkring i mange gymnastikhaller og er især anerkendt for kvaliteten, sikkerheden og holdbarheden. De har været en del af industrien siden år 1992 og har produceret gymnastikredskaber til kunder i både ind- og udland.

Det gør de stadig den dag i dag, men tilbyder også at efterse og vedligeholde gymnastikredskaber, så de altid er 100% brugbare og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. PE-Redskaber introducerede tilbage i år 2019 det innovative- og gennemtestede servicesystem PE RemoteCare, som gør det muligt løbende at vedligeholde samt reparere gymnastikredskaber og springanlæg.

Ved løbende gennemgang og reparation kan en skade nemlig opdages og håndteres i tide og dermed reducere reperationsomkostningen og sørge for at redskabet er sikkert at bruge.

Derudover giver PE RemoteCare systemet også et overblik over gymnastikredskaber og deres lokationer, samlet værdi samt budget for vedligeholdelse og forventet udskiftning i de kommende 3 år.

Systemet giver ligeledes mulighed for at se- og bestille reservedele online for det enkelte redskab samt at indmelde skader 24/7 ved brug af enten en smartphone eller en Ipad.

Ved opstart i PE RemoteCare gennemgås alle gymnastikredskabers tilstand, eventuelle fejl og mangler af en professionel fra PE-Redskaber A/S

Småreparationer foretages og udbedres med det samme, hvor råd og vejledning til slid samt bedre vedligehold af gymnastikredskaberne gives med på vejen.

Alle produkter opmærkes og indregistreres i PE RemoteCare digitale system. Ved efterfølgende årlige eftersyn gennemgåes gymnastikredskaber ligeledes for fejl.

Småreparationer udbedres med det samme, og er det muligt, kan gymnastikredskaber tages med retur til reparation i samme omgang.

Derudover opdateres vedligeholdesbudget samt oversigten over redskaber og evt. nye gymnastikredskaber bliver opmærket med QR koder og registreret i systemet.

En case fra den virkelige verden

VIA University College, som holder til i Midtjylland, havde et ønske om at afkorte tiden fra et gymnastikredskab gik i stykker til det igen var genanvendeligt for skolens brugere.

Lektor Esben Stilund Volshøj fra VIA University College, læreruddannelsen i Aarhus har utalt sig følgende om PE RemoteCare servicesystemet:

- Den primære årsag til, at vi har valgt PE RemoteCare servicesystem er, at vi ønsker at afkorte tiden fra at udstyr eller redskaber går i stykker til, at det bliver repareret.

Når brugerne opdager en mangel eller skade på udstyr, får vi besked med det samme og kan iværksætte en reparation. Dermed mindskes tiden, hvor udstyret ikke er anvendeligt.

- Yderligere får vi en gennemgang af alle redskaber en gang om året, så vi sikrer os, at de for det første kan anvendes forsvarligt, og for det andet kan lægge planer for nye indkøb og reparationer fremadrettet.

Det giver os en mulighed i samarbejde med PE-Redskaber at lave et budget for reparationer og indkøb frem i tiden, så der ikke opstår pludselige store indkøb. Ved gennemgangen af udstyr har PE-Redskaber ovenikøbet medtaget de redskaber eller dele, som har skullet repareres her og nu, hvormed vi har sluppet for forsendelse.

- Endelig er vi rigtig glade for at PE RemoteCare også kan virke som et lagersystem. Det giver os et fuldt overblik over, hvad vi har og endda i hvilke lokaler, det står eller hører til.

Alt dette betyder, at vi kan afsætte mere tid til vores primære arbejdsydelse og koncentrere os mindre om redskaber og udstyr – det gør systemet for os.

Det stærkere fokus på serviceelementet, skyldes især, at PE-Redskaber holder tæt øje med deres kunders udfordringer og behov.

Det er nemlig ikke helt ukendt i gymnastikverdenen, at PE-Redskaber er kendt for den gode- og langvarige relation, som også afspejles i deres kerneværdier: rådgivning, tillid og innovation. Derudover er PE-Redskaber godt klar over, at deres produkter medvirker til belastning af miljøet mhp. bl.a. anvendelsen af PVC.

Derfor er det også utrolig vigtigt for virksomheden, at de fremadrettet vil forsøge at bidrage til en mindre miljøbelastning andre steder, hvor det er muligt for dem at optimere.

Virksomheden har bl.a. et stort fokus på at producere deres produkter i meget høj kvalitet for bedre at kunne sikre holdbarheden og dermed også levetiden – samtidig med at de løbende tilbyder service og vedligehold for endnu bedre opretholdelse af produkternes værdi.

Dermed stiler virksomheden mod at skabe mere værdi af de samme materialer og bidrage til en at CO2 udledningen bliver mindre ved at reparere end ved at købe nyt.   

-rh

Læs mere om Skolen

19/12 2022