Aktuelle nyheder - Skolen

Opvækst i økonomisk fattigdom forringer børns skolegangFoto: Tomas Bertelsen

Opvækst i økonomisk fattigdom forringer børns skolegang

En barndom i økonomisk fattigdom sætter negative spor ift. trivsel, skole og uddannelse og medvirker til at skabe "udenforskab", viser en helt ny undersøgelse fra Egmont.

Del artiklen på

68.000 danske børn og unge vokser op i økonomisk fattigdom. At fødes ind i fattigdom forringer børns muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse, men også for at trives og klare sig godt i skolen på kortere sigt.

Den økonomiske fattigdom står sjældent alene. Den følges ofte af sociale udfordringer, så som at børn og unge fra fattige familier holdes udenfor på baggrund af fattigdommen. Det viser helt nye undersøgelser, som Rambøll og Maple har gennemført til brug for Egmont Rapporten 2021 "SMÅ KÅR - børn og unges opvækst i økonomisk fattigdom".

Rambøll har undersøgt betydningen af en opvækst i økonomisk fattigdom blandt samtlige børn, der er født i perioden 1989 til 2020.

Undersøgelsen giver for første gang viden om, at uanset om børn fødes ind i fattigdom eller oplever fattigdom på et senere tidspunkt i barndommen, så sætter fattigdommen langvarige, negative spor ift. trivsel, skole og uddannelse.

Børnene opnår fx lavere resultater i de nationale test i grundskolen, trives dårligere, får dårligere afgangskarakterer i dansk og matematik, og de påbegynder i mindre grad en ungdomsuddannelse end ikke-fattige børn og unge.

Knap 3 ud af 10 børn, som er født ind i fattigdom, har ikke gennemført en ungdomsuddannelse, når de er 25 år - for de ikkefattige jævnaldrende er det 18 pct.

Det er ikke rimeligt, mener Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden:

"Med afsæt i Egmont Fondens sociale indignation kan og bør vi ikke sidde børnene og de unges støttebehov overhørig. Børn og unge, som vokser op i økonomisk fattigdom, oplever læringsulighed og har stor risiko for frafald fra uddannelse. Vi skal blive bedre til at hjælpe dem både her og nu og på længere sigt. For en opvækst i fattigdom kan følge én hele livet."

At stå uden for fællesskabet

At vokse op i økonomisk fattigdom kan gøre det sværere for børn og unge at blive en del af børnefællesskaberne i både skolen og fritidslivet. Mange savner aktiviteter i hverdagen og bekymrer sig om familiens økonomi. Det viser en ny undersøgelse, som analysebureauet Maple har gennemført til brug for Egmont Rapporten 2021.

Undersøgelsen kaster bl.a. lys over, hvor ekskluderende det kan være for et barn at vokse op i en familie, der ikke har de samme økonomiske muligheder som andre børn. Særligt oplevelsen af at stå på kanten af eller uden for børne- og ungefællesskaberne i skolen og i fritidslivet påvirker børn og unge, der vokser op i økonomisk fattigdom.

"Jeg var nødt til at sige, at jeg ikke kunne komme med (til arrangementer med sin klasse, red.) og fandt på undskyldninger over for lærere og kammerater. Jeg kunne ikke lide at fortælle, at vi er sådan en familie, der ikke har ret mange penge, og jeg syntes ikke, det kom andre ved. Så jeg løj og sagde, at jeg skulle noget andet, og når kammeraterne så spurgte til dét, føltes det dobbelt ubehageligt", fortæller 16-årige Rose, deltager i Egmont Fondens ungepanel.

Sammen med 12 unge i alderen 12 til 17 år fra Egmont Fondens ungepaneler giver hun en række råd til, hvordan konsekvenserne af økonomisk fattigdom for børn og unge kan mindskes i skolen, i fritiden og i ungdomslivet generelt. Et af budskaberne er, at ingen børn og unge skal holdes udenfor på grund af økonomisk fattigdom. Læs alle gode råd fra Egmont Fondens ungepaneler her.

Behov for en øget indsats

Egmont Fonden vil bidrage til bedre trivsel og læring for børn og unge, der vokser op i økonomisk fattigdom, ved at afhjælpe de negative konsekvenser af fattigdommen både her og nu og på længere sigt. Egmont Fonden sætter klare mål for, hvordan den vil bidrage til at reducere de negative konsekvenser af fattigdom for børn og unge:

Alle børn har de nødvendige redskaber, som de skal bruge for at lære i skolen

Alle børn har minderige oplevelser med deres nære relationer.

Alle børn går til en fritidsaktivitet, som de selv er med til at vælge

Alle børn er en del af børnefællesskabet i dagtilbud og skole

Alle unge har mulighed for et fritidsjob.

Egmont Fonden øremærker op til 100 mio. kr. i direkte støtte til familier med akut støttebehov. Pengene udmøntes gennem programmet En Håndsrækning, hvor støtten uddeles gennem en række udvalgte partnerorganisationer, som supplerer den med langvarig støtte. Det er en markant forøgelse af fondens direkte støtte til enkeltpersoner. Til sammenligning uddelte Egmont Fonden ca. 64 mio. kr. gennem En Håndsrækning i perioden 2017-21.

Egmont Fonden ønsker også at bidrage med mere langvarig støtte til målgruppen af børn og unge i økonomisk fattigdom i de kommende år. Det kan fx ske gennem større partnerskaber og ved at støtte konkrete og nytænkende indsatser for at reducere "udenforskabet".

Egmont Fonden appellerer til, at mange forskellige både offentlige og private aktører tager et medansvar for at reducere de negative konsekvenser af en barndom i fattigdom og vil derfor i de kommende år fortsætte med at sætte emnet på dagsordenen og bidrage til samarbejde mellem aktørerne på feltet. Det vil ske med afsæt i viden om, hvordan børn og unge oplever konsekvenserne af fattigdom.

-mo

Læs mere om Skolen

7/1 2022