Aktuelle nyheder - Indretning & Indeklima

Rigtig ventilation giver næring til hjerne og kropProfessor Arsen K. Mejlikov fra DTU-Byg International

Rigtig ventilation giver næring til hjerne og krop

Effektiv indlæring er i skolerne sparet væk i bestræbelserne på energiøkonomisk gevinst. De offentlige bygninger har over de seneste 50 år tabt pusten efter gennemgribende fokus på tætning og isolering

Del artiklen på

Af: Lillian Katrine Kofod, CEO Vent2U

Time efter time mærkes tabet af den nye viden i skolen. Ifølge en stor undersøgelse fra DTU vinder man mere end et helt års mere læring ved at opholde sig i klasselokaler med effektiv ventilation.

Energiøkonomiske besparelser er nødvendige, men det skal ikke gå ud over anvendelsen af bygningen. Det gør det for de fleste skoler, hvor mere end 60 procent af skolerne har ineffektiv ventilation. Det er ikke i sig selv nogen nyhed. Det nye er fokus på luftbåren smitte. Ud over at luften bringer lærings- og livsvigtig energi, spredes også luftbåren smitte brugerne imellem. Indeluften er 2 til 100 gange mere forurenet end udeluften.

Indemiljø på skolen

Indemiljø er en kompleks størrelse og af særdeles afgørende betydning for både helbred og kognitiv udvikling.

Med den viden kan vi understøtte læringsmiljøet positivt. Indemiljøet er i dag globalt menneskabt og afgiver gasarter, partikler samt vira og bakterier til luften alt efter aktivitet og omgivelsernes beskaffenhed. Luften belastes af de, der opholder sig i lokalet. Derfor er det vigtigt at lufte effektivt ud. Selv naturlig gennemtræk med åbne vinduer og døre er bedre end ingen ventilation, men effektiv mekanisk ventilation skal der til for at opnå effektiv ventilering hele året rundt.

Luftkvalitet måles ud fra CO?-niveau. Det er et mål for, hvor forbrugt rumluften er i klasselokalet. Det har vist sig, at CO?-niveauet også har holistisk indflydelse på vores evner, specielt i forbindelse med komplekse opgaver. Det viser sig, at de, der opholder sig i bygninger med høj luftkvalitet i hverdagen i tilgift også opnår en markant bedre søvn (se bl.a. http://thecogfxstudy.com/study-2/better-thinking/).

Kort sagt giver god luftkvalitet både øget velvære, højere indlæring og bedre søvn. Med god luftkvalitet som fokusområde vil der opnås bedre resultater med de faglige projektopgaver.

Arbejds- og læringsmiljø

Indeklimaet påvirker både elevers og læreres koncentrations- og kognitive vilkår på skolerne og har dermed betydelig indflydelse på vore børns fremtid. Fokus på energiøkonomi i byggeriet, har desværre belastet indemiljøet og givet dårlig indflydelse på vores helbred, livskvalitet, produktivitet, kreativitet og børnenes fremtid.

Både elever og lærere påvirkes af rumluftens kvalitet. Derfor er det nødvendigt at have styr på belastningen og ud fra det skabe et effektivt luftskifte. Specielt i de lokaler, hvor man gerne vil fokusere og tænke komplekse løsninger. Med andre ord specielt i klasselokaler og ikke mindst i specialklasser.

Effektiv ventilation mindsker Covid-19 smitte og anden luftbåren smitte

Ifølge professor Arsen Krikor Melikov fra DTU Byg International Center for Indoor Environment and Energy kan effektiv ventilation med fuld friskluftskifte reducere risikoen for luftbåren smitte, bl.a. ved Covid-19.

Arsen anbefaler maksimal ventilation uden behovsreguleret CO?-ventilation og brug af rumluftrensere med effektive filtre og indbygget bakteriedræbende UV-lys. Endvidere nævner han, at man helt bør undgå recirkulation af rumluft, og han opfordrer til at begrænse brugen af bordventilatorer i lokaler, hvor flere personer opholder sig. I bygninger med naturlig ventilation er det vigtigt at holde vinduerne åbne, så meget som muligt.

Når man ikke kan holde afstand og er tæt på hinanden, kan man nedsætte risikoen i henhold til nedenstående figur, hvilket kan anvendes til anbefaling til adfærd.

Konklusionerne i analysen kan anvendes til at indrette klasselokalet, hvor traditionelle rækker med ansigtet op i mod tavlen giver den laveste smitterisiko. Man nedsætter risikoen for den luftbårne smitte ved at:

  • holde afstand på mere end 1,5 meter
  • ventilere konstant med maksimal udeluftskifte
  • undgå at recirkulere ventilationsluften
  • undgå at bruge bordventilator
  • undgå anvendelse af aircondition
  • man sidder rækkevis med ansigtet imod tavlen
  • de mest sårbare elever sidder bagerst

Udeluftskifte og læringsmiljø

Den kognitive udvikling hæmmes af et indemiljø med lavt luftskifte, så det giver god mening at have et effektivt ventilationssystem. Desværre er der ikke tilstrækkelig ventilation i ret mange af vores skoler. De fleste er bygget, før der kom krav om luftkvalitet og er endvidere tætnet og højisoleret efter moderne energispare metoder. Det giver ikke indemiljøet gode betingelser – man har derimod fået lavere luftkvalitet og dårligere læringsmiljø.

Vi trækker vejret for at få den energi, der findes i luften i form af ilt. Ilten transporteres over i blodet, der bringer den frem til cellerne. Til trods for at hjernen kun vejer 2-3 procent af vores vægt, forbruger den 25 procent af al den energi, vi bruger. Det er derfor, at luftkvaliteten har betydning for vores kognitive udvikling. Specielt er der behov for energi til at holde fokus i forbindelse med komplekse læringsprocesser. Luftkvaliteten har derfor afgørende betydning for hvor megen viden, man kan tilegne sig, og specielt når der er tale om komplekse faglige fag.

De svageste elever er mest sårbare overfor dårligt indeklima

Vent2Learn ventilerer klasselokaler med så høj effektivitet, at der kan ventileres mindre, men man opnår højere luftkvalitet. Det har vist sig, at hvis man anvender Vent2Learn bedst muligt, vil de elever, der sidder ved siden af hinanden, ikke dele den samme luft, og derved mindskes smitterisikoen. Vent2Learn forbedrer ikke blot læringsmiljøet. Installationen fylder mindre og formindsker både smitterisiko og energiforbrug i forhold til de mere traditionelle ventilationssystemer. Endelig strømmer den indblæste udeluft ikke tæt forbi omgivelserne og undgår medrivning af disses forureninger.

Samarbejde om godt indemiljø og lavt energiforbrug

Vent2U har i samarbejde med KE Fibertec udviklet Vent2Learn. Vent2Learn er et indblæsningsarmatur der bringer udeluftskiftet ned i næsehøjde. Vent2Learn er testet over længere tid og afprøvet med positive resultater. Vent2Learn bringer høj luftkvalitet frem til elever og lærere med langt mindre energiforbrug og lavere risiko for smittespredning. Systemets installationer fylder mindre, fordi der anvendes mindre luft. Derfor vil det være effektivt at anvende Vent2Learn i gamle bygninger, hvor der er behov for at installere ventilation. Det vil også være en fordel at udskifte eksisterende systemer med Vent2Learn, for derigennem at kunne nedsætte energiforbruget, samtidig med at luftkvaliteten i næsehøjde forhøjes.

Det er sund fornuft at investere i effektivt mekanisk ventilationssystem, specielt på skolerne. Med et effektivt ventilationssystem i skolen får man ikke kun lavere smitterisiko, man får også mulighed for at give eleverne et højere fagligt niveau. Specielt vil de svageste elever få fordel af investeringen. Hverdagen bliver mere behagelig og effektiv med højere luftkvalitet i klasselokalet. Selv de allerede godt ventilerede klasselokaler kan opleve fordele med det nye ventilationsprincip Vent2Learn.

 

Vent2U og KE Fibertec samarbejder om udvikling af Vent2U solutions. I 2017 kom Vent2Learn på markedet. Selskaberne udvikler luft/lys systemer, der tilgodeser de mennesker, der opholder sig i et rum. Samarbejdet begyndte i 2015 og professor Arsen K. Mejlikov fra DTU-Byg International Center for Indoor Environment and Energy har været med i hele udviklingsforløbet. Vent2U blev etableret i 2015 på basis af en Climate Week i New York med ønske om at arbejde med sundere og energirigtigt indemiljø. KE Fibertec blev etableret i 1963 og har siden udviklet tekstilbaseret indblæsnings løsninger.

 

Læs mere om Indretning & Indeklima

23/9 2020