Trivsel er også lys, lyd og luft

Indeklimaet er en del af det fysiske undervisningsmiljø. Og det bliver presset af helhedsskolen

Dansk Center for Undervisningsmiljø · 30-11-2015

Eleverne opnår en bredere faglig forståelse, når de har matematikredskaber i hænderne.

Matematik løses med redskaber

En ny serie produkter gør det nemmere for børn at lære matematik og fremmer samtidigt entreprenørskab og samarbejde

Hamelin · 30-11-2015

Børneyoga på iPad skaber rum for bedre indlæring

Med børneyoga får skolelærerne et kærkomment redskab til at skærpe børns opmærksomhed og samtidig skabe ro i klasselokalet. Det er udgangspunktet for en helt ny danskudviklet gratis app, “YogaBreaks – Ro i Klassen”

YogaBreaks · 30-11-2015

Hotte Hamborg

Et billigt og værdigt alternativ til skolerejsen til Berlin

Alfa Travel · 20-10-2015

 

Elever uddannes til it-specialister

På Skolen i Sydhavnen sker udrulningen af Office 365 som en leg. I juni 2015 begyndte de med OneNote – fremtidens digitale penalhus

Microsoft · 20-10-2015

 

Først til keglen

Siden folkeskolereformen trådte i kraft sidste år, har bevægelse været på skoleskemaet. På Vestfjendsskolen har man valgt at anvende A-Sports idébank til aktiv læring

A-sport · 28-10-2015

 
En skoleklasse træner i terrænet omkring Randers på Vestervangsskolens mountainbikes. (Foto: Hans Peder Sølvbjærg)

I Randers cykler timerne afsted

Elever på Vestervangsskolen cykler sig til færdigheder

Cykelpakke · 28-10-2015

Der er nu hjælp at hente til lærere, der er ramt af stress og føler sig pressede.

Stressramte folkeskoler får hjælp til klimaforbedring

Antallet af lærere og skoleledere, der søger psykologisk krisehjælp, har aldrig været større. Derfor har Falck Healthcare sat særligt fokus på at hjælpe folkeskoler landet over med at genskabe et godt arbejdsklima

Falck Healthcare · 28-10-2015

Når der bliver for meget støj i klasselokalet på Thurø Skole, peger lærer Henrik Ibsen på Inklimeteret, der via en sur smiley fortæller eleverne, at de skal dæmpe sig.

Smiley sladrer om støj

Med et Inklimeter i klasseværelset får elever og lærere hjælp til at holde støjen og CO2-niveauet nede samtidig med, at eleverne via forsøg og undervisningsmateriale kan lære om CO2’s indvirkninger på krop og indlæringsevne

Indeklimeter · 28-10-2015

Med mobilen i hånden, får eleverne et kort over skolen. De er selv en rød prik og skal bruge mobilen til at blive guidet det rette sted hen.

Hvem har QR koden til ‘Bombningen af den franske skole’?

7.B på Strandskolen i Karlslunde har brugt avanceret mobil teknologi til et tværfagligt projekt om Danmark under 2. Verdenskrig

Euman · 28-08-2015

Pages