Stifter og leder af Den Frie Digitale Skole, Anni Pilgaard Christiansen
Stifter og leder af Den Frie Digitale Skole, Anni Pilgaard Christiansen

Online undervisningstilbud til elever med skoleudfordringer

Den Frie Digitale Skole er et online alternativ til grundskole-elever, som ikke kan gøre brug af det almindelige skoletilbud – f.eks. på grund af skolevægring

Ifølge onlineportalen ”Alt om Psykologi” estimeres det, at op til 5 pct. af danske børn har symptomer på skolevægring. Skolevægring er modstanden mod at gå i skole og kan vise sig ved almindelige sygdomssymptomer som mavepine og ubehag – og udvikler sig typisk til at barnet bliver meldt syg i kortere – og derefter i stigende grad længere perioder.

Fraværet fra skolen betyder, at barnet læringsmæssigt bliver afskåret fra at lære det samme som dets jævnaldrende, og det har betydning for barnets videre uddannelsesmæssige færdigheder.

Nu er der hjælp at hente til børn – og forældre – som har brug for et skoletilbud, hvor barnet kan lære og udvikle sig læringsmæssigt – men på andre vilkår end almindelig skolegang.

Den Frie Digitale Skole er et tilbud, som børn, der har svært ved at være i skolen eller børn som er syge eller har diagnoser, kan benytte sig af, mens den pågældende udfordring står på. I Den Frie Digitale Skole kan barnet – evt. sammen med forældrene – deltage i online undervisning og på den måde undgå at komme bagud i den læringsmæssige kontekst, fortæller stifter og leder af Den Frie Digitale Skole, Anni Pilgaard Christiansen.

Fleksibelt tilbud

Med opstart af fag og temaer hver mandag, kan barnet hurtigt komme i gang med undervisningen, som er delt op i tre undervisningspakker, afhængig af hvor meget hjælp og feedback der ønskes som en del af undervisningen.

Konceptet kører på en abonnementsordning, og det er muligt at følge et enkelt eller flere fag samtidig.

– Det er vigtigt for mig, at undervisningen i Den Frie Digitale Skole bliver et fleksibelt tilbud, som det er let at benytte sig af for målgruppen. Derfor kan man vælge mellem tre undervisningspakker tilpasset det enkelte barn og forældrenes behov. Herudover har man mulighed for at tilkøbe brug af vejleder for eleverne, så de klædes bedst muligt på til undervisning og videre uddannelse. Desuden er der for forældrene tilbud om coaching, fortæller Anni Pilgaard Christiansen.

Seneste artikler

Visuelt undervisningsmiljø styrker indlæringen

Fokus på indretningen giver mulighed for at skabe udbytterige og aldersdifferentierede undervisningsmiljøer med fagrelevant indhold og læringsprocesser, der fremmer elevernes mulighed for udvikling og læring

Exakt · 23-02-2021

”Blended learning” vinder frem

En blanding af klassisk fysisk undervisning og online læring – ”blended learning” – er på vej frem. Læs i denne artikel om tendenser og fordele ved blended learning

LEBA Innovation · 23-02-2021

 
Sarah Søndergård, konsulent og ejer af virksomheden Talentudvikling i skolen

Tre grundsten i talentarbejdet, som kan skabe ny læringskultur i klasseværelset

I Danmark er vi verdensmestre i at skabe middelelever. Der er en tendens i samfundet til at stræbe efter en middelkultur, hvor alle skal kunne være med, men skulle vi ikke hellere bestræbe os på, at alle elever, svage som stærke, lærer noget, spørger Sara

Talentudvikling · 23-02-2021

 
Jens Peter Christensen, formand for Danmarks Matematiklærerforening.

Hvad kan vi gøre ved faldet i elevernes præstationer i matematik?

Den seneste TIMSS-undersøgelse viste tilbagegang i de danske elevers matematikkundskaber på 4. klassetrin. Danmarks Matematiklærerforening skriver i denne artikel om, hvad det dækker over, og hvad vi kan gøre ved det

Matematiklærerforeningen · 23-02-2021

 
Randi Hedelund Jeppesen med et af hendes vigtigste IT-hjælpemidler; en smartphone. Foto: Cathrine Drud.

Jeg holder aldrig fri fra at være ordblind

Lærer trækker på egen erfaring som ordblind for at hjælpe børn med læsevanskeligheder

IT-hjælp til ordblinde · 23-11-2020