Den obligatoriske eksamenslæsning på skolen skal gerne gavne både de fagligt dygtige elever og de elever, der ikke er så godt med fagligt, siger viceskoleleder Ebbe Weng, Sdr. Vang Skole.
Den obligatoriske eksamenslæsning på skolen skal gerne gavne både de fagligt dygtige elever og de elever, der ikke er så godt med fagligt, siger viceskoleleder Ebbe Weng, Sdr. Vang Skole.

Obligatorisk eksamens­læsning på skolen

Sdr. Vang Skole indfører obligatorisk lektielæsning for 9. klasse-eleverne på nogle af de dage, hvor der ikke er eksamen

9. klasse-eleverne på Sdr. Vang Skole skal være bedre til at forberede sig til deres eksamener. Derfor indfører skolen obligatorisk lektielæsning på skolen på de dage, hvor eleverne ikke skal til eksamen.

Skolens ledelse og bestyrelse har besluttet, at man fra i år indfører obligatorisk eksamenslæsning på skolen nogle timer hver formiddag på de dage, hvor eleverne ikke er til eksamen. Eksamensperioden er på cirka 16-17 dage, så det vil komme til at dreje sig om seks-otte dage, hvor eleverne skal møde op på skolen for at forberede til sig eksamen, oplyser viceskoleleder Ebbe Weng.

Han fortæller videre, at skolens ansatte hvert år oplever, at nogle elever ikke prioriterer at bruge dagene ind imellem og ikke har styr på deres papirer.

– Vi vil gerne tage lidt hånd om det, så eleverne får forberedt sig og kan få støtte til deres eksamenslæsning. Vi sætter fokus på, at de skal gøre deres 9. klasse færdig og håber at gøre dem endnu skarpere. Det er første gang, de skal til en eksamen, og vi vil gerne give dem en god oplevelse, siger Ebbe Weng.

Skal gavne alle

Ved den obligatoriske eksamenslæsning vil en faglærer fra det fag, som eleverne skal til eksamen i næste gang, være til stede for at hjælpe eleverne.

Ebbe Weng forklarer, at den obligatoriske eksamenslæsning på skolen gerne skal gavne både de fagligt dygtige elever og de elever, der ikke er så godt med fagligt.

– Samtidig skal eleverne til flere gruppeprøver, og her vil vi både understøtte den fælles forberedelse og samtidig give dem adgang til de faglokaler, de skal bruge (f.eks. idræt og naturfag). Det handler om at få løftet alle eleverne. De fagligt dygtige kan få endnu mere støtte, og det samme kan elever, der har faglige udfordringer, og på den her måde sikrer vi os, de i hvert fald får læst nogle timer hver dag, siger Ebbe Weng.

Gode erfaringer

Ideen til den obligatoriske eksamenslæsning på skolen fik ledelsen på Sdr. Vang Skole fra en skole i Horsens sidste år. Skolen indførte ordningen og har gode erfaringer med det.

– Der har altid været en løs snak her om, at ikke alle elever får forberedt sig lige godt. Nu håber vi at få løftet nogen, og at eleverne bliver mere sikre i at gå til prøve. Vi kan håbe, at vi især kan løfte den gruppe, der har svært ved at få læst til eksamen, og kan vi så også løfte nogle elever med hensyn til karaktererne, er det et ekstra plus, siger Ebbe Weng.

Seneste artikler

Danske forskere har vist, at elever forbedrer deres hjernefunktion i op til en time efter, at de har været fysisk aktive. Dermed bliver eleverne bedre til at præstere og holde fokus i undervisningen, hvis de har bevæget sig først.

Få styr på bevægelsen

Bevægelse har en effekt på elevernes læring. Det viser forskningen. Men hvordan inddrager vi bevægelse i skoledagen, så det giver mening? Bliv klogere på bevægelse i og uden for undervisningen

Let Leg · 07-09-2018

Mange elever mangler hjælp til lektierne – både i hjemmet og i skolen, mener Søren Vandel, stifter af Restudy.

Adgang til digital læring og træning døgnet rundt

Via en digital platform kan eleverne få formidlet læringsstoffet i video-format, så de kan klare sig bedre i skolen

Restudy · 28-08-2018

På en legeplads må man gerne slå sig, også hårdt, så længe det ikke bliver rigtigt alvorligt, mener Nordisk Legepladsinstitut.

Man må godt slå sig på en legeplads

Legepladsinspektøren bør være uvildig og dokumentere manglende overensstemmelser med standarden, uden at tilbyde reparation, service og vedligehold eller salg af redskaber

Nordisk Legepladsinstitut · 23-08-2018

 
En tredjedel af de unge mener, at det kan være svært at sætte grænser for, hvad der er okay at gøre i et kæresteforhold.

Er dine elever klar til at indgå i kæresteforhold?

Hver femte pige og hver tiende drenge har oplevet at få sine fysiske grænser overtrådt – det vil nyt initiativ gerne ændre på

Bryd Tavsheden · 23-08-2018

Musikalske insekter kryber ind i undervisningen

Rytmeinsekterne er animationsfilm med musik og sang bygget ind i et kreativt, interaktivt og tværfagligt undervisningsmateriale

Rytmeinsekterne · 23-08-2018