Den obligatoriske eksamenslæsning på skolen skal gerne gavne både de fagligt dygtige elever og de elever, der ikke er så godt med fagligt, siger viceskoleleder Ebbe Weng, Sdr. Vang Skole.
Den obligatoriske eksamenslæsning på skolen skal gerne gavne både de fagligt dygtige elever og de elever, der ikke er så godt med fagligt, siger viceskoleleder Ebbe Weng, Sdr. Vang Skole.

Obligatorisk eksamens­læsning på skolen

Sdr. Vang Skole indfører obligatorisk lektielæsning for 9. klasse-eleverne på nogle af de dage, hvor der ikke er eksamen

9. klasse-eleverne på Sdr. Vang Skole skal være bedre til at forberede sig til deres eksamener. Derfor indfører skolen obligatorisk lektielæsning på skolen på de dage, hvor eleverne ikke skal til eksamen.

Skolens ledelse og bestyrelse har besluttet, at man fra i år indfører obligatorisk eksamenslæsning på skolen nogle timer hver formiddag på de dage, hvor eleverne ikke er til eksamen. Eksamensperioden er på cirka 16-17 dage, så det vil komme til at dreje sig om seks-otte dage, hvor eleverne skal møde op på skolen for at forberede til sig eksamen, oplyser viceskoleleder Ebbe Weng.

Han fortæller videre, at skolens ansatte hvert år oplever, at nogle elever ikke prioriterer at bruge dagene ind imellem og ikke har styr på deres papirer.

– Vi vil gerne tage lidt hånd om det, så eleverne får forberedt sig og kan få støtte til deres eksamenslæsning. Vi sætter fokus på, at de skal gøre deres 9. klasse færdig og håber at gøre dem endnu skarpere. Det er første gang, de skal til en eksamen, og vi vil gerne give dem en god oplevelse, siger Ebbe Weng.

Skal gavne alle

Ved den obligatoriske eksamenslæsning vil en faglærer fra det fag, som eleverne skal til eksamen i næste gang, være til stede for at hjælpe eleverne.

Ebbe Weng forklarer, at den obligatoriske eksamenslæsning på skolen gerne skal gavne både de fagligt dygtige elever og de elever, der ikke er så godt med fagligt.

– Samtidig skal eleverne til flere gruppeprøver, og her vil vi både understøtte den fælles forberedelse og samtidig give dem adgang til de faglokaler, de skal bruge (f.eks. idræt og naturfag). Det handler om at få løftet alle eleverne. De fagligt dygtige kan få endnu mere støtte, og det samme kan elever, der har faglige udfordringer, og på den her måde sikrer vi os, de i hvert fald får læst nogle timer hver dag, siger Ebbe Weng.

Gode erfaringer

Ideen til den obligatoriske eksamenslæsning på skolen fik ledelsen på Sdr. Vang Skole fra en skole i Horsens sidste år. Skolen indførte ordningen og har gode erfaringer med det.

– Der har altid været en løs snak her om, at ikke alle elever får forberedt sig lige godt. Nu håber vi at få løftet nogen, og at eleverne bliver mere sikre i at gå til prøve. Vi kan håbe, at vi især kan løfte den gruppe, der har svært ved at få læst til eksamen, og kan vi så også løfte nogle elever med hensyn til karaktererne, er det et ekstra plus, siger Ebbe Weng.

Seneste artikler

Nyere forskning viser, at børnene kan skrive sig til faglig viden. Så skrivning er ikke alene et anliggende for dansklæreren, men også for de andre faglærere.

Skrivning er vejen til læring og oplevelser

Det hjælper gevaldigt på elevernes indlæring, hvis de hurtigt lærer at skrive. Derfor skal de ifølge en ekspert tidligt arbejde med skrivning i alle fag

Gyldendal Uddannelse · 23-05-2019

Den sunde og klimavenlige madkasse

Hvordan laver man klimavenlig mad? Det vil Coop gerne have skolebørn til at arbejde med i et landsdækkende projekt

Coop · 23-05-2019

Survive. eleverne får historien om de første mennesker, der levede i det landskab, vi kalder Danmark i dag.

Kan oldtidens folk inspirere os til at overleve i dag?

Hvad med at tage på læringslejr på Nationalmuseets besøgssteder – kan vi tage ved lære af oldtidens folk? Eller besøg vikingerne, som vi tror, de var for 1000 år siden

Nationalmuseet · 23-05-2019

 
37 % af børn og unge i sorg synes ikke, at deres klasselærer har været god til at tale med dem om dødsfaldet eller sygdommen

Døden er da noget, vi taler om

To ud af tre børn i sorg taler aldrig eller sjældent med nogen om, hvordan de har det – en mediekonkurrence til efteråret for elever i 6.-10. klasse skal bryde tabuet om døden

Mary Fonden · 23-05-2019

 
Ifølge en ny undersøgelse fra Dansk Skoleidræt bevæger kun ni pct. af eleverne i udskolingen sig hver dag i forbindelse med undervisningen.

Mere bevægelse i undervisningen for de store elever

Kræftens Bekæmpelse tilbyder nu også undervisningsværktøjet ”Leg på streg” til udskolingen, så eleverne fra 7.-9. klasse kan få mere bevægelse i løbet af dagen

Kræftens Bekæmpelse · 22-02-2019