– Vi ved, at de fleste unge af forældre med alkoholproblemer føler stor lettelse, hvis en lærer tager kontakt til dem og lader forstå, at de er klar over situationen, siger cand. psych., Lone Schantz Andersen fra Novavi Ung Revers.
– Vi ved, at de fleste unge af forældre med alkoholproblemer føler stor lettelse, hvis en lærer tager kontakt til dem og lader forstå, at de er klar over situationen, siger cand. psych., Lone Schantz Andersen fra Novavi Ung Revers.

Det er svært at spørge til alkohol

Det kan ofte være en udfordring at spørge ind til alkoholvanerne i en familie, hvis man er bekymret eller har mistanke om, at der bliver drukket i hjemmet. Men alle har pligt til at hjælpe børn, der har problemer på hjemmefronten, fordi det kan påvirke de

Novavi Ung Revers er et tilbud til børn og unge, som er vokset op i misbrugsfamilier, og her er erfaringen, at mange elever kan hjælpes ud af en svær situation, hvis man tager rigtigt hånd om det. Men der er en stor berøringsangst omkring problemet, for alkoholmisbrug er stadig svært at tale om i det danske samfund, så der er helt klart et tabu, som kan være svært at bryde. Der er jo den her opfattelse, at det er noget der hører til privatlivets fred, og det kan være svært for en lærer at nærme sig problemet, fordi barnets vanskeligheder er så tæt knyttet op på familielivet, så det er helt klart en udfordring, fortæller cand. psych., Lone Schantz Andersen fra Ung Revers.

De fleste lærere er trænet i at tage den svære samtale, f.eks. når det gælder vold eller psykisk sygdom, men når det gælder alkohol, kan det være dobbelt så svært, og det kan være meget konfliktfyldt, fordi det kan opfattes som en grænseoverskridende tærskel at træde ind over. Men vi skal jo samtidig huske, at det er en pligt at gøre det i forhold til barnet, fremhæver Lone Schantz Andersen og understreger lærernes store betydning i denne sammenhæng.

– Lærerne er tæt på børnene og ser symptomerne på, at der er noget, som ikke er, som det skal være. Her må man godt være undersøgende, hvis man har en fornemmelse af, at der et alkoholproblem i familien. Man bør også reagere, selv om der måske ikke er særligt synlige tegn hos barnet. Mange børn er nemlig ret gode til at overleve i dagligdagen med et misbrug i familien og reagerer først langt senere på det, de er blevet udsat for – og hvert tredje barn af en misbruger, udvikler selv et misbrug. Derfor er det vigtigt at gribe fat om problemet i starten, understreger Lone Schantz Andersen.

Lærere glade for mere viden

– Lærerne tager rigtigt godt imod de råd og den vejledning, som Ung Revers tilbyder. For ofte er de ikke godt nok forberedt til denne type problematik. Vi mærker, at der er stor interesse for vores rådgivning, der kan hjælpe i de konkrete situationer og forstå hvilke mekanismer, der er tale om i en familie, hvor der er misbrug. Det er meget vigtigt, at hver skole har en klar politik på området for, hvordan man håndterer denne type problemer, så der kan sættes tidligt ind. Lærerne giver selv udtryk for, at de har brug for viden, for der er flere ting omkring børn af forældre med alkoholproblemer, som man skal være opmærksom på, fortæller Lone Schantz Andersen.

– En af de ting man vil komme ud for i mange af disse situationer er benægtelsen, for det er de færreste, der vil erkende, at de vitterligt har et problem med alkohol. Det er også ofte sådan, at barnet kommer til at få en anden rolle i familien med voksenansvar. Det er børn, der føler sig meget ansvarlige for deres forældre og tager sig af trøst og omsorg – en rolleombytning, der kan være meget problematisk for barnet. I hverdagen vil nogle af disse børn have en helt normal adfærd og give udseende af, at alting spiller. Men vi ved samtidig, at de fleste unge af forældre med alkoholproblemer føler stor lettelse, hvis en lærer tager kontakt til dem og lader forstå, at de er klar over situationen. På den måde føler barnet, at nogle har fået øje på dem, og det løsner op for følelsen af, at man er helt alene og galt på den, siger Lone Schantz Andersen.

Barnet ikke alene

– Ung Revers hjælper børn og unge under 25 år. Når barnet stadig bor hjemme, inddrager vi den ikke-drikkende forælder i behandlingsforløbet. Dette gør vi, fordi vi synes, det er rigtig vigtigt, at de erkendelser barnet gør sig og den udvikling barnet gennemgår under forløbet sker i en betydningsfuld og bærende relation. En relation, som eksisterer uden for behandlingsrummet. Har begge forældre problemer med alkohol, er der ofte en kontaktperson eller måske en central pædagog/lærer fra barnets liv, som vi inddrager i behandlingen. Det er vigtigt – både fra et fagligt perspektiv men også som signal til barnet – at ansvaret for barnets trivsel placeres på voksne skuldre. De små skuldre har båret længe nok. Det er dog vigtigt at understrege, at de alkohol-afhængige forældre som oftest er meget positive over for, at deres barn modtager hjælp. Alle forældre vil jo deres børn det bedste. Og vi forsøger naturligvis også altid at motivere den drikkende forælder til behandling, fortæller Lone Schantz Andersen.

– Et alkoholproblem i familien er som regel præget af skyld og skam, og derfor er det en vigtig del af behandlingen, at vi ikke italesætter den drikkende forælder som et dårligt menneske. Vi taler i stedet om begrebet ”Flasken i midten”, hvor alkoholen er flyttet ind midt i familien og gør noget ved alle og påvirker alle relationer. Dette er med til at løsne op for skyld og skam, siger Lone Schantz Andersen.

Lone Schantz Andersen mener godt, at læreren kan tage den nødvendige samtale, der skal til for at afdække problemet.

– Tag gerne en samtale med barnet og gerne med forældrene. Hvis alkoholproblemer er en del af årsagen til barnets mistrivsel, bør det italesættes, så barnet og familien hjælpes. Hvis sådanne bekymringssamtaler ikke fører til noget konstruktivt, så er det klart, at man skal gå videre med problemet i andet regi efter aftale med skolens ledelse. Her er det vigtigt, at den enkelte kommune har en klar politik for, hvordan denne type problemer håndteres, siger Lone Schantz Andersen.

Fakta om Novavi Ung Revers

Socialstyrelsen har bevilliget midler til en række tilbud, der skal sikre, at alle unge op til 25 år fra hjem med misbrug har adgang til behandling, herunder indgår Novavi Ung Revers.Det er gratis, og som barn og ung kan man henvende sig direkte til behandlingsstedet uden at skulle have henvisning fra læge eller kommune.

Er man over 18 år, kan man være anonym.

Novavi Ung Revers har behandlingssteder i byerne: Odense, Helsingør, Lyngby, Herlev, Glostrup, Roskilde, Køge, Ringsted og Korsør.

Novavi Ung Revers er en del af Fonden Novavi, som er Danmarks største non-profit organisation til behandling af alkohol- og stofproblemer. Novavi består af 23 enheder placeret i Storkøbenhavn, på Sjælland og Fyn og har årligt kontakt med mere end 4.000 danskere.

Læs mere om Ung Revers på: www.ungrevers.dk eller se mere på www.facebook.com/novaviungrevers.

Seneste artikler

I Skagen kan man opleve både natur og historie som for eksempel Råbjerg Mile, Den tilsandede kirke, Grenen, Skagens Museum og Skagen Klitplantage.

Lejrskole på toppen af Danmark

På Skagen Strand bor man op til syv personer i ferieboliger, som har fuldt udstyret køkken. Eleverne har derfor mulighed for selv at planlægge og lave deres måltider. Derudover er der mulighed for fælleslokaler

Skagen Strand · 12-10-2018

 
Skal man gøre et godt skolesystem endnu bedre, er der i stedet brug for støtte til lærernes og skoleledernes professionalitet og innovation, mener Per Fibæk Laursen, professor på Aarhus Universitet.

Meget af det, vi har gjort siden 1994, har ikke virket

Der har ikke manglet penge i skolepolitikken. Hvad der har manglet, er først og fremmest en troværdig forandringsstrategi, mener Per Fibæk Laursen, professor på Aarhus Universitet

Kronik · 12-10-2018

Unisport har netop lanceret et fyldmateriale, der kan afløse mikroplasten i traditionelle kunstgræsbaner – et organisk og fuldt biologisk nedbrydeligt materiale.

Miljørigtigt fyldmateriale til kunstgræs

Det er ikke nødvendigt at svine naturen til med mikroplast fra kunstgræsbaner. Nu kan man nemlig bruge et helt nyt granulat til at fylde kunstgræsbanen med – og det er fuldt ud biologisk nedbrydeligt

Unisport · 12-10-2018

På museet kan eleverne opleve mere end 1.000 års kunst og kulturhistorie fra Marokko i vest til Indien i øst.

Kulturmøder i kunsten

Når elever besøger Davids Samling, bliver de ofte overraskede og fascinerede ved tanken om, at de nu – midt i København – befinder sig i en af de største samlinger af islamisk kunst i verden!

Davids Samling · 12-10-2018

Danske forskere har vist, at elever forbedrer deres hjernefunktion i op til en time efter, at de har været fysisk aktive. Dermed bliver eleverne bedre til at præstere og holde fokus i undervisningen, hvis de har bevæget sig først.

Få styr på bevægelsen

Bevægelse har en effekt på elevernes læring. Det viser forskningen. Men hvordan inddrager vi bevægelse i skoledagen, så det giver mening? Bliv klogere på bevægelse i og uden for undervisningen

Let Leg · 07-09-2018