Fodbold er et verdenssprog og kan spilles af alle – og alle steder.
Fodbold er et verdenssprog og kan spilles af alle – og alle steder.

En skolerejse, som varer ved

Hald Ege Efterskole valgte at rejse til Ghana for at vise eleverne noget radikalt anderledes, end hvad de var vant til. Forstander, Erik Junker, anbefaler andre at lave skolerejser med fokus på dannelse

Af: 

Signe Høstgaard Møller

Når man kommer til Ghana, ser man det vilde, autentiske Afrika i byerne og på markederne – man møder et vidunderligt kaos af varme og farver. Det er fuldstændig fremmedartet fra Danmark. Ghaneserne er et venligt og sjovt folkefærd. Man oplever ikke en trøstesløs fattigdom – man ser nogen, der har svære vilkår for at nå deres drømme. Alligevel bliver man mødt af opmærksomhed og højt humør. Det lyder klichéagtigt, som en eller anden turistfolder, men sådan er det faktisk, siger Erik Junker med begejstring i stemmen.

Han er forstander på Hald Ege Efterskole, og sidste år rejste han sammen med 170 efterskoleelever til Ghana i ti dage. Formålet med skolerejsen var at sende de unge ud på en dannelsesrejse og trække dem steder hen, hvor de ikke kommer på egen hånd.

– Som efterskole vil vi give eleverne en rejse, hvor de rejser ud og kommer forandret hjem. Det gjorde vi helt konkret med den her tur. De så noget, som de aldrig havde­ set før, og de mødte nogen, som ikke havde så meget, som de selv har. En af vores fodbolddrenge fortalte efter hjemkomsten, at han aldrig mere ville være ked af, at han skulle hjælpe med opvasken, for det viste bare, at han havde fået mad, siger Erik Junker.

Løsning på affald

Det var vigtigt for Erik Junker og Hald Ege Efterskole at sætte skolerejsen til Ghana ind i en undervisningssammenhæng. Inden rejsen havde de bl.a. arbejdet med Danmarks historiske tilstedeværelse i land­et, som bærer på en dårlig samvittighed over at have udskibet tusindvis af ghanesere som slaver til De Dansk Vestindiske Øer. Derudover arbejdede eleverne projektorienteret med faget Humanitært iværksætteri, som er et innovationsfag, der lærer eleverne at bruge deres fantasi på en måde, så det skaber værdi for andre.

– Eleverne så eksempelvis, at der var meget skidt og affald i Ghana. En gruppe lavede et projekt om, hvad man kan gøre for at afhjælpe problemet. Det kom der nogle gode idéer ud af, som tog udgangspunkt i, at løsningen skulle skabe jobs, så ghaneserne selv kunne se en værdi i det, fortæller forstanderen.

Interaktion med unge ghanesere

Hald Ege Efterskole arrangerede skolerejsen til Ghana i samarbejde med Unitas Rejser og Ghana Venskabsgrupperne, som er en organisation, der arbejder med udviklingsprojekter i det nordlige Ghana. Sammen stykkede de et program sammen, som sendte eleverne på en rejse gennem det ghanesiske land. På grund af den store gruppe på i alt 190 mennesker, hvoraf 20 af dem var lærere, valgte de at dele holdet op i to. Den ene gruppe startede i nord og den anden i syd. Særligt i Nordghana bød programmet på interaktion med ghaneserne og faglige aktiviteter. De mødtes i ungdomsklubber, spillede fodbold og hang ud om aftenen med uformel snak.

– Når man kommer derned, ser man alt det, der er anderledes – men når alt kommer til alt, så er vi fuldstændig ens. Eleverne opdagede, at når vi snakker om drømme, kærlighed og fremtid – så ligner unge danskere og ghanesere hinanden. Vi har bare forskellige forudsætninger. Det synes jeg, er en god erkendelse at gøre sig på sådan en tur, siger Erik Junker.

Under opholdet i Nordghana skulle alle eleverne sammen med ghaneserne igennem en række forløb, som havde­ til formål at skabe forståelse for hinandens kultur. De skulle bl.a. lave radio, danse, lave street art sammen med en street art-kunstner, lave små film og spille fodbold.

Viden og tryghed

Erik Junker pointerer, at det var vigtigt at give eleverne en viden og dermed en tryghed omkring den ghanesiske kultur inden rejsen. Før afrejse havde efterskolen i en uge besøg af en ghanesisk lærer fra ungdomsklubben i Ghana.

– Han var rigtig god til at snakke med dem og være sammen med dem i Danmark, så de kendte ham, da de kom til Ghana. Der var jo elever, som aldrig havde fløjet før eller rejst på andet end charterrejser. Derfor kan det godt virke lidt voldsomt at komme til en så fremmed kultur, når man er 16 år. Jeg tror, det var vigtigt at klæde dem på til rejsen – det gav dem en fortrolighed, siger han.

Det kræver forberedelse

At skulle rejse til Afrika med en stor gruppe unge mennesker kræver et stort stykke arbejde. Alle elever skulle have vaccinationer, visum, og 190 mennesker skulle fordeles i fire fly. Erik Junkers råd er at starte i god tid og at forberede sig godt, hvis man skal rejse til Afrika. Inden de rejste, havde han og viceforstanderen på forhånd besøgt de steder i Ghana, de skulle rejse til – så de kendte til omgivelserne og kontakterne. Derudover fik de hjælp af Unitas Rejser til den logistiske planlægning.

– Vi bestilte flybilletterne, bustransport og overnatning i lufthavnen igennem Unitas Rejser for at reducere kompleksiteten. Det var rart at kunne lægge det i hænderne på nogen, der har kontakterne og mere erfaring med det end os selv. Det betød, at vi kunne sige, at der var nogen, der havde styr på det. Unitas Rejser skaffede os nogle gode busser i Ghana, som vi kunne regne med, siger han.

Det var første gang, Hald Ege Efterskole rejste til Ghana, men samme rejse er allerede arrangeret for det kommende elevhold. Erik Junker anbefaler andre at lave en dannelsesrejse med mening.

– Jeg kunne mærke, at det var en skolerejse, som varer ved – ikke bare en tur, man kommer hjem fra, og så er alt ved det gamle. Dannelse handler om at se sig ind i en større sammenhæng, så det ikke kun handler om én selv. Det handler om, at eleverne forstår, at man danner sig for andre – og ind i et samfund og et fællesskab, som man skal tage vare på og passe på, forklarer Erik Junker.

 

Om Unitas Rejser

Unitas Rejser er et af landets ældste rejsebureauer, grundlagt i 1948. Bureauet arrangerer både ski-, adventure- og studierejser til skoler. Ud over utallige rejsemål i Europa, hjælper bureauet også mange skoler med rejser til oversøiske destinationer som fx USA, Asien og Afrika.

www.unitasrejser.dk

Seneste artikler

Det er nu, vi skal prioritere bevægelse

Udeundervisningen under corona lærte os, at bevægelse er godt for elevernes faglighed og trivsel. Men skal det blive en naturlig del af undervisningen, er der brug for en konkret indsats. Ellers går de gode erfaringer tabt, advarer læringsekspert

Leg og bevægelse · 14-06-2021

Visuelt undervisningsmiljø styrker indlæringen

Fokus på indretningen giver mulighed for at skabe udbytterige og aldersdifferentierede undervisningsmiljøer med fagrelevant indhold og læringsprocesser, der fremmer elevernes mulighed for udvikling og læring

Exakt · 23-02-2021

”Blended learning” vinder frem

En blanding af klassisk fysisk undervisning og online læring – ”blended learning” – er på vej frem. Læs i denne artikel om tendenser og fordele ved blended learning

LEBA Innovation · 23-02-2021

 
Sarah Søndergård, konsulent og ejer af virksomheden Talentudvikling i skolen

Tre grundsten i talentarbejdet, som kan skabe ny læringskultur i klasseværelset

I Danmark er vi verdensmestre i at skabe middelelever. Der er en tendens i samfundet til at stræbe efter en middelkultur, hvor alle skal kunne være med, men skulle vi ikke hellere bestræbe os på, at alle elever, svage som stærke, lærer noget, spørger Sara

Talentudvikling · 23-02-2021

 
Jens Peter Christensen, formand for Danmarks Matematiklærerforening.

Hvad kan vi gøre ved faldet i elevernes præstationer i matematik?

Den seneste TIMSS-undersøgelse viste tilbagegang i de danske elevers matematikkundskaber på 4. klassetrin. Danmarks Matematiklærerforening skriver i denne artikel om, hvad det dækker over, og hvad vi kan gøre ved det

Matematiklærerforeningen · 23-02-2021