Undervisning om islam kan foregå på Davids Samling – et skridt tættere på en anden verden
Undervisning om islam kan foregå på Davids Samling – et skridt tættere på en anden verden

Islam på skemaet

Ved et besøg på Davids Samling er det kunsten – med alt, hvad der hertil hører af lærdom – man præsenteres for, og ikke imamernes eller nyhedsmediernes fortolkninger af islam

Af: 

Peter Wandel, museumsinspektør

Det er Davids Samling, der gør København til en storby”, var der engang en, der sagde til mig. Jeg tror, at det han mente var, at der er mange spændende museer i landet, men kun få med en så eksklusiv og international samling som den islamiske samling på Davids Samling. Når skoleklasser kommer på besøg, er det da også netop oplevelsen af at træde ind i en usædvanlig luksuriøs og eksotisk verden – midt i København – der bliver bemærket. De færreste elever har på forhånd hørt om stedet, men de fleste bliver begejstrede, ikke mindst eleverne med baggrund i muslimske lande.

Kunstens lærdom

Den islamiske verden er af gode grunde ofte på programmet i folkeskolen. Udfordringen ligger derfor for mange undervisere i at finde noget, der kan fremkalde nogle spændende og relevante associationer og diskussioner. En oplagt mulighed er at besøge en moské. Dette fører dog nemt til et billede af den islamiske verden som en rent religiøs størrelse. Hvad man ikke får med, er de forskelligartede, farverige traditioner på tværs af tid og sted, den historiske udveksling af idéer, de videnskabelige landvindinger, de poetiske tanker om liv og død og, ikke mindst, den overvældende kunst.

Ved et besøg på Davids Samling er det kunsten, med alt, hvad der hertil hører af lærdom, man præsenteres for, og ikke imamernes eller nyhedsmediernes fortolkninger af islam. Mere end 1.000 års kunst fra Marokko til Indien og fra Iran til Yemen udstilles på to etager, og pludselig står spørgsmålene i kø: Er guldmønterne fra det 7. århundrede ægte? Hvornår var der muslimske fyrster i Spanien? Findes der billeder af profeter? Var der virkelig robotter i Syrien i 1300-tallet? Har jøder, kristne og muslimer meget tilfælles?

Undervisningstilbud

Særlige undervisningsomvisninger kan bestilles til elever fra 5. klasse og opefter. Omvisningerne er gratis, og turene varer ca. 1,5 time, inkl. ankomst og afskedsevaluering. Dertil kan man downloade noget letlæst undervisningsmateriale fra museets hjemmeside, som kan bruges enten før eller efter besøget. Materialet udgøres af korte introduktioner til seks forskellige emner, eksempelvis “Islam – religionen set gennem kunsten”, efterfulgt af nogle spørgsmål og svar, der kan tages op i klassen eller gives som lektier.

Det er hensigten med både materiale og omvisninger, at eleverne skal få udvidet deres horisont omkring den islamiske verdens mangfoldige kunst- og kulturhistorie. Fokus er ikke på religiøse dogmer, som ligger uden for museets område, men på en bredere viden om den islamiske verdens historie, som det både er godt at kende til af faglige grunde og for at kunne færdes i en rigtig storby med mange kulturer.

Om Davids Samling

  • Gratis omvisninger tilbydes til skoler og ungdomsuddannelser tirsdag til fredag kl. 10 og 12.30.
  • Omvisningerne gives i perioderne: 1. sep. til 1. dec. 2016 og 1. feb. til 15. juni 2017. Bestil i god tid!
  • Aktuelle omvisningstemaer: “Hvad er islamisk kunst?”, “Miniaturemalerierne”, “Den arabiske skrift”, “Fabelvæsner i islamisk kunst”, “Islam – religionen set gennem kunsten”, “Portrætter i europæisk og islamisk kunst”.

Læs mere på www.davidmus.dk

Seneste artikler

Inspiration til kreative frilæsningsaktiviteter

Nyt konceptkatalog fra eReolen Go giver gode tips til, hvordan man kan arbejde med digital litteratur

eReolen · 10-06-2020

Foto: Nanna Kreutzmann

Få inspiration til at udforske naturens små Krible Krable dyr

Det er højsæson for at gå på opdagelse blandt naturens dyr og insekter. Krible Krable dyrene myldrer rundt lige uden for døren, og det giver lærere de bedste betingelser for at pirre alle børns gryende naturvidenskabelige dannelse

Krible-Krable · 08-06-2020

Nye tider for skolerejserne

Snart kommer vi til at rejse igen, men hvad vil der ske med vores rejsemønstre og især skolerejser på grund af Corona?

Alfa Travel · 08-06-2020

Rengøringsassistenterne Sebastian Simon og Ionela Florentina Simon sammen med kundechef Camilla Oldhøj på Nørre Jernløse skole ved Holbæk.

Rumænske Ionela og Sebastian holder skolen fri for Corona

Da den britiske premierminister Boris Johnson blev udskrevet fra intensiv, rettede han en varm tak til to sygeplejersker; Jenny fra New Zealand og Luis fra Portugal.

Rengøring · 08-06-2020

Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter.

At være lærer under Corona

Nogle børn er ekstra hårdt ramt af Coronakrisen, som har påvirket forskelligt og kan trække spor længe efter, det værste tilsyneladende er overstået

Det Nationale Sorgcenter · 08-06-2020