Undervisning om islam kan foregå på Davids Samling – et skridt tættere på en anden verden
Undervisning om islam kan foregå på Davids Samling – et skridt tættere på en anden verden

Islam på skemaet

Ved et besøg på Davids Samling er det kunsten – med alt, hvad der hertil hører af lærdom – man præsenteres for, og ikke imamernes eller nyhedsmediernes fortolkninger af islam

Af: 

Peter Wandel, museumsinspektør

Det er Davids Samling, der gør København til en storby”, var der engang en, der sagde til mig. Jeg tror, at det han mente var, at der er mange spændende museer i landet, men kun få med en så eksklusiv og international samling som den islamiske samling på Davids Samling. Når skoleklasser kommer på besøg, er det da også netop oplevelsen af at træde ind i en usædvanlig luksuriøs og eksotisk verden – midt i København – der bliver bemærket. De færreste elever har på forhånd hørt om stedet, men de fleste bliver begejstrede, ikke mindst eleverne med baggrund i muslimske lande.

Kunstens lærdom

Den islamiske verden er af gode grunde ofte på programmet i folkeskolen. Udfordringen ligger derfor for mange undervisere i at finde noget, der kan fremkalde nogle spændende og relevante associationer og diskussioner. En oplagt mulighed er at besøge en moské. Dette fører dog nemt til et billede af den islamiske verden som en rent religiøs størrelse. Hvad man ikke får med, er de forskelligartede, farverige traditioner på tværs af tid og sted, den historiske udveksling af idéer, de videnskabelige landvindinger, de poetiske tanker om liv og død og, ikke mindst, den overvældende kunst.

Ved et besøg på Davids Samling er det kunsten, med alt, hvad der hertil hører af lærdom, man præsenteres for, og ikke imamernes eller nyhedsmediernes fortolkninger af islam. Mere end 1.000 års kunst fra Marokko til Indien og fra Iran til Yemen udstilles på to etager, og pludselig står spørgsmålene i kø: Er guldmønterne fra det 7. århundrede ægte? Hvornår var der muslimske fyrster i Spanien? Findes der billeder af profeter? Var der virkelig robotter i Syrien i 1300-tallet? Har jøder, kristne og muslimer meget tilfælles?

Undervisningstilbud

Særlige undervisningsomvisninger kan bestilles til elever fra 5. klasse og opefter. Omvisningerne er gratis, og turene varer ca. 1,5 time, inkl. ankomst og afskedsevaluering. Dertil kan man downloade noget letlæst undervisningsmateriale fra museets hjemmeside, som kan bruges enten før eller efter besøget. Materialet udgøres af korte introduktioner til seks forskellige emner, eksempelvis “Islam – religionen set gennem kunsten”, efterfulgt af nogle spørgsmål og svar, der kan tages op i klassen eller gives som lektier.

Det er hensigten med både materiale og omvisninger, at eleverne skal få udvidet deres horisont omkring den islamiske verdens mangfoldige kunst- og kulturhistorie. Fokus er ikke på religiøse dogmer, som ligger uden for museets område, men på en bredere viden om den islamiske verdens historie, som det både er godt at kende til af faglige grunde og for at kunne færdes i en rigtig storby med mange kulturer.

Om Davids Samling

  • Gratis omvisninger tilbydes til skoler og ungdomsuddannelser tirsdag til fredag kl. 10 og 12.30.
  • Omvisningerne gives i perioderne: 1. sep. til 1. dec. 2016 og 1. feb. til 15. juni 2017. Bestil i god tid!
  • Aktuelle omvisningstemaer: “Hvad er islamisk kunst?”, “Miniaturemalerierne”, “Den arabiske skrift”, “Fabelvæsner i islamisk kunst”, “Islam – religionen set gennem kunsten”, “Portrætter i europæisk og islamisk kunst”.

Læs mere på www.davidmus.dk

Seneste artikler

Nyere forskning viser, at børnene kan skrive sig til faglig viden. Så skrivning er ikke alene et anliggende for dansklæreren, men også for de andre faglærere.

Skrivning er vejen til læring og oplevelser

Det hjælper gevaldigt på elevernes indlæring, hvis de hurtigt lærer at skrive. Derfor skal de ifølge en ekspert tidligt arbejde med skrivning i alle fag

Gyldendal Uddannelse · 23-05-2019

Den sunde og klimavenlige madkasse

Hvordan laver man klimavenlig mad? Det vil Coop gerne have skolebørn til at arbejde med i et landsdækkende projekt

Coop · 23-05-2019

Survive. eleverne får historien om de første mennesker, der levede i det landskab, vi kalder Danmark i dag.

Kan oldtidens folk inspirere os til at overleve i dag?

Hvad med at tage på læringslejr på Nationalmuseets besøgssteder – kan vi tage ved lære af oldtidens folk? Eller besøg vikingerne, som vi tror, de var for 1000 år siden

Nationalmuseet · 23-05-2019

 
37 % af børn og unge i sorg synes ikke, at deres klasselærer har været god til at tale med dem om dødsfaldet eller sygdommen

Døden er da noget, vi taler om

To ud af tre børn i sorg taler aldrig eller sjældent med nogen om, hvordan de har det – en mediekonkurrence til efteråret for elever i 6.-10. klasse skal bryde tabuet om døden

Mary Fonden · 23-05-2019

 
Ifølge en ny undersøgelse fra Dansk Skoleidræt bevæger kun ni pct. af eleverne i udskolingen sig hver dag i forbindelse med undervisningen.

Mere bevægelse i undervisningen for de store elever

Kræftens Bekæmpelse tilbyder nu også undervisningsværktøjet ”Leg på streg” til udskolingen, så eleverne fra 7.-9. klasse kan få mere bevægelse i løbet af dagen

Kræftens Bekæmpelse · 22-02-2019