Contact teater
Contact teater

Elever går på teaterscenen

Skoler og teater på Frederiksberg er gået sammen for at knække koden omkring den understøttende undervisning

Af: 

Stine Mørk Fagerholt, C:ntact

Med afsæt i de græske filosoffers symposier er 150 8.-klasseselever fra skoler på Frederiksberg i fuld gang med at afprøve en helt ny form for skolegang. Det er teatret C:ntact, der har taget initiativ til forløbet, som indgår i skolernes understøttende undervisning. Eleverne mødes på Edison Teatret på Frederiksberg og diskuterer temaer som livet, valg, udfordringer og lykken, i en proces, som munder ud i en forestilling.

Et samlet forløb

Forud for forløbet på teatret er der blevet afholdt møder mellem teater og lærere for at bygge bro mellem skolens undervisning og det, der skal foregå på teateret. Forløbet er skræddersyet til de behov, skolerne og eleverne har, og det sted, de læringsmæssigt befinder sig på.

Når lige netop den græske filosofi blev valgt som udgangspunkt for forløbet, så er det fordi, lærerne gerne ville udvikle udskolingselevernes evne til at se en problematik fra flere vinkler. At komme ud over sine egen holdninger og lytte til andres meninger og lade sig rykke og påvirke af de gode argumenter. For det er det, man skal kunne dels i skolen og dels som borger i et demokratisk samfund. Det forbereder eleverne til de gymnasiale uddannelser og til afgangsprøven.

– Filosofien bruges som en metode til at se verden igennem. Vi træner den metode med eleverne, så de bliver styrket i selv at kunne generere viden, nye tanker og refleksion over deres eget liv ud fra nogle filosofiske principper. Og så styrkes de i at stille sig op og tro på sig selv og de tanker og refleksioner, fortæller Helena Aviaja fra C:ntact, der er projektleder på forløbet.

Nye krav mødt

Lærerne har forud for forløbet undervist eleverne i filosofi, og hjemme i klasselokalerne arbejder de videre med forløbet. Her skriver de reportager om de oplevelser, de har på teatret, og tager de retoriske teknikker og redskaber, de lærer på teatret, med sig på skrift.

Marie, der er elev på Søndermarksskolen, fortæller:

– Det er fedt at komme ud og møde folk, man ikke kender, og lære folk, man kender, bedre at kende. Og at blive sikker på egne evner og talent. De filosofiske workshops sætter mange tanker i gang om ting, som er relevante at tænke over. Og så er det dejligt ikke at sidde ned hele dagen og at prøve noget andet.

I undervisningen bliver de nye krav om bevægelse i folkeskolen mødt, og i en tredjedel af den tid, eleverne er på teatret, arbejder de fysisk med dans og stage fight. Alle elementer af undervisningen gribes an, så både kroppen og hjernen bliver udfordret. Når eleverne eksempelvis arbejder med temaet udfordringer, så arbejder de både med fysiske udfordringer, med personlige historier om udfordringer og diskuterer det filosofisk.

Bevægelse og det, at de får lov til at være fysiske, gør at nogle elever oplever, det kan være en kompetence og en fordel ikke at kunne sidde stille. Rollerne byttes om, og elever, der normalt er stille i klassen, står pludselig frem. Elever, der ikke nødvendigvis altid stråler, skinner pludselig igennem på scenen – de oplever simpelthen at få andre kompetencer i spil.

Disciplin og fokus

I mødet med teatrets professionelle kræfter oplever elev­erne at blive taget seriøst. Mette Munksgaard, der er lærer på Skolen på Nyelandsvej, fortæller:

– Når man spiller teater, bliver man nødt til at være meget opmærksom på hinanden. Og det er eleverne blevet 100 gange bedre til. Vi har arbejdet meget med øvelser, der skaber opmærksomhed på rummet og fokus på den situation, de er i gang med. Den enkelte elev udfylder en vigtig rolle, og de skal forstå, at de er vigtige for for­løb­et. Eleverne oplever, at de er afhængige af hinanden, og at det er nødvendigt at være til stede i det nu og i det rum, de er i.

– Teater er samarbejde, tilføjer Helena Aviaja fra C:ntact og fortsætter:

– Her får man trænet det at træde frem og træde tilbage. At give sig selv plads og give andre plads. Og at finde balancen i det. Det er en livsvigtig lærdom, som teatret sætter på spidsen.

Mette Munksgaard oplever, at det er spændende og udviklende for eleverne at være på teatret. De er motiverede og rykker sig med kæmpe skridt. De har rykket sig i takt med krav­ene, der stilles her. Også deres selvtillid har fået et kæmpe ryk.

Det understøtter Jakob Toksvig, der er lærer på Søndermarksskolen, og fortæller hvordan han oplever, at eleverne udvikler sig af projektet:

– At stille sig op på en scene som 14-15-årig og fortælle om et personligt emne er ekstremt udviklende. Det udvikler i høj grad elevernes evne til at fremlægge, til afgangsprøver og til at præstere for en stor gruppe mennesker. Samtidig rykker de sig rent fagligt. Og at det hele munder ud i en teaterforestilling, for et rigtigt publikum og ikke bare deres forældre, gør en stor forskel. De strammer sig virkelig an.

www.contact.dk

Seneste artikler

Allan Sørensen, datteren Charlotte Høvdinghof Trebbien Villumsen og sønnen Henrik Høvdinghof. Tilsammen familiefirmaet Skolebutik.dk.

Naturfag er en familiesag

Familiefirmaet Skolebutik.dk har leveret udstyr og løsninger til naturfag i folkeskolen siden 1987

Skolebutik.dk · 27-11-2019

Forlaget Pressto har udgivet en række bøger om ”Social Tænkning”, der ikke bare har vist sig at være en effektiv metode til at hjælpe denne målgruppe – men at også ”almindelige” børn og unge har godt af at få udbygget deres sociale kompetencer.

Sociale kompetencer er indgangen til at klare sig i skolen

Elever, der ikke kan knække de sociale koder, får ofte hurtigt store faglige og sociale problemer i skolen. Det rammer især børn og unge med autisme, ADHD og andre udfordringer i livet, men børn og unges sociale kompetencer er generelt faldende

Forlaget Pressto · 27-11-2019

I Picasso-laboratoriet kommer man tæt på udvalgte værker i udstillingen ”Elsket af Picasso”, hvor eleverne undersøger, hvad billederne siger til os.

På Picasso-laboratorium

På Arken undersøges kunsten i fællesskab gennem dialog og varierende praktisk-kreative tilgange – museet bruges som multimodalt læringsrum

Arken · 27-11-2019

Reventow Museet.

Historisk opdagelsesrejsende på Lolland

Med besøg på Museum Lolland-Falsters udstillinger kommer man så tæt på historien, at man næsten kan mærke den

Museum Lolland-Falster · 27-11-2019

 
En kuglestol, kuglevest eller kuglepude, hvor kuglerne trykker dybt i muskulaturen, og tyngden stimulerer leddene.

Sansestimulation – en hjælp til børn med angst og uro

Hver femte elev i indskolingen har en sanseforstyrrelse, som kan være årsag til angst, uro og dårlig koncentration. Målrettet sansestimulation vil kunne forbedre mange børns evne til at deltage i skolens aktiviteter

Protac · 14-10-2019