Lyd, lys, farver, duft, materialer, overflader, proportioner og udsigt. Alt sammen påvirker vores sanser. Moove er et sanseligt møbel, stort, organisk og farverigt.
Lyd, lys, farver, duft, materialer, overflader, proportioner og udsigt. Alt sammen påvirker vores sanser. Moove er et sanseligt møbel, stort, organisk og farverigt.

Mulighedernes møbel

Med afsæt i skolereformen skal der skabes nye og bedre rammer for indlæring. Seneste bidrag fra Veksø er møblet Moove

Af: 

Veksø A/S

De danske skoler står i disse år over for en stor opgave. Med afsæt i skolereformen skal der skabes nye og bedre rammer for indlæring. For Veksø, der i mere end 65 år har udviklet inventar til det udendørs og indendørs rum, er dette en opgave, der også stiller krav til producenten.

Gårsdagens skole med “1 time, 1 lærer, 1 klasse, 1 rum og skolebygninger opdelt i ensartede klasselokaler adskilt fra traditionelt indrettede faglokaler” er blevet afløst af en skole med “læringsaktiviteter hele dagen på skiftende hold med samarbejdende undervisere i fleksible og varierede rum” (Winie Ricken, Folkeskolens læringsrum, s. 6, FOA 2013).

Denne markant anderledes organisering stiller store krav til de fysiske rammer. Skolebygninger er imidlertid meget forskellige. Det betyder også, at hver enkelt skole har forskellige forudsætninger for at tilpasse sig den nye virkelighed og gøre de fysiske rammer til en medspiller i stedet for en modspiller.

Fysiske rammer er også inventar

Men de fysiske rammer er ikke blot bygninger og lokaler. Det er også rummets inventar, eller artefakter, som det hedder i fagsprog. I relation til de fysiske rammer for læringsmiljøer skal artefakter forstås som borde, stole, tavler, sofaer, puder, reoler, bøger, sportsredskaber, værktøj, skillevægge m.m. Udvalget af disse kommer i høj grad til at afspejle de tilsigtede mål for pædagogiske og læringsmæssige aktiviteter. Hvis rummets inventar eksempelvis ikke inviterer til at sidde på alternative måder (det adfærdsregulerende rum), så gør eleverne det jo sikkert heller ikke. På den måde kan et møbel være med til at bane vej for nogle specifikke læringsformer og naturligvis samtidig hindre andre.

Producentens ansvar

Som producenter af inventar (og altså artefakter) har vi således et ansvar for at bidrage med inspiration og nye løsninger, der kan være med til at understøtte de pædagogiske og læringsmæssige mål, der udgør grundlaget for dagens skole. Et af de seneste bidrag til opgaven fra Veksø er Moove. Moove er en saltvandsindsprøjtning til den kreative indretning, en igangsætter, der udløser ny energi i læringsmiljøet.

Lige nu er Moove opstillet på gymnasier i Odense og i Fredericia, og hos Veksø er vi meget spændte på, hvordan de unge mennesker bruger det, og hvilken effekt, det har på skoledagen. Vi tror på, at Moove er et bidrag, der kan understøtte et godt og inspirerende læringsmiljø.

Inde, ude, oppe, nede, omvendt, vendt om

Du bestemmer selv, hvilken vej Moove vender. Og du bestemmer selv, hvordan og hvor du sætter dig – hvis du sætter dig.

Er der flere møbler i samme rum, giver de vekslende højder rummet ekstra dynamik. Formen indbyder til samvær i både større og mindre grupper. Moove kan bruges til (gemme)leg og til læring, til bevægelse og til afslapning. Det kan placeres både indendørs og udendørs, i gårdmiljøer, udstillingslokaler, foredragsrum og indskolings-/SFO-områder.

Med Moove er de pædagogiske aktiviteter ikke nødvendigvis givet på forhånd. Moove kan bruges til forskellige aktiviteter af børn og af voksne og på alle tidspunkter. I en varieret og motiverende skoledag bør så mange lokaler og udendørsområder som muligt bringes i spil og indrettes, så de tilgodeser læring og trivsel. Moove er de mange muligheders møbel.

www.vekso.com

“Vi tror på, at Moove er et bidrag, der kan understøtte et godt og inspirerende læringsmiljø” Kim Rasmussen, CEO, Veksø A/S

Seneste artikler

 
Janne Hedegaard, chef for Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge.

Inklusion skal mindske ulighed og styrke fællesskabet

Inklusion skal sætte alle skolens elever i stand til at magte sociale og faglige fællesskaber, men det kræver også, at skolen rummer forskellige former for viden og kompetencer

Inklusion · 24-02-2020

Er det sundt for barnet at bruge så meget tid foran skærmen? Det spørgsmål sætter mediebrugerorganisationen KLF, Kirke & Medier, under debat ved foredrag rundt om i landet.

Tænk over dit barns skærmtid

Foruroligende forskning viser, at intensiv brug af skærme ikke blot sløver, men også risikerer at hæmme udviklingen af hjernen. KLF, Kirke & Medier, tilbyder at tage emnet under debat ved foredrag på skoler

Debat · 24-02-2020

Eleverne sidder med hver deres Chromebook og skriver på livet løs.

Ny metode til skriftsprogsundervisning af de yngste børn

De yngste elever i skolen bliver bedre til at skrive, hvis de kan høre, hvad de skriver, mens de skriver

Lytteskrivning · 24-02-2020

 
Her er et eksempel på et klasselokale efter en ændret indretning.

Få bedre trivsel, ro og overskud ved en ny organisering af skoledagen

Sådan lyder tilbuddet fra lærer, forfatter og kursusholder Karina Winther, der er ophavsmanden til filosofien Ugeskemarevolutionen

UgeskemaRevolutionen · 24-02-2020

 

Det kontantløse samfund rykker ind på skolerne

Med det kontantløse betalingskoncept Skolepenge.dk kan skolen slippe for bøvl og uhygiejniske kontanter og samtidig ruste eleverne til en kontantfri fremtid

Betalingsmidler · 24-02-2020