Lyd, lys, farver, duft, materialer, overflader, proportioner og udsigt. Alt sammen påvirker vores sanser. Moove er et sanseligt møbel, stort, organisk og farverigt.
Lyd, lys, farver, duft, materialer, overflader, proportioner og udsigt. Alt sammen påvirker vores sanser. Moove er et sanseligt møbel, stort, organisk og farverigt.

Mulighedernes møbel

Med afsæt i skolereformen skal der skabes nye og bedre rammer for indlæring. Seneste bidrag fra Veksø er møblet Moove

Af: 

Veksø A/S

De danske skoler står i disse år over for en stor opgave. Med afsæt i skolereformen skal der skabes nye og bedre rammer for indlæring. For Veksø, der i mere end 65 år har udviklet inventar til det udendørs og indendørs rum, er dette en opgave, der også stiller krav til producenten.

Gårsdagens skole med “1 time, 1 lærer, 1 klasse, 1 rum og skolebygninger opdelt i ensartede klasselokaler adskilt fra traditionelt indrettede faglokaler” er blevet afløst af en skole med “læringsaktiviteter hele dagen på skiftende hold med samarbejdende undervisere i fleksible og varierede rum” (Winie Ricken, Folkeskolens læringsrum, s. 6, FOA 2013).

Denne markant anderledes organisering stiller store krav til de fysiske rammer. Skolebygninger er imidlertid meget forskellige. Det betyder også, at hver enkelt skole har forskellige forudsætninger for at tilpasse sig den nye virkelighed og gøre de fysiske rammer til en medspiller i stedet for en modspiller.

Fysiske rammer er også inventar

Men de fysiske rammer er ikke blot bygninger og lokaler. Det er også rummets inventar, eller artefakter, som det hedder i fagsprog. I relation til de fysiske rammer for læringsmiljøer skal artefakter forstås som borde, stole, tavler, sofaer, puder, reoler, bøger, sportsredskaber, værktøj, skillevægge m.m. Udvalget af disse kommer i høj grad til at afspejle de tilsigtede mål for pædagogiske og læringsmæssige aktiviteter. Hvis rummets inventar eksempelvis ikke inviterer til at sidde på alternative måder (det adfærdsregulerende rum), så gør eleverne det jo sikkert heller ikke. På den måde kan et møbel være med til at bane vej for nogle specifikke læringsformer og naturligvis samtidig hindre andre.

Producentens ansvar

Som producenter af inventar (og altså artefakter) har vi således et ansvar for at bidrage med inspiration og nye løsninger, der kan være med til at understøtte de pædagogiske og læringsmæssige mål, der udgør grundlaget for dagens skole. Et af de seneste bidrag til opgaven fra Veksø er Moove. Moove er en saltvandsindsprøjtning til den kreative indretning, en igangsætter, der udløser ny energi i læringsmiljøet.

Lige nu er Moove opstillet på gymnasier i Odense og i Fredericia, og hos Veksø er vi meget spændte på, hvordan de unge mennesker bruger det, og hvilken effekt, det har på skoledagen. Vi tror på, at Moove er et bidrag, der kan understøtte et godt og inspirerende læringsmiljø.

Inde, ude, oppe, nede, omvendt, vendt om

Du bestemmer selv, hvilken vej Moove vender. Og du bestemmer selv, hvordan og hvor du sætter dig – hvis du sætter dig.

Er der flere møbler i samme rum, giver de vekslende højder rummet ekstra dynamik. Formen indbyder til samvær i både større og mindre grupper. Moove kan bruges til (gemme)leg og til læring, til bevægelse og til afslapning. Det kan placeres både indendørs og udendørs, i gårdmiljøer, udstillingslokaler, foredragsrum og indskolings-/SFO-områder.

Med Moove er de pædagogiske aktiviteter ikke nødvendigvis givet på forhånd. Moove kan bruges til forskellige aktiviteter af børn og af voksne og på alle tidspunkter. I en varieret og motiverende skoledag bør så mange lokaler og udendørsområder som muligt bringes i spil og indrettes, så de tilgodeser læring og trivsel. Moove er de mange muligheders møbel.

www.vekso.com

“Vi tror på, at Moove er et bidrag, der kan understøtte et godt og inspirerende læringsmiljø” Kim Rasmussen, CEO, Veksø A/S

Seneste artikler

 
En kuglestol, kuglevest eller kuglepude, hvor kuglerne trykker dybt i muskulaturen, og tyngden stimulerer leddene.

Sansestimulation – en hjælp til børn med angst og uro

Hver femte elev i indskolingen har en sanseforstyrrelse, som kan være årsag til angst, uro og dårlig koncentration. Målrettet sansestimulation vil kunne forbedre mange børns evne til at deltage i skolens aktiviteter

Protac · 14-10-2019

 
Det er især grej til undersøgelser af dyr og insekter, som lærerne søger om – eksempelvis bestemmelsesduge, fiskenet, akvarier og kasser til insekter.

Populært med undervisning i det fri

Skoleklasser over hele landet har i et hidtil uset tempo sendt ansøgninger til Nordea-fondens udeskolepulje

Nordeafonden · 30-09-2019

Stifter og leder af Den Frie Digitale Skole, Anni Pilgaard Christiansen

Online undervisningstilbud til elever med skoleudfordringer

Den Frie Digitale Skole er et online alternativ til grundskole-elever, som ikke kan gøre brug af det almindelige skoletilbud – f.eks. på grund af skolevægring

Den Frie Digitale Skole · 30-09-2019

 

57.000 børn og unge undersøger plastforurening

Elever i skoler og gymnasier landet over vil i årets Masseeksperiment udføre verdens første nationale videnskabelige kortlægning af plastforurening. Resultaterne vil give afgørende nye data om omfanget og typen af plastforureningen i Danmark

Masseeksperimentet · 30-09-2019

 
Ny uddannelsesportal byder på alt fra madspildsquizzer og underholdende spil til øvelser, artikler og virkelighedsnære cases.

Ny uddannelsesportal om madspild

Madspildsvirksomheden Too Good To Go rykker nu helt ind i klasseværelserne med lanceringen af en ny portal med masser af undervisningsmateriale

Too Good To Go · 30-09-2019