Fangefodbold og mordgåder

Brug 24 timer i det tidligere statsfængsel, der i dag er en kulturinstitution med bl.a. museum og vandrehjem

Af: 

Liane Brandt, daglig leder af SleepIn Fængslet

Fængslet i Horsens har mulighed for at give elever en unik oplevelse, hvis man ønsker en lejrskole, der er lidt anderledes. Oplevelsen af at være bag tremmer giver et bedre sammenhold og en sammenhørighed i klassen. Derudover får eleverne viden om det danske retssystem ved at besøge Fængselsmuseet, der har verdens største samling af fængselsgenstande.

Der kan også opleves aftenstemningens projektørlys og spændende lyde på en gåtur i fængselsgården.

Der tilbydes aktiviteter i dele af fængslet, som fx at deltage i opklaring af en mordgåde, hjælpe fængselsbetjentene med at opklare et flugtforsøg eller hjælpe en fange med at blive benådet. Det er også muligt at arbejde som nogen af de fanger, der har siddet i Horsens Statsfængsel, nemlig ved at samle klemmer. Hvem i klassen kan samle flest klemmer? Eller hvad med en gang fangefodbold?

Fængslet kan tilbyde aktiviteter for alle alderstrin med et program, der er tilpasset efter ønsker og børn.

Sov i fængselscelle

Sov sammen med kammeraterne i en fængselscelle, og oplev at være ”lukket” inde. I den gamle sygeafdelingen er cellerne renoveret, så de opfylder kravene for at kunne huse overnattende gæster. Men meget er alligevel bevaret, som da cellerne blev brugt af fangerne. Den gamle radio virker stadigvæk. Sengen, stolene, lamperne og vasken er autentisk fængselsinventar. I alle cellerne finder man en historie om en af fangerne, der har været indlagt på sygeafdelingen.

Dagliglivet bag tremmer

Med udgangspunkt i konkrete fangers historier kommer eleverne tæt på hverdagen i et nutidigt fængsel. Eleverne oplever den autentiske stemning i besøgslokaler, isolations­gang, cellegangen, et køkken, et opholdsrum og fængselskirken. Rundvisningen udfordrer elevernes evner og færdigheder til at forstå andres levevilkår og giver indsigt i fængselsstraffens konsekvens – for fange, familie og samfund. Rundvisningen er dialogbaseret, og formidleren afstemmer indholdet efter klassens behov, men sikrer overordnet, at eleverne får indsigt i straf i Danmark og hverdagen i et nutidigt fængsel.

Rundvisningen kan sagtens stå alene, men kan med fordel indgå som en del af et undervisningsforløb, fx et af de forløb, der ligger på www.ejail.dk.

Syv fængselsaktiviteter

I Fængslet er der en række aktiviteter, klassen kan deltage i.

  • Crime Mystery. Deltagerne skal opklare et indbrud. Deltagerne skal efterforske sagen og bl.a. tjekke fingeraftryk, mistænktes netprofiler og se afhøringer af mistænkte. Opstart i fællesskab med at se en video, derefter deles elev­erne i hold og går rundt på fængslet og besøger forskellige steder, hvor de finder spor.
  • Mini Murder Mystery. Deltagerne skal opklare et mord. Opstart i fællesskab, hvorefter deltagerne bliver inddelt i mindre hold. Holdene skal rundt og besøge fire forskellige mistænkte og ved hjælp af informationer fra de mistænkte­ finde morderen.
  • Klemmeworkshop. At fremstille klemmer var et af de jobs, som de indsatte tjente penge ved. Deltagerne skal lære at samle klemmer. Derefter deles deltagerne i hold. Holdene konkurrerer om, hvem der kan fremstille flest klemmer. Der er en lille præmie til det bedste hold.
  • Fangefodbold. Fangefodbold er ligesom almindelig fodbold, dog med den variant, at her er deltageren lænket fast til en pløk. Hver spiller får en lænke, alt efter hvor gode de er til at spille fodbold. De gode en kort lænke, de knap så gode en længere lænke. Fangefodbold er en god aktivitet, hvor de voksne også kan deltage. Sjovt at spille og sjovt at se på.
  • Benådningsbrevet. Deltagerne får et benådningsbrev, som de skal udfylde korrekt for at komme ud fra fængslet igen. Oplysningerne finder deltagerne rundt i fængsels­gård­en (ti opgaver).
  • Samarbejdsopgave/aftensmad – Alcatraz-gryde. Deltag­erne får udleveret opskrift, materialer, et bålsted. Hver gruppe laver en gryderet (kødsovs, pasta og gulerodssalat). Efter spisning, som foregår udendørs, skal der vaskes op.
  • Samarbejdsopgave/aftensmad – San Quentin-bøf. Deltagerne får udleveret opskrift, materialer, et bålsted. Hver deltager laver deres egen bøf (bøf, kartofler og diverse grøntsager). Efter spisning, som foregår udendørs, skal der vaskes op.

”Vi har alle haft den mest spændende, hyggelige og lærerige lejrtur nogensinde! Alle eleverne taler stadig om deres tur i fængsel. Det bedste indslag var Mini Murder Mystery om aftenen, hvor vi voksne fik tildelt roller. Så skulle eleverne finde og afhøre os, for at finde frem til morderen. Sikke en retssag vi sluttede af med, hvor eleverne skulle argumentere for deres anklager og teorier!”

Kristina Clausen, på vegne af forældrerådet i 7.A, Lillebæltsskolen i Middelfart

Seneste artikler

Det er nu, vi skal prioritere bevægelse

Udeundervisningen under corona lærte os, at bevægelse er godt for elevernes faglighed og trivsel. Men skal det blive en naturlig del af undervisningen, er der brug for en konkret indsats. Ellers går de gode erfaringer tabt, advarer læringsekspert

Leg og bevægelse · 14-06-2021

Visuelt undervisningsmiljø styrker indlæringen

Fokus på indretningen giver mulighed for at skabe udbytterige og aldersdifferentierede undervisningsmiljøer med fagrelevant indhold og læringsprocesser, der fremmer elevernes mulighed for udvikling og læring

Exakt · 23-02-2021

”Blended learning” vinder frem

En blanding af klassisk fysisk undervisning og online læring – ”blended learning” – er på vej frem. Læs i denne artikel om tendenser og fordele ved blended learning

LEBA Innovation · 23-02-2021

 
Sarah Søndergård, konsulent og ejer af virksomheden Talentudvikling i skolen

Tre grundsten i talentarbejdet, som kan skabe ny læringskultur i klasseværelset

I Danmark er vi verdensmestre i at skabe middelelever. Der er en tendens i samfundet til at stræbe efter en middelkultur, hvor alle skal kunne være med, men skulle vi ikke hellere bestræbe os på, at alle elever, svage som stærke, lærer noget, spørger Sara

Talentudvikling · 23-02-2021

 
Jens Peter Christensen, formand for Danmarks Matematiklærerforening.

Hvad kan vi gøre ved faldet i elevernes præstationer i matematik?

Den seneste TIMSS-undersøgelse viste tilbagegang i de danske elevers matematikkundskaber på 4. klassetrin. Danmarks Matematiklærerforening skriver i denne artikel om, hvad det dækker over, og hvad vi kan gøre ved det

Matematiklærerforeningen · 23-02-2021