Udstyr bag lås

Stigende brug af elektronisk udstyr i undervisningen øger behovet for at kunne opbevare såvel skolens som elevernes udstyr sikkert i aflåste skabe

Det er midt i skolens frikvarter, og smartphones, tablets og computere er ikke i brug. Nu har tyven en oplagt mulighed for at gå nogenlunde ubemærket ind på skolen, uden at alarmen går i gang. Skolens nyindkøbte tablets og elevernes medbragte computere ligger uaflåst, så tyven kunne ikke bede om bedre arbejdsbetingelser.

Det er desværre ikke utænkeligt, at scenariet ovenfor kunne udspille sig på de fleste skoler i Danmark. Nogle skoler har taget deres forholdsregler og er klar over, at en alarm på skolen ikke er nok til at stoppe tyve. Med den stigende brug af elektronisk udstyr i undervisningen er der opstået et stigende behov for at kunne opbevare såvel skolens som elevernes udstyr sikkert i aflåste skabe.

Nye undervisningsformer

På stadig flere og flere skoler er tablets, smartphones og computere et vigtigt undervisningsredskab. Derfor er det vigtigt, at de elektroniske hjælpemidler kan opbevares sikkert, når de ikke er i brug. Elevskabe giver eleverne mulighed for at sikre deres værdigenstande i eksempelvis frikvarterer og idrætstimer. Sikringsskabe fås med indbygget strømforsyning og låse, der passer til resten af skolens låsesystem. Gitte Hauge Hansen Adm. Leder ved Sølystskolen i Egå udtaler:

- Gennem flere år har elevrådet ønsket skabe til de ældste elever. I skabene skal der være plads til tasker, jakker samt værdigenstande, og hvis det er muligt, vil de gerne kunne oplade deres mobiltelefon samt computer i skabet. Vi opfordrer de ældste elever til at tage egne computere med, hvilket bevirker at eleverne har brug for et sted, hvor computerne kan opbevares på en sikker og forsvarlig måde. Efter præsentationen af skabene fra SafeGroup var vi ikke i tvivl om, at det var netop disse skabe, som vi skulle vælge. Skabene har en meget stabil låge, fleksibel valg af lås, en god indretning med hylde og strøm samt en skrå top, der sikrer at øverste del af skabet ikke bliver et opmagasineringssted.

Det går ud over kvaliteten

På trods af investeringer i elektronisk udstyr, der bruges af eleverne i undervisningen, er der stadig mange, som ikke har fokus på at investere i øget sikkerhed.

- Man løber jo en risiko ved ikke at investere i sikker opbevaring til dyrt indkøbte tablets og computere. Ikke alene fordi det har en økonomisk omkostning at skulle genanskaffe udstyret, hvis det bliver stjålet, men også fordi det går ud over undervisningen, hvis man grundet tyveri ikke har udstyret til rådighed i undervisningen. Det er i virkeligheden en kvalitetssikring af undervisningen, ‘ udtaler Bent Ole Nørregaard.

Lærernes forberedelsestid

De nye arbejdstidsbetingelser, som lærerne for nyligt blev pålagt, har betydet, at skolen i højere grad end før er lærernes primære arbejdsplads. Det betyder også, at lærere vælger at efterlade computeren på skolen. Computeren er et vigtigt arbejdsredskab for lærere, især som følge af den stigende digitalisering af undervisningen.

- Vi har oplevet en stigning i salg af sikringsskabe siden arbejdstidsreformen, og det er klart, at det også hænger sammen med digitaliseringen af undervisningen. Lærerne har brug for deres computere, og da alarmer ikke altid kan holde tyve væk, så er det vigtigt at kunne låse computere og andre værdigenstande inde i skabe, når lærerne ikke er på skolen, siger Bent Ole Nørregaard, direktør hos SafeGroup AS.

3 gode tips til sikring af skolens værdigenstande:

  • Find en person, som er ansvarlig for at sikre, at skabe er låst, når skolen er lukket.
  • Fastlæg regler for, hvornår værdigenstande skal lægges i skabene.
  • Sørg altid for at værdigenstande bliver låst sikkert inde i frikvarterer og timer, der ikke gør brug af udstyret.

www.safegroup.dk

Seneste artikler

Visuelt undervisningsmiljø styrker indlæringen

Fokus på indretningen giver mulighed for at skabe udbytterige og aldersdifferentierede undervisningsmiljøer med fagrelevant indhold og læringsprocesser, der fremmer elevernes mulighed for udvikling og læring

Exakt · 23-02-2021

”Blended learning” vinder frem

En blanding af klassisk fysisk undervisning og online læring – ”blended learning” – er på vej frem. Læs i denne artikel om tendenser og fordele ved blended learning

LEBA Innovation · 23-02-2021

 
Sarah Søndergård, konsulent og ejer af virksomheden Talentudvikling i skolen

Tre grundsten i talentarbejdet, som kan skabe ny læringskultur i klasseværelset

I Danmark er vi verdensmestre i at skabe middelelever. Der er en tendens i samfundet til at stræbe efter en middelkultur, hvor alle skal kunne være med, men skulle vi ikke hellere bestræbe os på, at alle elever, svage som stærke, lærer noget, spørger Sara

Talentudvikling · 23-02-2021

 
Jens Peter Christensen, formand for Danmarks Matematiklærerforening.

Hvad kan vi gøre ved faldet i elevernes præstationer i matematik?

Den seneste TIMSS-undersøgelse viste tilbagegang i de danske elevers matematikkundskaber på 4. klassetrin. Danmarks Matematiklærerforening skriver i denne artikel om, hvad det dækker over, og hvad vi kan gøre ved det

Matematiklærerforeningen · 23-02-2021

 
Randi Hedelund Jeppesen med et af hendes vigtigste IT-hjælpemidler; en smartphone. Foto: Cathrine Drud.

Jeg holder aldrig fri fra at være ordblind

Lærer trækker på egen erfaring som ordblind for at hjælpe børn med læsevanskeligheder

IT-hjælp til ordblinde · 23-11-2020