Penge på kontoen eller gæld for livstid?

Gode vaner starter tidligt. Det gælder også forholdet til penge. Flere banker tilbyder gratis undervisningsmaterialer til skolerne for at lære unge om økonomi

Af: 

Gitte Roe Eriksen, redaktør

Vil du have penge på kontoen eller gæld for livstid? Simpelt spørgsmål, som alle nok vil svare det samme på: Penge på kontoen. Men fakta er, at stadigt flere unge bliver registreret i RKI som dårlige betalere.

En femtedel af danske unge mellem 18 og 29 år har en gæld på over 100.000 kroner – og det er vel at mærke uden, de ejer en ejerbolig. Det viser en analyse, som bankernes brancheorganisation, Finansrådet, har lavet. I gennemsnit har danske unge mellem 18 og 29 år en gæld på knap 60.000 kroner.

Noget tyder på, at gældsfeberen rammer de unge i de første år i voksenlivet, tager til i styrke med alderen og topper i 20’erne. Mange unge ved ganske enkelt for lidt om økonomi. Men kimen til en god penge-forståelse kan allerede lægges i skolerne. I hvert fald stiller flere banker gratis undervisningsmaterialer til rådighed, og også Finansrådet har en gang årligt initiativet Pengeugen, der har til formål at højne børn og unges forståelse af økonomi og finansielle begreber. Her deltager flere banker, bl.a. Nykredit med ‘Økonomi på Skoleskemaet’, som er målrettet undervisning til 7-8 klasse, hvor Nykredit har et par rådgivere, der er ude og undervise.

- Vi mener, at det er vigtigt, at give børn og unge en god økonomisk forståelse. Det har vi som finansiel virksomhed et samfundsansvar for at bidrage til. Med aktiviteter som f.eks. Pengeugen kan vi være med til at vække børnenes interesse for deres privatøkonomi allerede i en tidlig alder, siger afdelingsdirektør i Nykredit, Pernille Hermansen.

Jeg fatter det ikke

Og det med økonomi kan være svært at forstå. Hos Spar Nord har man udviklet gratis undervisningsmateriale, nemlig hæftet: ‘Bliv klog på penge’, hvor centrale begreber som renter, indtægter, udgifter, budgetter osv. bliver gennemgået.

Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem banksektoren og skolesystemet. Hæftet er skrevet af matematiklærer og cand.pæd. Pernille Ladegaard Pedersen, der i samarbejde med Spar Nord har udvalgt centrale begreber inden for privatøkonomi, elever skal forstå i 7. og 8. klasse. Derudover har banken undervisningsbogen ‘Bogen om penge’ målrettet 3.-4. klasse i folkeskolen.

Fra græsrod til fast tilbud

Hos Sydbank har man også udviklet undervisningsmaterialer, hvor elever bl.a. kan lære om rådighedsbeløb og budget. Det hele begyndte lidt på græsrodsniveau. Sydbanks afdeling i Sønderborg blev kontaktet af en 9. klasse i området, og banken tog udfordringen op og fik skruet noget materiale sammen til dagen.

- Vi ramte et behov. Alle kommer jo til at stifte bekendtskab med privatøkonomi, og hvis vi kan redde bare en ung fra at komme i RKI, så er det det hele værd, lyder det fra privatdirektør Kim Juul Pedersen.

I Sønderborg har man syv undervisere, der jævnligt besøger skolerne i området, men materialet er også rullet ud til hele banken.

Hos Nordea tager man også rundt på skoler og underviser. Her lærer eleverne, hvad de reelt koster set i forhold til deres forbrug af bl.a. mad og drikke, tøj og sko, fritid, hygiejne og frisør.

- Vi ved, at danske skoleelever er de flittigste i hele Norden mht. at tjene egne penge efter skoletid. Med penge på kontoen, betalingskort og lønseddel er det rigtig vigtigt at have de rette kompetencer til at kunne gennemskue, at man ikke bliver snydt, får nok for pengene, og passer godt på sig selv og de penge, man råder over, siger Nordeas Forbrugeøkonom, Ann Lehmann Erichsen, og fortsætter:

- ikke alle får økonomilæring i hjemmet, og derfor er det afgørende, at man som elev også får et læringstilbud i skolen. På den måde får vi alle børn med, og det er afgørende.

Hos Danske Bank har man udviklet spillet ‘pengeby’, som et redskab, der gennem spil, leg og aktiviteter i klassen giver eleverne et værktøj til at forstå begrebet penge.

Find det her

Du kan finde gratis undervisningsmaterialer og oplysninger om økonomi f.eks. her:

Seneste artikler

 

Undersøgende matematikundervisning

Undervisning i matematik kan med fordel tilrettelægges med en undersøgende tilgang på alle årgange, fremhæver Forlaget Matematik

Forlaget Matematik · 21-02-2020

Allan Sørensen, datteren Charlotte Høvdinghof Trebbien Villumsen og sønnen Henrik Høvdinghof. Tilsammen familiefirmaet Skolebutik.dk.

Naturfag er en familiesag

Familiefirmaet Skolebutik.dk har leveret udstyr og løsninger til naturfag i folkeskolen siden 1987

Skolebutik.dk · 27-11-2019

Forlaget Pressto har udgivet en række bøger om ”Social Tænkning”, der ikke bare har vist sig at være en effektiv metode til at hjælpe denne målgruppe – men at også ”almindelige” børn og unge har godt af at få udbygget deres sociale kompetencer.

Sociale kompetencer er indgangen til at klare sig i skolen

Elever, der ikke kan knække de sociale koder, får ofte hurtigt store faglige og sociale problemer i skolen. Det rammer især børn og unge med autisme, ADHD og andre udfordringer i livet, men børn og unges sociale kompetencer er generelt faldende

Forlaget Pressto · 27-11-2019

I Picasso-laboratoriet kommer man tæt på udvalgte værker i udstillingen ”Elsket af Picasso”, hvor eleverne undersøger, hvad billederne siger til os.

På Picasso-laboratorium

På Arken undersøges kunsten i fællesskab gennem dialog og varierende praktisk-kreative tilgange – museet bruges som multimodalt læringsrum

Arken · 27-11-2019

Reventow Museet.

Historisk opdagelsesrejsende på Lolland

Med besøg på Museum Lolland-Falsters udstillinger kommer man så tæt på historien, at man næsten kan mærke den

Museum Lolland-Falster · 27-11-2019