Byg med brikker

Klakx plastikbrikker arbejder i en verden af både 2D og 3D, hvor man kan lave cirkler, buer, kuber og de fleste polygoner

I forbindelse med den kommende skolereform, der lægger op til adspredelse af aktiviteter, mere bevægelse, færre lektier og minimal lærerforberedelse, vil man opleve, at Klakx sidder lige i øjet!

Klakx er et helt nyt koncept! Det er et kreativt, udfordrende og nytænkende undervisningsværktøj til alle årgange, som består af formstøbte, slidstærke plastikbrikker, der kan sættes sammen i et utal af kombinationer ved hjælp af slidser og huller. Det kan bruges til at bygge efter arbejdsopgaver, skitser eller fantasi, og systemet er velegnet til at arbejde med vinkler, overflader og volumener – til at lære at samarbejde og til at bygge stort.

Deformation, tvist og bøjninger

Når man bliver introduceret til Klakx, vil man typisk starte med at bygge ‘bjælkehytter’, hvor slidser på siden af brikkerne bruges. Men brikkerne kan udfordres, deformeres, tvistes og bøjes, og elevernes forståelse for brikkernes kompleksitet og muligheder stiger proportionalt med erfaringsniveau og årgang. Brikkernes evne til at lave udbøjninger på den ene led og samtidig være stive på den anden led, skaber en række konstruktive og formmæssige potentialer. Det betyder, at eleverne med tiden kan arbejde med avancerede former, broer med flere meters frit brospænd og skabe konstruktioner, der ‘svæver’ eller visuelt skaber rotationer omkring sig selv.

Legende matematisk oplevelse

Kan man bygge noget rundt af en kantet brik? Klakx arbejder i en verden af både 2D og 3D, hvor man kan lave cirkler, buer, kuber og de fleste polygoner. Det er oplagt at arbejde med begreber som volumen, overflader, arkitektur, kombinatorik og kommunikation.

Brikkerne kan bruges som skabeloner til at tegne byområder, pladser, grundplaner osv. Når man bygger i 3D ovenpå sin tegning, vil eleven hurtigt kunne se en sammenhæng mellem linjer, skala og mønstre. Denne oplevelse af ‘helhed’ kan være svær at forklare – men den er let at erfare, når man selv sidder og tegner og bygger. Koblingen mellem et tegnet univers i 2D og et bygget univers i 3D, giver en forståelse for sammenhængen mellem f.eks. husenes facader og byens pladser. Klakx er en legende matematisk oplevelse, hvor det læringsmæssige går hånd i hånd med det kreative.

Du kan opleve systemets tegne- og byggefunktion på Youtube.com (søg på ‘Klakx’). I tillæg til at være dansk designet, er Klakx produceret i Danmark og naturligvis CE-godkendt.

Du kan finde mere information, billeder, video og læringsmateriale på www.klakx.com.

For at skoler kan få maksimalt udbytte af Klakx brikkerne, er der udviklet læringsmateriale, der gratis kan downloades fra producentens website.

Dette læringsmateriale kan bl.a. bruges i fagene matematik, dansk og engelsk fra 3. til 9. klasse. Der udvikles/publiceres løbende nyt materiale, og alt materiale tilpasses aktuelle læringsmål for fag og årgange.

 

Seneste artikler

Seks ud af ti elever mener, at de efter forløbet har større indflydelse på, hvad de spiser i skolen. Hver anden har lyst til at spise mere sundt. 68 procent ved mere om, hvad der er sundt.

10.000 børn skal skabe bedre skolemåltider

Syv ud af ti elever ved mere om, hvad der er sundt, og hver anden elev vil spise sundere. Det er to af de konkrete resultater af et undervisningsforløb om mad og sundhed

Madmovers · 07-06-2018

 
Den obligatoriske eksamenslæsning på skolen skal gerne gavne både de fagligt dygtige elever og de elever, der ikke er så godt med fagligt, siger viceskoleleder Ebbe Weng, Sdr. Vang Skole.

Obligatorisk eksamens­læsning på skolen

Sdr. Vang Skole indfører obligatorisk lektielæsning for 9. klasse-eleverne på nogle af de dage, hvor der ikke er eksamen

Eksamenslæsning · 07-06-2018

 
MentorDanmark er gået sammen med algoritmeforskere fra Danmarks Tekniske Universitet og har udviklet et intelligent stykke software, som sikrer, at det altid er den rigtige vikar som kommer ind til de rigtige vikartimer ud fra en lang række parametre som fagprofil, kendskab og relation til klassen, erfaring, mellemtimer, pædagogiske præferencer m.m.

Ny teknologi vil ændre vikardækningen

Nyt koncept vil ikke kun spare landets skoler for en masse tid og bøvl i morgentimerne, men også løfte selve undervisningen i vikartimerne

MentorDanmark · 07-06-2018

 
I første omgang vil antimobbeprogrammet blive afprøvet i udvalgte kommuner, herunder Københavns og Billund kommuner.

Hele skolen skal involveres i kampen mod mobning

Alle på og omkring skolen skal være en del af indsatsen mod mobning. Det viser erfaringer fra udlandet, og det er kernen i Alliancen mod mobning

Alliancen mod mobning · 07-06-2018

 
Vores brug af mobiletelefonen har magt til at fjerne os fra hinanden, underminere læring og forkvakle børn og unges opfattelse af, hvad der er vigtigt i livet, mener Annette Prehn, sociolog og forfatter.

Skoler uden mobiltelefon er vejen frem

Det giver rigtig god mening at sætte klare rammer for elevers brug af mobiltelefoner, mener sociolog og forfatter Anette Prehn

Mobilfri skoler · 07-06-2018