Motivér højt begavede børn med IT

På professionelle læringssites kan du nemt tilgodese højt begavede børn med IT – uden selv at være eksperten

Af: 

Birgitte Arnvig, cand. pæd., journalist og daglig leder i Klub Lyngby

Højt begavede børn, der ikke bliver udfordret, kan nemt gå hen og blive under-ydere. Når de ikke udnytter deres potentiale, bliver de sløve, og man får indtryk af, at de er dovne og ikke særlig dygtige. Gennem IT og computer kan vi motivere og stimulere børnene, og opdage hvem de er, og hvad de kan.

Allerede i en tidlig alder kan børn med høj IQ spille avancerede computerspil. Det viser en tjekliste, lektor Poul Nissen fra Danmarks Pædagogiske Universitet har lavet. De fleste finder computeren fængende og spændende. Derfor kan det være en god ide at gøre mere brug af og inddrage computeren i hverdagen. De kvikke børns høje IT niveau vil smitte af på de andre børn i klassen og på den måde være med til at højne det faglige niveau i klassen.

Lærer visuelt

Ifølge den amerikanske psykolog og forsker Linda Silverman lærer mange højt begavede børn visuelt. De er lynhurtige til at afkode, hvad andre gør. De ser helheder og sammenhænge på samme tid. De er gode til at regne den ud og får ofte andre ideer end klassekammeraterne. De lærer ikke trin for trin eller gennem repetition men på en gang. De kan jonglere med store mængder information og løse komplekse opgaver. Og samtidig kan de have svært ved at løse simple opgaver. De her børn interesserer sig ofte for Lego, gåder, labyrinter, spiller Tetris og skak, bygger med materialer, designer eksperimenter, programmerer computere og skiller ting ad. Derudover kan de også være kunstneriske og musiske begavet.

Lav din egen app

Der er mange muligheder på nettet, hvis du gerne vil tilgodese både de visuelle og kvikke i klassen. På YouTube kan man finde meget nyttigt materiale, men udfordringen her er at sortere i informationen og sikre, at børnene ikke bruger unødig tid på irrelevante steder. Lynda.com er en amerikansk professionel læringsdatabase netop udviklet til professionelle og studerende.

Her er den nyeste viden indenfor software og programmering. Lær f.eks. at lave din egen app og meget andet. Et app-projekt kunne være et tværfagligt gruppeprojekt. Nogle skriver, nogle designer og andre programmerer appen. Vel at mærke uden, at du som lærer behøver at vide, hvordan man programmerer en app. For det lærer eleverne på Lynda.com. Her kan de søge informationen, når de har brug for den, se den igen og igen, og når det passer. Og så er der forskellige sværhedsgrader. Ingen skal vente på hinanden. Man betaler to kroner for en dag pr elev for at have adgang til sitet, som er på engelsk.

Playing Mondo.com er også på engelsk, men der ligger en dansk manual på sitet. Her kan børnene lave et orienteringsløb via GPS med opgaver, der skal løses løbende. F.eks. når man har fundet koordinaterne, kommer der en besked på smartphonen, ‘hop tre gange’ eller ‘løs denne matematikopgave’. Der er en gratis version og en betalingsversion.

Vær opmærksom på, at børn med høj IQ ofte har lidt tålmodighed i forhold til klassekammerater. De kan have svært ved at forstå, hvorfor andre ikke opfatter og lærer ligeså hurtigt som dem.

 

Når du ikke selv er eksperten

Lynda.com professionelt læringssite med henblik på programmering. Udviklet til professionelle og elever. Pris 2 kr. om dagen pr. elev.

Klassetrin: Udskoling – kræver engelsk.

På Playingmondo.com kan man lave et GPS-orienteringsløb med opgaver undervejs. Kan kombineres med smartphones. Der er dansk brugermanual på siden. Findes i en gratis og en betalingsversion.

Klassetrin: Fra mellemtrinnet

På Brightonline.org.uk under ICT. Her er mange links til sites, hvor børn gratis kan lære at programmere computerspil og lave film. Klassetrin: Kræver Engelsk.

Danske sider

Gå på iTtunes U og skoletube. Her ligger mange bud på IT-undervisning på alle klassetrin.

Lav film på iPad

Download f.eks. programmet Animate it til iPad for 19 kroner, og du kan gå i gang med at lave film, stopmotion og tegnefilm. Der findes også mange gratisprogrammer.

Klassetrin: Fra 4.-5. klasse

PowerPoint vs. Prezi

I stedet for at lave en præsentation i PowerPoint, så prøv også Prezi. Det er et gratis præsentationsprogram, som er inspirerende at se på og ganske anderledes end PowerPoint.

Klassetrin: Fra 6. klasse

Khanacademy.com er et gratis læringssite, hvis mål er at udbrede gratis læring til alle. Kræver Engelsk.

Lav kreative præsentationer med

Film, stopmotion, animering, blog, video, orienteringsløb, wiki, hjemmesider og debatforum.

Typiske kendetegn for IT og høj begavelse – man behøver ikke have dem alle

  • Spiller avancerede computerspil i en tidlig alder.
  • Er forud for sin alder med henblik på brug af computer og IT.
  • Lærer hurtigt og anvender nye teknikker som f.eks. genvejstaster. Kan også bruge andre funktioner som brevfletning, databaser og lignende.
  • Kan bruge avancerede funktioner på en hjemmeside ved at udforske HTML-kildekoder. F.eks. bruge tællere, ændre udseende og opsætning af hjemmesiden med mere.
  • Er fortrolig med at overføre sine færdigheder i andre sammenhænge som f.eks. et regneark, der bliver omsat til en matematisk model.
  • Kan lide at udforske og undersøge emner på nettet. Og bruger sin kreativitet til at finde løsninger på problemer.
  • Er i stand til at udvikle et netværk. Det kan f.eks. være en blog, et debatforum eller en interaktiv fanklubside, der sender månedlige nyhedsbrev.

Seneste artikler

Visuelt undervisningsmiljø styrker indlæringen

Fokus på indretningen giver mulighed for at skabe udbytterige og aldersdifferentierede undervisningsmiljøer med fagrelevant indhold og læringsprocesser, der fremmer elevernes mulighed for udvikling og læring

Exakt · 23-02-2021

”Blended learning” vinder frem

En blanding af klassisk fysisk undervisning og online læring – ”blended learning” – er på vej frem. Læs i denne artikel om tendenser og fordele ved blended learning

LEBA Innovation · 23-02-2021

 
Sarah Søndergård, konsulent og ejer af virksomheden Talentudvikling i skolen

Tre grundsten i talentarbejdet, som kan skabe ny læringskultur i klasseværelset

I Danmark er vi verdensmestre i at skabe middelelever. Der er en tendens i samfundet til at stræbe efter en middelkultur, hvor alle skal kunne være med, men skulle vi ikke hellere bestræbe os på, at alle elever, svage som stærke, lærer noget, spørger Sara

Talentudvikling · 23-02-2021

 
Jens Peter Christensen, formand for Danmarks Matematiklærerforening.

Hvad kan vi gøre ved faldet i elevernes præstationer i matematik?

Den seneste TIMSS-undersøgelse viste tilbagegang i de danske elevers matematikkundskaber på 4. klassetrin. Danmarks Matematiklærerforening skriver i denne artikel om, hvad det dækker over, og hvad vi kan gøre ved det

Matematiklærerforeningen · 23-02-2021

 
Randi Hedelund Jeppesen med et af hendes vigtigste IT-hjælpemidler; en smartphone. Foto: Cathrine Drud.

Jeg holder aldrig fri fra at være ordblind

Lærer trækker på egen erfaring som ordblind for at hjælpe børn med læsevanskeligheder

IT-hjælp til ordblinde · 23-11-2020