Elever fra Hældagerskolen i Vejle har for nyligt haft kontakt til andre elever fra Norden bl.a. ved hjælp af elektroniske hjælpemidler.
Elever fra Hældagerskolen i Vejle har for nyligt haft kontakt til andre elever fra Norden bl.a. ved hjælp af elektroniske hjælpemidler.

Hallo 8. klasse! Norden kalder!

‘Nordens Dage’ er et undervisningsforløb om Norden og de tre nabosprog, dansk, norsk og svensk for 8. klasser. Elever fra Hældagerskolen i Vejle har deltaget

Af: 

Lene Aagaard Urup Nielsen

Der er halvtomt i 8. klassernes lokaler på Hældagerskolen i Vejle. Ved spredte borde sidder små grupper af elever foran deres computere. Andre grupper er fortrukket til gange og lokaler, hvor der er ro.

- Hallo, hvor kommer I fra?, siger en pige til skærmbilledet af en gruppe jævnaldrende.

- Hej vi är från Eriklundsskolan i Borås i Sverige, kommer svaret lidt skrattende.

I dag er Norden og sprogene, dansk, norsk og svensk på skoleskemaet hos de tre 8. klasser på Hældagerskolen. Det er de også på Eriklundsskolan i Sverige og i 11 andre klasser på skoler rundt om i de nordiske lande. Alle deltager de i et pilotprojekt, der hedder ‘Nordens Dage’, som VIFIN/Videnscenter for Integration står bag.

Nabosprog og fremmedsprog

‘Nordens Dage’ er et undervisningsforløb om Norden og de tre nabosprog, dansk, norsk og svensk for 8. klasser. Omdrejningspunktet er en interaktiv platform www.nordensdage.nu, hvor eleverne fra Island, Færøerne, Norge, Sverige, Danmark, Åland og Finland kommunikerer med hinanden på tværs af grænser og klasser. I løbet af oktober har klasserne løbende arbejdet med platformen, og i november kulminerede forløbet med tre eventdage. For de, der bor i Skandinavien, er der tale om nabosprogsundervisning, mens det for de finske og islandske elever er tale om fremmedsprogsundervisning, hvilket der bliver taget hensyn til i projektet.

En ny måde at undervise på

Ronnie Madison underviser i svensk på Strandnäs Skolan på Åland; en lille ø, der hører til Finland, men nationalsproget er svensk. Han fortæller, at når han tidligere har undervist i de skandinaviske sprog, har han som regel udleveret en tekst på dansk eller norsk til højtlæsning, eller eleverne har set en film. Hans kollegaer fra de nordiske lande har samme historie fra deres undervisning. ‘Nordens Dage’ er en ny måde at undervise i de skandinaviske sprog. Ronnie mener, at den interaktive del af projektet hjælper eleverne til at se behovet for at lære de skandinaviske sprog.

- Det bliver mere håndgribeligt og virkeligt, når de skal til at kommunikere med eleverne fra andre skoler, siger han.

Han håber, at ‘Nordens Dage’ vil blive en årlig tilbagevendende begivenhed, som de yngre elever kan se frem til, når de selv skal i 8. klasse.

Plads til forbedringer

Troels Kristensen er dansklærer på Hældagerskolen. Han synes, at ung-til-ung tilgangen i projektet er god. Han mener, at det giver de unge noget andet at sidde at snakke med andre unge om, hvad der optager dem, end hvis de havde siddet med en tekst.

- De taler på deres modersmål, og det skriftlige kommer også ind, når de bruger chatten, fortæller han.

Dog har de oplevet udfordringer med koordinering og det tekniske i pilotprojektet. Der er rum til forbedringer i projektet, som må bygge på de erfaringer, der er blevet gjort i pilotfasen, mener Troels. Hans kollega Louise Bech Thygesen supplerer ham ved at fortælle, at hun oplever, at nogle elever, der ikke kommer så meget frem til daglig i klassen, kommer meget mere frem i dette projekt.

Nye møder – nye venner?

I et lille opbevaringsrum på Hældagerskolen har Line og Anne-Mette fundet et stille sted at sidde med deres computer. De har netop afsluttet en samtale med et par elever fra en norsk skole. De to piger synes, at de har fået nye venner fra de andre lande i løbet af dagene, og fundet ud af, at det godt kan lade sig gøre at forstå hinanden, selvom man ikke taler helt det samme sprog. Oplevelsen får Line til at konkludere:

- De andre lever meget som os. Nogle har bare meget mere natur.

Og så er det kommet bag på hende, at der ikke er nogen træer på Færøerne.

Line og Anne-Mette er ikke de eneste, der har fået nye venner. Flere andre af eleverne har efterfølgende skabt kontakt med hinanden på de sociale medier, som de bruger i deres hverdag. Med stolthed i stemmen giver en pige udtryk for, at det er den første udenlandske ven, hun har fået på Facebook. Der er grobund for en fortsat kontakt.

www.vifin.dkwww.nordensdage.nu

 

Seneste artikler

Inspiration til kreative frilæsningsaktiviteter

Nyt konceptkatalog fra eReolen Go giver gode tips til, hvordan man kan arbejde med digital litteratur

eReolen · 10-06-2020

Foto: Nanna Kreutzmann

Få inspiration til at udforske naturens små Krible Krable dyr

Det er højsæson for at gå på opdagelse blandt naturens dyr og insekter. Krible Krable dyrene myldrer rundt lige uden for døren, og det giver lærere de bedste betingelser for at pirre alle børns gryende naturvidenskabelige dannelse

Krible-Krable · 08-06-2020

Nye tider for skolerejserne

Snart kommer vi til at rejse igen, men hvad vil der ske med vores rejsemønstre og især skolerejser på grund af Corona?

Alfa Travel · 08-06-2020

Rengøringsassistenterne Sebastian Simon og Ionela Florentina Simon sammen med kundechef Camilla Oldhøj på Nørre Jernløse skole ved Holbæk.

Rumænske Ionela og Sebastian holder skolen fri for Corona

Da den britiske premierminister Boris Johnson blev udskrevet fra intensiv, rettede han en varm tak til to sygeplejersker; Jenny fra New Zealand og Luis fra Portugal.

Rengøring · 08-06-2020

Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter.

At være lærer under Corona

Nogle børn er ekstra hårdt ramt af Coronakrisen, som har påvirket forskelligt og kan trække spor længe efter, det værste tilsyneladende er overstået

Det Nationale Sorgcenter · 08-06-2020