Skole til søs

HF-Søfart giver udover masser af valgfag også en grundlæggende søfartsuddannelse, hvor mange timer til bringes på havet

I den mest maritimt prægede by i Danmark – Marstal – findes en ungdomsuddannelse, som virkelig er anderledes end de fleste andre ungdomsuddannelser.

HF-søfart er, som navnet antyder, en HF-uddannelse. Det vil sige, at det er en fuld HF-uddannelse med masser af muligheder for at vælge de valgfag, som man interesserer sig for, og som man tror på kan hjælpe en med at vælge det rette erhverv efter endt uddannelse.

Men derudover er HF-søfart også en grundlæggende søfartsuddannelse, som først og fremmest har et meget praktisk islæt.

På ugelange togter

Man tilbringer nemlig også mange timer på havnen og i skibe og både, og man bruger også en masse timer i værkstede,t hvor man lærer at svejse, slibe, file osv.

Desuden sejler man ugelange togter med en af de store skonnerter ‘Fylla’, hvor man får afprøvet og udvidet sine sømandsfærdigheder.

Den søfartsmæssige giver et halvt års merit ind i de videregående søfartsuddannelser, hvis man vælger den vej. Endvidere får man flere meritgivende beviser indenfor det maritime.

I det sidste år af uddannelsen kan man vælge enten en off-shore linje eller en shippinglinje.

Naturligvis kan man også bruge sin HF-søfart til at læse videre på en masse andre videregående uddannelser – ligesom man kan med andre gymnasiale uddannelser.

To skoler

HF-søfart i Marstal udbydes af Marstal Navigationsskole i samarbejde med HF & VUC FYN Ærø, som ligger lige ved siden af Navigationsskolen. Eleverne går således i princippet på to skoler, men da der er fælles kantine, og eleverne benytter klasseværelser begge steder, opfattes skolerne til daglig som en enhed.

HF-søfart i Marstal har eksisteret i 12 år og har netop i foråret gennemgået en stor evaluering bestilt af Uddannelsesministeriet. De to skoler interagerer med hinanden på fornemste vis og eleverne udtrykker stor tilfredshed med forløbet.

‘Skolemor’

På Marstal Navigationsskole og HF &VUC FYN Ærø tager man sig også af de unge udeboende elever uden for skoletiden. Sammen med et boligselskab, kollegier og kommune er ansat en ‘Skolemor’, som de unge kan kontakte på alle tider af døgnet, og som blandt meget andet arrangerer madgrupper, og som også opsøger de unge prompte, hvis de en dag ikke møder i skolen.

Marstal Navigatørforening arrangerer en masse aktiviteter, så der er god sammenhæng mellem skole og fritid.

 

Marstal Navigationsskole optager op til 84 elever pr årgang – dvs. tre hele klasser, og vil i de nærmeste år have ca 200 elever på de tre årgange hvoraf ca. 25% er piger.

På Navigationsskolen er der desuden ca. 160 Navigatørstuderende, og alle disse unge mennesker udgør tilsammen en væsentlig del af de unge i Marstal.

Navigationsskolen har aftaler med de lokale kollegier, så der altid er et værelse eller en lejlighed til eleverne.

Hvis man ikke er gammel nok til at få SU, får man ca. 2600 kr. pr måned i støtte fra Uddannelsesministeriet.

Hvis du vil vide mere så klik ind på www.hf-søfart.dk

Seneste artikler

 
Ifølge en ny undersøgelse fra Dansk Skoleidræt bevæger kun ni pct. af eleverne i udskolingen sig hver dag i forbindelse med undervisningen.

Mere bevægelse i undervisningen for de store elever

Kræftens Bekæmpelse tilbyder nu også undervisningsværktøjet ”Leg på streg” til udskolingen, så eleverne fra 7.-9. klasse kan få mere bevægelse i løbet af dagen

Kræftens Bekæmpelse · 22-02-2019

25.000 skoleelever fandt nye, sunde bakterier i naturen

Verdens hidtil største indsamling af bakterier fra naturens planter, Masseeksperiment 2018, har resulteret i et opsigtsvækkende fund: Over to dage har forskerne opdaget ti hidtil ukendte bakteriearter, alle potentielt gavnlige mælkesyrebakterier

Masseeksperimentet · 22-02-2019

 
Metoden går bl.a. ud på at arbejde kreativt med kendt danskfagligt stof som bogstavelyde, håndfonemer, bogstavernes betydning i sproget, deres form, m.v.

Sang, rap og bevægelse lærer børnene i 0. klasse avancerede bogstavelyde

Helt nyt koncept integrerer sang, rap og bevægelse i 0. klasselederens undervisning som en fast del gennem hele året

Ordstrømmen · 22-02-2019

 
Til jul sidste år fik fire lotteri-sælgere fra 3.A. på Institut Sankt Joseph mulighed for at overrække en flot check på 13.000 kroner til Børnehjælpsdagens arbejde. Det var klassens overskud ved salg af i alt 1.000 julelodder. Checken blev overrakt til Børnehjælpsdagens ambassadør Bubber.

Børn hjælper børn – gennem lotterier

Overskuddet fra lodsalget hos Børnehjælpsdagen går til arbejdet med anbragte børn og udsatte unge i Danmark

Børnehjælpsdagen · 22-02-2019

 
Faget teknologiforståelse skal skabe viden om, hvordan man bedst muligt styrker teknologiforståelse hos den enkelte elev.

Teknologiforståelse skal afprøves på 46 skoler

Fælles Mål for det nye fag teknologiforståelse er på plads. Det vil de kommende tre år blive afprøvet på de 46 folkeskoler, som er en del af et forsøg

Teknologiforståelse · 22-02-2019