Skole til søs

HF-Søfart giver udover masser af valgfag også en grundlæggende søfartsuddannelse, hvor mange timer til bringes på havet

I den mest maritimt prægede by i Danmark – Marstal – findes en ungdomsuddannelse, som virkelig er anderledes end de fleste andre ungdomsuddannelser.

HF-søfart er, som navnet antyder, en HF-uddannelse. Det vil sige, at det er en fuld HF-uddannelse med masser af muligheder for at vælge de valgfag, som man interesserer sig for, og som man tror på kan hjælpe en med at vælge det rette erhverv efter endt uddannelse.

Men derudover er HF-søfart også en grundlæggende søfartsuddannelse, som først og fremmest har et meget praktisk islæt.

På ugelange togter

Man tilbringer nemlig også mange timer på havnen og i skibe og både, og man bruger også en masse timer i værkstede,t hvor man lærer at svejse, slibe, file osv.

Desuden sejler man ugelange togter med en af de store skonnerter ‘Fylla’, hvor man får afprøvet og udvidet sine sømandsfærdigheder.

Den søfartsmæssige giver et halvt års merit ind i de videregående søfartsuddannelser, hvis man vælger den vej. Endvidere får man flere meritgivende beviser indenfor det maritime.

I det sidste år af uddannelsen kan man vælge enten en off-shore linje eller en shippinglinje.

Naturligvis kan man også bruge sin HF-søfart til at læse videre på en masse andre videregående uddannelser – ligesom man kan med andre gymnasiale uddannelser.

To skoler

HF-søfart i Marstal udbydes af Marstal Navigationsskole i samarbejde med HF & VUC FYN Ærø, som ligger lige ved siden af Navigationsskolen. Eleverne går således i princippet på to skoler, men da der er fælles kantine, og eleverne benytter klasseværelser begge steder, opfattes skolerne til daglig som en enhed.

HF-søfart i Marstal har eksisteret i 12 år og har netop i foråret gennemgået en stor evaluering bestilt af Uddannelsesministeriet. De to skoler interagerer med hinanden på fornemste vis og eleverne udtrykker stor tilfredshed med forløbet.

‘Skolemor’

På Marstal Navigationsskole og HF &VUC FYN Ærø tager man sig også af de unge udeboende elever uden for skoletiden. Sammen med et boligselskab, kollegier og kommune er ansat en ‘Skolemor’, som de unge kan kontakte på alle tider af døgnet, og som blandt meget andet arrangerer madgrupper, og som også opsøger de unge prompte, hvis de en dag ikke møder i skolen.

Marstal Navigatørforening arrangerer en masse aktiviteter, så der er god sammenhæng mellem skole og fritid.

 

Marstal Navigationsskole optager op til 84 elever pr årgang – dvs. tre hele klasser, og vil i de nærmeste år have ca 200 elever på de tre årgange hvoraf ca. 25% er piger.

På Navigationsskolen er der desuden ca. 160 Navigatørstuderende, og alle disse unge mennesker udgør tilsammen en væsentlig del af de unge i Marstal.

Navigationsskolen har aftaler med de lokale kollegier, så der altid er et værelse eller en lejlighed til eleverne.

Hvis man ikke er gammel nok til at få SU, får man ca. 2600 kr. pr måned i støtte fra Uddannelsesministeriet.

Hvis du vil vide mere så klik ind på www.hf-søfart.dk

Seneste artikler

Nyere forskning viser, at børnene kan skrive sig til faglig viden. Så skrivning er ikke alene et anliggende for dansklæreren, men også for de andre faglærere.

Skrivning er vejen til læring og oplevelser

Det hjælper gevaldigt på elevernes indlæring, hvis de hurtigt lærer at skrive. Derfor skal de ifølge en ekspert tidligt arbejde med skrivning i alle fag

Gyldendal Uddannelse · 23-05-2019

Den sunde og klimavenlige madkasse

Hvordan laver man klimavenlig mad? Det vil Coop gerne have skolebørn til at arbejde med i et landsdækkende projekt

Coop · 23-05-2019

Survive. eleverne får historien om de første mennesker, der levede i det landskab, vi kalder Danmark i dag.

Kan oldtidens folk inspirere os til at overleve i dag?

Hvad med at tage på læringslejr på Nationalmuseets besøgssteder – kan vi tage ved lære af oldtidens folk? Eller besøg vikingerne, som vi tror, de var for 1000 år siden

Nationalmuseet · 23-05-2019

 
37 % af børn og unge i sorg synes ikke, at deres klasselærer har været god til at tale med dem om dødsfaldet eller sygdommen

Døden er da noget, vi taler om

To ud af tre børn i sorg taler aldrig eller sjældent med nogen om, hvordan de har det – en mediekonkurrence til efteråret for elever i 6.-10. klasse skal bryde tabuet om døden

Mary Fonden · 23-05-2019

 
Ifølge en ny undersøgelse fra Dansk Skoleidræt bevæger kun ni pct. af eleverne i udskolingen sig hver dag i forbindelse med undervisningen.

Mere bevægelse i undervisningen for de store elever

Kræftens Bekæmpelse tilbyder nu også undervisningsværktøjet ”Leg på streg” til udskolingen, så eleverne fra 7.-9. klasse kan få mere bevægelse i løbet af dagen

Kræftens Bekæmpelse · 22-02-2019