Naturvidenskabelig undervisning skal gøres mere interessant.
Naturvidenskabelig undervisning skal gøres mere interessant.

Nyt samarbejde om naturvidenskab mellem skoler og virksomheder

Jet-Net.dk skal bringe skolerne tættere på landets førende virksomheder. Hedeselskabet, Danfoss og Grundfos er blandt initiativtagerne

Store virksomheder som Hedeselskabet, Danfoss, Danish Crown, Haldor Topsøe, Grontmij og Grundfos, der sammenlagt repræsenterer mere end 20.000 medarbejdere, skal arbejde sammen med elever fra gymnasier og grundskoler over hele landet. De er alle engageret i det nye landsdækkende netværk Jet-Net.dk, hvor de vil arbejde for at gøre den naturvidenskabelige undervisning mere interessant.

Mangel på medarbejdere

Ifølge Dansk Industri vil Danmark i 2030 mangle 13.000 medarbejdere med en lang videregående uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi og sundhed. Jet-Net er således dannet for at vække, stimulere og fastholde børn og unges forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi. En interesse, som skal komme det danske samfund til gode på lang sigt.

Men ofte udgør naturfagene og matematik også en udfordring for eleverne. Det kan motivere dem og vække deres interesse, hvis de ser hvordan fagene anvendes i virkeligheden. Derfor er det forfriskende og inspirerende med et undervisningsforløb med en virksomhed om dens materialer, processer, produktion og produkter.

Det er som oftest i grundskolen, at den unge vælger retning for sin ungdomsuddannelse. Valg af ungdomsuddannelse har også betydning for valg af videregående uddannelse. Hvis vi ønsker at åbne de unges øjne for det væld af spændende karrieremuligheder som naturvidenskab og teknologi byder på, er det altså i grundskolen vi skal sætte ind, kan man læse på Jet-Net.dk’s hjemmeside.

Her kan grundskolerne også skrive sig på en venteliste til kommende matches mellem skoler og virksomheder.

www.jet-net.dk

Om Jet-Net.dk

Jet-Net er inspireret af et succesfuldt hollandsk projekt af samme navn. Jet-Net i Holland blev etableret i 2002 af multinationale selskaber som Shell, Unilever og Philips, og i dag deltager ca. 100 virksomheder og 200 skoler i netværket – mens omkring 100 skoler er på venteliste.

Jet-Net.dk er et landsdækkende netværk mellem undervisningsinstitutioner og virksomheder der er dannet for at vække, stimulere og fastholde børn og unges forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi. Hensigten er at eleverne træffer valg om ungdoms- og videregående uddannelse på baggrund af en god indsigt i hvilket arbejdsliv naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser kan tilbyde dem.

Jet-Net.dk er etableret i august 2012 på baggrund af en opstartsbevilling på 3,2 mio. kr. fra Industriens Fond og med deltagelse af Danfoss, Grundfos, Hedeselskabet og Grontmij som Kernevirksomheder og Haldor Topsøe og Danish Crown som Store Virksomheder. Der er dialog med flere andre store og mindre virksomheder om deltagelse i netværket. Det er målet, at der i 2015 deltager 50 virksomheder, 100 gymnasier og 50 grundskoler i netværket.

Seneste artikler

Allan Sørensen, datteren Charlotte Høvdinghof Trebbien Villumsen og sønnen Henrik Høvdinghof. Tilsammen familiefirmaet Skolebutik.dk.

Naturfag er en familiesag

Familiefirmaet Skolebutik.dk har leveret udstyr og løsninger til naturfag i folkeskolen siden 1987

Skolebutik.dk · 27-11-2019

Forlaget Pressto har udgivet en række bøger om ”Social Tænkning”, der ikke bare har vist sig at være en effektiv metode til at hjælpe denne målgruppe – men at også ”almindelige” børn og unge har godt af at få udbygget deres sociale kompetencer.

Sociale kompetencer er indgangen til at klare sig i skolen

Elever, der ikke kan knække de sociale koder, får ofte hurtigt store faglige og sociale problemer i skolen. Det rammer især børn og unge med autisme, ADHD og andre udfordringer i livet, men børn og unges sociale kompetencer er generelt faldende

Forlaget Pressto · 27-11-2019

I Picasso-laboratoriet kommer man tæt på udvalgte værker i udstillingen ”Elsket af Picasso”, hvor eleverne undersøger, hvad billederne siger til os.

På Picasso-laboratorium

På Arken undersøges kunsten i fællesskab gennem dialog og varierende praktisk-kreative tilgange – museet bruges som multimodalt læringsrum

Arken · 27-11-2019

Reventow Museet.

Historisk opdagelsesrejsende på Lolland

Med besøg på Museum Lolland-Falsters udstillinger kommer man så tæt på historien, at man næsten kan mærke den

Museum Lolland-Falster · 27-11-2019

 
En kuglestol, kuglevest eller kuglepude, hvor kuglerne trykker dybt i muskulaturen, og tyngden stimulerer leddene.

Sansestimulation – en hjælp til børn med angst og uro

Hver femte elev i indskolingen har en sanseforstyrrelse, som kan være årsag til angst, uro og dårlig koncentration. Målrettet sansestimulation vil kunne forbedre mange børns evne til at deltage i skolens aktiviteter

Protac · 14-10-2019