Naturvidenskabelig undervisning skal gøres mere interessant.
Naturvidenskabelig undervisning skal gøres mere interessant.

Nyt samarbejde om naturvidenskab mellem skoler og virksomheder

Jet-Net.dk skal bringe skolerne tættere på landets førende virksomheder. Hedeselskabet, Danfoss og Grundfos er blandt initiativtagerne

Store virksomheder som Hedeselskabet, Danfoss, Danish Crown, Haldor Topsøe, Grontmij og Grundfos, der sammenlagt repræsenterer mere end 20.000 medarbejdere, skal arbejde sammen med elever fra gymnasier og grundskoler over hele landet. De er alle engageret i det nye landsdækkende netværk Jet-Net.dk, hvor de vil arbejde for at gøre den naturvidenskabelige undervisning mere interessant.

Mangel på medarbejdere

Ifølge Dansk Industri vil Danmark i 2030 mangle 13.000 medarbejdere med en lang videregående uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi og sundhed. Jet-Net er således dannet for at vække, stimulere og fastholde børn og unges forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi. En interesse, som skal komme det danske samfund til gode på lang sigt.

Men ofte udgør naturfagene og matematik også en udfordring for eleverne. Det kan motivere dem og vække deres interesse, hvis de ser hvordan fagene anvendes i virkeligheden. Derfor er det forfriskende og inspirerende med et undervisningsforløb med en virksomhed om dens materialer, processer, produktion og produkter.

Det er som oftest i grundskolen, at den unge vælger retning for sin ungdomsuddannelse. Valg af ungdomsuddannelse har også betydning for valg af videregående uddannelse. Hvis vi ønsker at åbne de unges øjne for det væld af spændende karrieremuligheder som naturvidenskab og teknologi byder på, er det altså i grundskolen vi skal sætte ind, kan man læse på Jet-Net.dk’s hjemmeside.

Her kan grundskolerne også skrive sig på en venteliste til kommende matches mellem skoler og virksomheder.

www.jet-net.dk

Om Jet-Net.dk

Jet-Net er inspireret af et succesfuldt hollandsk projekt af samme navn. Jet-Net i Holland blev etableret i 2002 af multinationale selskaber som Shell, Unilever og Philips, og i dag deltager ca. 100 virksomheder og 200 skoler i netværket – mens omkring 100 skoler er på venteliste.

Jet-Net.dk er et landsdækkende netværk mellem undervisningsinstitutioner og virksomheder der er dannet for at vække, stimulere og fastholde børn og unges forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi. Hensigten er at eleverne træffer valg om ungdoms- og videregående uddannelse på baggrund af en god indsigt i hvilket arbejdsliv naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser kan tilbyde dem.

Jet-Net.dk er etableret i august 2012 på baggrund af en opstartsbevilling på 3,2 mio. kr. fra Industriens Fond og med deltagelse af Danfoss, Grundfos, Hedeselskabet og Grontmij som Kernevirksomheder og Haldor Topsøe og Danish Crown som Store Virksomheder. Der er dialog med flere andre store og mindre virksomheder om deltagelse i netværket. Det er målet, at der i 2015 deltager 50 virksomheder, 100 gymnasier og 50 grundskoler i netværket.

Seneste artikler

 
En kuglestol, kuglevest eller kuglepude, hvor kuglerne trykker dybt i muskulaturen, og tyngden stimulerer leddene.

Sansestimulation – en hjælp til børn med angst og uro

Hver femte elev i indskolingen har en sanseforstyrrelse, som kan være årsag til angst, uro og dårlig koncentration. Målrettet sansestimulation vil kunne forbedre mange børns evne til at deltage i skolens aktiviteter

Protac · 14-10-2019

 
Det er især grej til undersøgelser af dyr og insekter, som lærerne søger om – eksempelvis bestemmelsesduge, fiskenet, akvarier og kasser til insekter.

Populært med undervisning i det fri

Skoleklasser over hele landet har i et hidtil uset tempo sendt ansøgninger til Nordea-fondens udeskolepulje

Nordeafonden · 30-09-2019

Stifter og leder af Den Frie Digitale Skole, Anni Pilgaard Christiansen

Online undervisningstilbud til elever med skoleudfordringer

Den Frie Digitale Skole er et online alternativ til grundskole-elever, som ikke kan gøre brug af det almindelige skoletilbud – f.eks. på grund af skolevægring

Den Frie Digitale Skole · 30-09-2019

 

57.000 børn og unge undersøger plastforurening

Elever i skoler og gymnasier landet over vil i årets Masseeksperiment udføre verdens første nationale videnskabelige kortlægning af plastforurening. Resultaterne vil give afgørende nye data om omfanget og typen af plastforureningen i Danmark

Masseeksperimentet · 30-09-2019

 
Ny uddannelsesportal byder på alt fra madspildsquizzer og underholdende spil til øvelser, artikler og virkelighedsnære cases.

Ny uddannelsesportal om madspild

Madspildsvirksomheden Too Good To Go rykker nu helt ind i klasseværelserne med lanceringen af en ny portal med masser af undervisningsmateriale

Too Good To Go · 30-09-2019