Naturvidenskabelig undervisning skal gøres mere interessant.
Naturvidenskabelig undervisning skal gøres mere interessant.

Nyt samarbejde om naturvidenskab mellem skoler og virksomheder

Jet-Net.dk skal bringe skolerne tættere på landets førende virksomheder. Hedeselskabet, Danfoss og Grundfos er blandt initiativtagerne

Store virksomheder som Hedeselskabet, Danfoss, Danish Crown, Haldor Topsøe, Grontmij og Grundfos, der sammenlagt repræsenterer mere end 20.000 medarbejdere, skal arbejde sammen med elever fra gymnasier og grundskoler over hele landet. De er alle engageret i det nye landsdækkende netværk Jet-Net.dk, hvor de vil arbejde for at gøre den naturvidenskabelige undervisning mere interessant.

Mangel på medarbejdere

Ifølge Dansk Industri vil Danmark i 2030 mangle 13.000 medarbejdere med en lang videregående uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi og sundhed. Jet-Net er således dannet for at vække, stimulere og fastholde børn og unges forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi. En interesse, som skal komme det danske samfund til gode på lang sigt.

Men ofte udgør naturfagene og matematik også en udfordring for eleverne. Det kan motivere dem og vække deres interesse, hvis de ser hvordan fagene anvendes i virkeligheden. Derfor er det forfriskende og inspirerende med et undervisningsforløb med en virksomhed om dens materialer, processer, produktion og produkter.

Det er som oftest i grundskolen, at den unge vælger retning for sin ungdomsuddannelse. Valg af ungdomsuddannelse har også betydning for valg af videregående uddannelse. Hvis vi ønsker at åbne de unges øjne for det væld af spændende karrieremuligheder som naturvidenskab og teknologi byder på, er det altså i grundskolen vi skal sætte ind, kan man læse på Jet-Net.dk’s hjemmeside.

Her kan grundskolerne også skrive sig på en venteliste til kommende matches mellem skoler og virksomheder.

www.jet-net.dk

Om Jet-Net.dk

Jet-Net er inspireret af et succesfuldt hollandsk projekt af samme navn. Jet-Net i Holland blev etableret i 2002 af multinationale selskaber som Shell, Unilever og Philips, og i dag deltager ca. 100 virksomheder og 200 skoler i netværket – mens omkring 100 skoler er på venteliste.

Jet-Net.dk er et landsdækkende netværk mellem undervisningsinstitutioner og virksomheder der er dannet for at vække, stimulere og fastholde børn og unges forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi. Hensigten er at eleverne træffer valg om ungdoms- og videregående uddannelse på baggrund af en god indsigt i hvilket arbejdsliv naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser kan tilbyde dem.

Jet-Net.dk er etableret i august 2012 på baggrund af en opstartsbevilling på 3,2 mio. kr. fra Industriens Fond og med deltagelse af Danfoss, Grundfos, Hedeselskabet og Grontmij som Kernevirksomheder og Haldor Topsøe og Danish Crown som Store Virksomheder. Der er dialog med flere andre store og mindre virksomheder om deltagelse i netværket. Det er målet, at der i 2015 deltager 50 virksomheder, 100 gymnasier og 50 grundskoler i netværket.

Seneste artikler

 
Ifølge en ny undersøgelse fra Dansk Skoleidræt bevæger kun ni pct. af eleverne i udskolingen sig hver dag i forbindelse med undervisningen.

Mere bevægelse i undervisningen for de store elever

Kræftens Bekæmpelse tilbyder nu også undervisningsværktøjet ”Leg på streg” til udskolingen, så eleverne fra 7.-9. klasse kan få mere bevægelse i løbet af dagen

Kræftens Bekæmpelse · 22-02-2019

25.000 skoleelever fandt nye, sunde bakterier i naturen

Verdens hidtil største indsamling af bakterier fra naturens planter, Masseeksperiment 2018, har resulteret i et opsigtsvækkende fund: Over to dage har forskerne opdaget ti hidtil ukendte bakteriearter, alle potentielt gavnlige mælkesyrebakterier

Masseeksperimentet · 22-02-2019

 
Metoden går bl.a. ud på at arbejde kreativt med kendt danskfagligt stof som bogstavelyde, håndfonemer, bogstavernes betydning i sproget, deres form, m.v.

Sang, rap og bevægelse lærer børnene i 0. klasse avancerede bogstavelyde

Helt nyt koncept integrerer sang, rap og bevægelse i 0. klasselederens undervisning som en fast del gennem hele året

Ordstrømmen · 22-02-2019

 
Til jul sidste år fik fire lotteri-sælgere fra 3.A. på Institut Sankt Joseph mulighed for at overrække en flot check på 13.000 kroner til Børnehjælpsdagens arbejde. Det var klassens overskud ved salg af i alt 1.000 julelodder. Checken blev overrakt til Børnehjælpsdagens ambassadør Bubber.

Børn hjælper børn – gennem lotterier

Overskuddet fra lodsalget hos Børnehjælpsdagen går til arbejdet med anbragte børn og udsatte unge i Danmark

Børnehjælpsdagen · 22-02-2019

 
Faget teknologiforståelse skal skabe viden om, hvordan man bedst muligt styrker teknologiforståelse hos den enkelte elev.

Teknologiforståelse skal afprøves på 46 skoler

Fælles Mål for det nye fag teknologiforståelse er på plads. Det vil de kommende tre år blive afprøvet på de 46 folkeskoler, som er en del af et forsøg

Teknologiforståelse · 22-02-2019