Kunst i skolen og børnehaven giver stærkere børn

Kulturstyrelsen har for nylig udgivet en inspirationsbog til lærere og pædagoger, der sætter fokus på, hvordan man kan tænke flere kunst- og kultur-aktiviteter ind i skolens og børnehavens hverdag

Af: 

Monica Madsen, journalist

De internationale forskere er ikke i tvivl: Der er en lang række fordele ved at give børn mulighed for at beskæftige sig med kunst og kultur i hverdagen. De får flere personlige, faglige og sociale kompetencer, de klarer sig bedre som voksne, og de har en positiv effekt på samfundsøkonomien.

Det er baggrunden for, at Kulturstyrelsen nu udgiver den gratis web-bog BØRN KUNST KULTUR – i en hverdag der du’r. Bogen rummer både teoretisk viden og praktiske strategier til, hvordan man som lærer og pædagog kan sætte kunst og kultur på dagsordenen i skolens og dagtilbuddets hverdag.

Bogen sætter blandt andet fokus på, hvordan æstetiske aktiviteter også kan styrke børns boglige, sociale, demokratiske og digitale kompetencer. En bred vifte af forskere, kultureksperter, lærere, pædagoger og kunstnere bidrager med teoretisk viden og praktiske erfaringer, og en lang række eksempler på konkrete aktiviteter, links og litteraturhenvisninger giver inspiration til at sætte nye aktiviteter i gang.

Kreativitet styrker lysten til at lære

- De kompetencer, børn lærer gennem æstetiske aktiviteter, er af afgørende betydning for deres udvikling, fordi al anden læring bygger på dem – ikke mindst selve lysten til at lære, forklarer projektleder i afdelingen for Forskning og Innovation, University College Sjælland, Bennyé Düranc Austring, der bidrager med et overblik over den nyeste internationale forskning:

Lærere og pædagogers vigtige rolle

Den nye folkeskolereform og de ekstra aktivitetstimer, som nu kommer på skoleskemaet, er f.eks. en oplagt mulighed for at sikre alle børn i hele landet gode muligheder for at komme i nærkontakt med kunst og kultur hver dag – og at aktivitetstimerne dermed får substans og relevans, pointerer kontorchef i Kulturstyrelsen Ole Winther:

- Lærere og pædagoger spiller en meget vigtig rolle i indsatsen for at sikre, at alle børn over hele landet får adgang til kunst og kultur i deres hverdag – uanset hvor de bor, og hvilken social baggrund de har. Derfor vil vi gerne støtte deres indsats og skabe bedre lokale rammer for nye samarbejder mellem skoler, børnehaver og kulturinstitutioner, siger Ole Winther.

Inspirationsmøder til efteråret

Til efteråret inviterer Kulturstyrelsen alle interesserede lærere, pædagoger, kunstnere, kulturfolk og andre eksperter til fyraftensmøder rundt om i landet. Møderne følger op på bogens pointer og sætter fokus på, hvordan man lokalt og regionalt kan sætte flere aktiviteter i gang, der giver alle børn mulighed for at komme i nærkontakt med kunst og kultur i hverdagen.

BØRN KUNST KULTUR – i en hverdag der dur udkommer elektronisk, kapitel for kapitel, frem til oktober. Tilmelder du dig på Børnekulturportalen www.boernekultur.dk, får du løbende besked, når du kan downloade et nyt kapitel på portalen, og når der til efteråret inviteres til fyraftensmøder.

Seneste artikler

Nyere forskning viser, at børnene kan skrive sig til faglig viden. Så skrivning er ikke alene et anliggende for dansklæreren, men også for de andre faglærere.

Skrivning er vejen til læring og oplevelser

Det hjælper gevaldigt på elevernes indlæring, hvis de hurtigt lærer at skrive. Derfor skal de ifølge en ekspert tidligt arbejde med skrivning i alle fag

Gyldendal Uddannelse · 23-05-2019

Den sunde og klimavenlige madkasse

Hvordan laver man klimavenlig mad? Det vil Coop gerne have skolebørn til at arbejde med i et landsdækkende projekt

Coop · 23-05-2019

Survive. eleverne får historien om de første mennesker, der levede i det landskab, vi kalder Danmark i dag.

Kan oldtidens folk inspirere os til at overleve i dag?

Hvad med at tage på læringslejr på Nationalmuseets besøgssteder – kan vi tage ved lære af oldtidens folk? Eller besøg vikingerne, som vi tror, de var for 1000 år siden

Nationalmuseet · 23-05-2019

 
37 % af børn og unge i sorg synes ikke, at deres klasselærer har været god til at tale med dem om dødsfaldet eller sygdommen

Døden er da noget, vi taler om

To ud af tre børn i sorg taler aldrig eller sjældent med nogen om, hvordan de har det – en mediekonkurrence til efteråret for elever i 6.-10. klasse skal bryde tabuet om døden

Mary Fonden · 23-05-2019

 
Ifølge en ny undersøgelse fra Dansk Skoleidræt bevæger kun ni pct. af eleverne i udskolingen sig hver dag i forbindelse med undervisningen.

Mere bevægelse i undervisningen for de store elever

Kræftens Bekæmpelse tilbyder nu også undervisningsværktøjet ”Leg på streg” til udskolingen, så eleverne fra 7.-9. klasse kan få mere bevægelse i løbet af dagen

Kræftens Bekæmpelse · 22-02-2019