Med hjernen i skole

Det er titlen på forfatter Helle Overballe Mogensens nye bog, der netop er udkommet

Med hjernen i skole er et undervisningsmateriale, som giver elever på mellemtrinnet indsigt i, hvordan man lærer, og hvilke krav skolen stiller til adfærd, sprog, hukommelse, kommunikation, motorik og opmærksomhed. Via konkrete opgaver lærer eleverne, hvordan hjerner er forskellige, og får metoder til at se udviklingsmuligheder i stedet for forhindringer. Bogen består af Lærerens bog og en Elevbog.

Magasinet Skolen har spurgt forfatteren, hvorfor hun har skrevet bogen.

- Det har jeg, fordi jeg i praksis har set klasser og enkeltelever blive betydeligt bedre til at være del af en inklusionsproces, hvis de har kendskab til hjernen, læring og særlige behov, fortæller Helle Overballe Mogensen.

Helle Overballe Mogensen, kursusinstruktør, special­pædagogisk vejleder, privat rådgiver og forfatter. Ansat på Møllevangsskolen i Aarhus og daglig vejleder i inklusion. www.boernsvanskelig­­- heder.dk

Undervisningsmaterialet søger at åbne op for dette ved, på en enkel og sjov, men samtidig teoretisk underbygget måde at give såvel voksne som børn indsigt i, hvordan den lærende skolehjerne, og den særlige hjerne fungerer.

Og der er flere hovedformål med undervisningsmaterialet, nemlig:

  • At give klasser og elever mulighed for at forstå menneskehjernens funktion i forhold til læring.
  • At give mulighed for, at klassen opnår større forståelse for elever med særlige behov, og klædes bedre på til at støtte og hjælpe en klassekammerat, der skal inkluderes.
  • At hjælpe elever til at se udviklingsmuligheder i stedet for forhindringer.
  • At rette de professionelle voksnes fokus mod ‘manglende færdigheder’ – og væk fra ‘selvvalgt modstand’.
  • At finde nye muligheder for målrettet brug af støttepersoner.

Kræver et godt samspil

- Undervisningsmaterialet er også skrevet, fordi min praksis i mange år har vist mig, at inklusionsprocessen kræver et godt samspil mellem alle børn i en klasse. Inklusion drejer sig ikke bare om, at de professionelle kan rumme en elev med særlige behov. Den er i lige så høj grad afhængig af, at klassekammeraterne og deres forældre, har en forklaringsramme i forhold til elever, der skal rummes, fortæller Helle Overballe Mogensen.

Hun mener, at alle børn har gavn af at kende til egne potentialer og udfordringer.

- Vi har en lang tradition for at hjælpe elever med læsevanskeligheder, men slet ikke samme fokus, hvis der eksempelvis er tale om opmærksomhedsproblematikker. Dette kan betyde, at eleven ikke selv ved, hvad der skal til for at forbedre sin opmærksomhed, og måske slet ikke ved hvilke forhindringer, der kan være for egen læring.

Forhindringer, der er usete og uerkendte, bliver let til en magtfuld læringsmodstander, som kan resultere i aflednings- og overspringshandlinger. Dette kan bogen ‘Med hjernen i skole’ være med til at afdække, afdramatisere og give konstruktive forslag til at mindske. Materialets bredde sikrer, at rigtig mange elever i en almindelig klasse vil kunne blive klogere på sig selv og på egne læringsbehov ved at arbejde med bogens temaer.

 118 kr.

Hjælp til at forstå

Bogen kan også hjælpe lærere generelt i undervisning med forståelse af børnene. Samtidig med, at elevbogen giver eleverne en forståelse af, hvad det vil sige at have særlige behov, er der uddybende afsnit i lærervejledningen, som giver den voksne indsigt i, hvorledes særlige hjerner kan have andre måder at reagere på – reaktioner, som desværre er meget lette at misforstå for omgivelserne.

- På samme måde, som der er forslag til elevernes hjælp til selvhjælp i elevbogen, indeholder lærervejledningen også en række forslag til pædagogiske metoder, som understøtter vanskeligheder indenfor det pågældende tema, forklarer Helle Overballe Mogensen.

Lærervejledningen har tydelige henvisninger til uddybende litteratur, samt til klare mål og læringsstile.

Seneste artikler

Allan Sørensen, datteren Charlotte Høvdinghof Trebbien Villumsen og sønnen Henrik Høvdinghof. Tilsammen familiefirmaet Skolebutik.dk.

Naturfag er en familiesag

Familiefirmaet Skolebutik.dk har leveret udstyr og løsninger til naturfag i folkeskolen siden 1987

Skolebutik.dk · 27-11-2019

Forlaget Pressto har udgivet en række bøger om ”Social Tænkning”, der ikke bare har vist sig at være en effektiv metode til at hjælpe denne målgruppe – men at også ”almindelige” børn og unge har godt af at få udbygget deres sociale kompetencer.

Sociale kompetencer er indgangen til at klare sig i skolen

Elever, der ikke kan knække de sociale koder, får ofte hurtigt store faglige og sociale problemer i skolen. Det rammer især børn og unge med autisme, ADHD og andre udfordringer i livet, men børn og unges sociale kompetencer er generelt faldende

Forlaget Pressto · 27-11-2019

I Picasso-laboratoriet kommer man tæt på udvalgte værker i udstillingen ”Elsket af Picasso”, hvor eleverne undersøger, hvad billederne siger til os.

På Picasso-laboratorium

På Arken undersøges kunsten i fællesskab gennem dialog og varierende praktisk-kreative tilgange – museet bruges som multimodalt læringsrum

Arken · 27-11-2019

Reventow Museet.

Historisk opdagelsesrejsende på Lolland

Med besøg på Museum Lolland-Falsters udstillinger kommer man så tæt på historien, at man næsten kan mærke den

Museum Lolland-Falster · 27-11-2019

 
En kuglestol, kuglevest eller kuglepude, hvor kuglerne trykker dybt i muskulaturen, og tyngden stimulerer leddene.

Sansestimulation – en hjælp til børn med angst og uro

Hver femte elev i indskolingen har en sanseforstyrrelse, som kan være årsag til angst, uro og dårlig koncentration. Målrettet sansestimulation vil kunne forbedre mange børns evne til at deltage i skolens aktiviteter

Protac · 14-10-2019