Aktuelle nyheder - Uddannelse

To nye projekter skal bremse skyhøjt frafald på erhvervsuddannelser

To nye projekter skal bremse skyhøjt frafald på erhvervsuddannelser

Det er ikke lykkedes at nå den politiske målsætning om, at 25 procent af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

Del artiklen på

 
Derfor har regionsrådet i Region Hovedstaden nu afsat 20 mio. kr. bl.a. til at få flere unge gennem erhvervsuddannelserne.

Regionsrådet i Region Hovedstaden har besluttet at støtte op om to projekter, der skal være med til at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne. Den rigtige læreplads er et projekt på Hotel og Restaurantskolen i København med fokus på at nedbringe frafaldet ved overgang til elevernes første praktikperiode.
Det anden projekt, En tidlig indsats, på Campus Bornholm skal arbejde med fastholdelse af frafaldstruede elever.
 
”Midlerne fra Region Hovedstaden er nødvendige for, at vi kan lykkes med en ekstra indsats til de elever, som har brug for støtte, men ikke kan få den nødvendige hjælp via kendte midler,” fortæller projektleder Bolette Kristensen fra Campus Bornholm.

I projektet har de særligt fokus på grundfagene og de sociale fællesskaber på skolen.
 
”Vi mener, at en hurtig indsats er altafgørende for at sikre, at den enkelte elev føler sig tryg og hjulpet. Og ved f.eks. at tilføje en ekstra underviser oplever hele klassen, at der bliver taget hånd om de udfordringer, der måtte dukke.
Med projektet håber vi at kunne sikre, at færre elever afbryder deres uddannelse, hvilket er en stor gevinst for både den enkelte og for samfundet,” siger Bolette Kristensen.

Regionsrådet i Region Hovedstaden arbejder målrettet mod, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse – blandt andet gennem at højne gennemførslen på erhvervsuddannelserne og ved at sikre, at færre unge står udenfor uddannelse og beskæftigelse.
Midlerne, der er blevet bevilliget til de to projekter, udmøntes under Region Hovedstadens rammeprogram: Fremtidens Faglærte.
 
Fakta:
I perioden fra skoleåret 2015/16 til skoleåret 2019/20 var der 33% færre elever, der bestod deres hovedforløb i Region Hovedstaden. I samme periode var der et fald i tilgangen til erhvervsuddannelserne på 18% i hovedstadsregionen.

I 2019 var der 59% af eleverne på erhvervsuddannelserne, der faldt fra eller ikke var kommet videre med deres uddannelse efter 3 måneder. Frafaldet repræsenterer et gennemsnit for alle erhvervsuddannelserne i perioden for skoleåret 2015/16 til 2019/20. De forskellige uddannelser varierer i gennemførselsprocent.

Læs mere om Uddannelse

10/1 2022