Aktuelle nyheder - Uddannelse

Nyt digitalt værktøj hjælper ordblinde og læse- og skrivesvage med efteruddannelse

Nyt digitalt værktøj hjælper ordblinde og læse- og skrivesvage med efteruddannelse

Læsogskrivbedre.dk skal være med til at sikre, at flere ordblinde og læse- og skrivesvage kommer i gang med efteruddannelse.

Del artiklen på

Der er et stort potentiale for, at flere ordblinde og læse- og skrivesvage fastholdes på arbejdsmarkedet og afhjælper mangel på faglærte.

460.000 voksne mellem 16-65 år har mindre gode læsefærdigheder, og cirka 250.000 lønmodtagere er ordblinde.

For mange af dem er tanken om efteruddannelse derfor fjern, og det svækker deres muligheder for at vedligeholde og udbygge kompetencer og dermed styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Men med et nyt digitalt værktøj, læsogskrivbedre.dk, skal flere ordblinde og læse- og skrivesvage opspores og tilbydes den efteruddannelse, der kan åbne døren til nye kompetencer.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har tildelt Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab PensionDanmark, som administrerer en række overenskomstaftalte kompetenceudviklingsfonde, 2,2 mio. kr. til at udvikle det simple, digitale opsporingsværktøj. Og det er nu er klar til brug.

Uddannelseschef i PensionDanmark, Jakob Overgaard Jørgensen, ser med det nye opsporingsværktøj et stort potentiale for, at langt flere læse- og skrivesvage hjælpes videre i et ordblinde- eller FVU-forløb, som kan føre videre til erhvervsrettet efteruddannelse.

Og arbejdsgiverne har en særlig rolle.

- Ordblindhed og manglende læse- og skrivefærdigheder er for mange tabubelagt, og for virksomhederne kan det være en svær samtale at have med medarbejderne.

Vi tror derfor på, at vi med et digitalt og let tilgængeligt værktøj kan gøre det lettere for virksomhederne og deres medarbejdere at komme i gang med et forløb, og at værktøjet kan indgå som en naturlig del af den løbende uddannelsesplanlægning i virksomhederne, siger Jakob Overgaard Jørgensen.

AOF Danmark og VUC Erhverv, som udbyder ordblinde- og FVU-undervisning, er partnere på det nye værktøj.

De oplyser, at opsporing og motivering af målgruppen er en af de største udfordringer i forhold til at øge deltagelsen i undervisningen.

I transportvirksomheden Frode Laursen, som har 1.700 medarbejdere, har efteruddannelse længe været et fokusområde, og man ser frem til at bruge mulighederne i det nye digitale værktøj.

- I Frode Laursen er hjælp til læse- og skrivesvage noget vi har stort fokus på, så derfor synes vi, det er et rigtig godt initiativ, som både vi og andre virksomheder kan få glæde af.

Ved at hjælpe læse- og skrivesvage medarbejdere løfter vi dem både personligt, og vi sørger for, at de bliver klar til videre erhvervsrettet efteruddannelse såsom AMU-kurser, som vi bruger meget af i Frode Laursen.

Det er både godt for vores virksomhed og for de enkelte medarbejdere, siger Annie Thomsen, medejer og bestyrelsesmedlem i Frode Laursen.

Alle interesserede kan gratis tilgå det nye værktøj på læsogskrivbedre.dk, og det er muligt for eksterne parter som uddannelsesinstitutioner, fagforeninger og jobcentre at integrere løsningen på deres egne hjemmesider.

Fakta: Sådan kommer medarbejderen videre

På læsogskrivbedre.dk kan et simpelt opsporingsværktøj afklare, om medarbejderen kunne have glæde af, at få undersøgt sine læse- og skrivefærdigheder nærmere.

I så fald kan virksomheden tilbyde medarbejderen en samtale med en uddannelsesvejleder på det lokale AOF eller VUC, og et efterfølgende ordblinde- eller FVU-forløb afhængig af medarbejderens behov.

Opsporingsværktøjet vil på sigt også være tilgængeligt på PensionDanmarks efteruddannelsessite, hvor virksomhederne har fuldt overblik over tilskudsmulighederne i den kompetenceudviklingsfond, som medarbejderen er omfattet af samt oplysninger om de offentlige tilskud.

Herefter kan virksomheden tilmelde medarbejderen via voksenuddannelse.dk.

Fakta om det nye værktøj

    PensionDanmark har i samarbejde med Deloitte udviklet det digitale opsporingsværktøj på læsogskrivbedre.dk.

    Det er sket gennem interviews og workshops med deltagelse af repræsentanter fra målgruppen, Ordblindeforeningen, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger og virksomheder.

    En styregruppe følger udviklingen af værktøjet. I styregruppen sidder repræsentanter fra Styrelsen for It og Læring, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 3F, Dansk Erhverv, AOF Danmark, VUC Erhverv, Jobcenter Solrød og ISS.

Fakta om PensionDanmark Uddannelsesfonde

PensionDanmark administrerer 22 kompetenceudviklingsfonde, som omfatter 12.100 virksomheder med i alt 246.000 ansatte.

-rh

Læs mere om Uddannelse

22/5 2023