Aktuelle nyheder - Uddannelse

Ny bog:  Naturfag i et spændingsfelt

Ny bog: Naturfag i et spændingsfelt

Et bidrag til den naturfagsdidaktiske diskurs i Danmark

Del artiklen på

Naturfagene nyder stor interesse og bevågenhed både fra politisk hold og fra erhvervsliv og fonde i disse år, hvilket blandt andet kommer til udtryk gennem rundhåndede bevillinger til forskning og udvikling.

Hvordan sikrer vi, at denne tendens ikke tilsidesætter den kritiske refleksion i forhold til, i hvilken retning naturfagene samt den naturfagsdidaktiske forskning bevæger sig?

Forfatterne til denne antologi peger på en række indlysende spørgsmål, som bør stilles til de tendenser, der præger undervisningen i naturfag i dag:

  • Hvilken betydning får STEM-begrebet og fondsbevillinger på naturfagsundervisningen?
  • I hvilken grad hører teknologi og teknologiforståelse hjemme i skolens naturfagsundervisning?
  • Hvilken betydning har kravet om problemorienteret naturfagsundervisning?
  • Hvordan lever folkeskolen op til kravet om feltarbejde i naturfagene?
  • Hvordan harmonerer fagbeskrivelserne med hensynet til dybdelæring og forståelsesbaseret naturfaglig dannelse?
  • Hvordan tilgodeser fagbeskrivelserne det naturfaglige kompetencebegreb?
  • Hvordan sikrer pædagoguddannelsen, at børn tidligt introduceres til natur og science?

Bogen henvender sig primært til lærer- og pædagogstuderende i naturfag på bachelor- og kandidatuddannelser, til lærere og pædagoger på efter- og videreuddannelse samt til naturfagsdidaktiske forskningsmiljøer.

-mo

Læs mere om Uddannelse

7/1 2022