Inflation i karakterer giver flere ret til en gymnasial uddannelse

Inflation i karakterer giver flere ret til en gymnasial uddannelse

Fra 2008 til 2022 er karaktergennemsnittet i skolens ældste klasser steget med 0,7-1,4 karakterpoint, uden at eleverne vurderes at være blevet dygtigere, viser ny analyse fra CEPOS.

SVM-regeringen vil ifølge regeringsgrundlaget undersøge mulighederne for at skærpe adgangen til de gymnasiale uddannelser.

En sådan skærpelse kan bl.a. være krav om højere karakterer for at blive optaget på en gymnasial uddannelse. 

Samtidig står der i regeringsgrundlaget, at SVM-regeringen vil arbejde for at få flere til at søge mod en erhvervsuddannelse.

Men ny CEPOS-analyse peger på en udvikling, at viser en inflation i karaktererne.

En udvikling, der betyder, at flere har ret til at gå i gymnasiet. Det går imod regeringens ambition om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, mener Jens Lund Andersen, chefkonsulent i CEPOS. 

- Når karaktererne bruges som optagelseskriterium til gymnasiet, betyder det, at flere har et retskrav på at komme i gymnasiet over tid.

Det er i modstrid med regeringens målsætning om, at flere skal tage en erhvervsuddannelse.

Det er sværere at styre optaget på gymnasiet, hvis karaktererne bliver ved med at stige," siger Jens Lund Andersen, chefkonsulent i CEPOS.  

Ifølge den nye CEPOS-analyse er der ikke noget, der tyder på, at de højere karakterer skyldes, at eleverne er blevet dygtigere.

De danske skoleelever klarer sig ikke bedre i f.eks. Pisa-undersøgelserne i denne periode, der internationalt undersøger og sammenligner skoleelevers kompetencer i alle OECD-landene.

Derfor bekymrer udviklingen også Jens Lund Andersen.

- Et øget karakterkrav vil være en effektiv måde at reducere antallet af elever på gymnasierne.

Det kræver dog, at man enten undgår inflation i karaktererne eller alternativt løbende øger karakterkravet tilsvarende, siger Jens Lund Andersen, chefkonsulent i CEPOS.

Læs hele undersøgelsen her

-rh

 

17/5 2023