Aktuelle nyheder - Uddannelse

Gymnasium og Forsvaret går sammen om ny studieretningBaltorp Business Gymnasium

Gymnasium og Forsvaret går sammen om ny studieretning

De unge skal klædes på til en karriere i Forsvaret eller en videregående uddannelse.

Del artiklen på

Et nyt pilotprojekt mellem hhx-gymnasiet NEXT Baltorp Business Gymnasium og Forsvaret gør det muligt for unge, der interesserer sig for internationale forhold, idræt og forsvar, at tage en studieretning, der klæder dem på til en karriere i Forsvaret eller en videregående uddannelse.

Fremadrettet kan unge, der drømmer om en karriere eller videreuddannelse inden for Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet eller Beredskabet, allerede i gymnasiet få indsigt og viden om Forsvaret.

På den nye studieretning, hhx-forsvarslinjen, kan unge forberede sig til en fremtid i Forsvaret, samtidig med at de opnår en studiekompetencegivende og formelt anerkendt ungdomsuddannelse.

Dermed afskæres de kommende elever ikke fra at læse videre på universitetet eller gå en anden vej end i Forsvaret.

Den nye studieretning er den allerførste af sin slags i Danmark og er blevet til i et officielt samarbejde mellem Baltorp Business Gymnasium og Forsvaret.

Nytænkning af de gymnasiale ungdomsuddannelser

Undervisningen på den nye studieretning tones, så der tages udgangspunkt i forsvarsspecifikt undervisningsmateriale, cases og reelle problematikker fra Forsvarets verden.

Her bidrager Forsvarsakademiet med blandt andet faglig ekspertise til emner som erhvervsjura, menneskerettigheder, forvaltningsret og Cyber Wars.

Ligeledes er ambitionen, at aktiviteter og studierejser bliver koblet til Forsvarets felt, såsom praktik i Forsvaret, rejser til Bruxelles og NATO i Europa, Frontex i Polen eller Arktisk Kommando i Grønland.

Studieretningen holder samtidig dørene åbne, så de unge både kan fortsætte deres uddannelse og karriere i Forsvaret som fx. officer, eller fortsætte ud i erhvervslivet eller på en videregående uddannelse.

Studieretningen afskærer ikke eleverne fra at uddanne sig i en anden retning, men der er en tydelig rød tråd fra en gymnasial ungdomsuddannelse til en mulig karrierevej, forklarer Martin Kramer-Jørgensen, rektor på Baltorp Business Gymnasium:

- I det danske uddannelseslandskab mangler der en mulighed for dem, som hverken ser sig selv i de traditionelle gymnasiale uddannelser eller de erhvervsfaglige uddannelser, men som derimod allerede på et tidligt tidspunkt ønsker at stifte bekendtskab med en stor dansk arbejdsplads, i dette tilfælde Forsvaret og dets mange karrieremuligheder, siger han og tilføjer:

- Jeg tror, at vi rammer et helt nyt segment blandt unge med denne mulighed, og vigtigst af alt kobler vi en gymnasial ungdomsuddannelse med den virkelige verden i en grad, der ikke er set før.

Vi skal nytænke vores gymnasiale ungdomsuddannelser – de er nødt til at blive mere relevante, tidssvarende og virkelighedsnære.

Chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Henrik Ryberg hilser også den nye forsvarslinje velkommen:

- Fra Forsvarsakademiets side er vi begejstrede over, at der nu oprettes en gymnasial linje med særligt fokus på de samfundsopgaver og vilkår, som Forsvaret og Beredskabsstyrelsen løser deres opgaver under.

De opgaver som Forsvar og Beredskab står over for, ikke mindst på baggrund af den aktuelle situation i Europa og forventningerne om et styrket Forsvar, kalder på opmærksomhed og viden - også i gymnasieskolerne. Vi ser frem til samarbejdet, lyder det fra Henrik Ryberg.

Optagelse på forsvarslinjen

Det treårige gymnasieforløb starter op i august 2023 på Baltorp Business Gymnasium, som er den eneste udbyder af studieretningen i Danmark med en officiel aftale med Forsvaret. Man kan søge om optagelse på gymnasiet frem til 13. marts 2023.

-rh

Læs mere om Uddannelse

20/1 2023