Aktuelle nyheder - Skolegården

Legeplads skal få elever til at bevæge sig mere‘KOMPAN DICA har overrasket positivt med stor kreativitet og åbenhed i løsningerne’ fortæller afdelingslederne Jens Erik Skotte og Mette Bødker fra Centerafdelingen på Tåsingeskolen. Fotografer: Glenn Jonassen, Sydfyn Foto og Maria Gravesen

Legeplads skal få elever til at bevæge sig mere

På Tåsingeskolens nye legeplads hænger leg og læring sammen

Del artiklen på

Tåsingeskolen på Sydfyn har længe ønsket sig en ny legeplads til skolens Centerafdeling. Ved god hjælp af en donation på 500.000 kroner fra Trygfonden, blev ønsket opfyldt i slutningen af november 2013. Legepladsen er lavet i samarbejde med Kompan DICA, som har været med til at afdække de behov både elever, lærere, pædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter har.

Motivere til bevægelse

Tåsingeskolen er en idrætsskole, så et af ønskerne til den nye legeplads var, at den skulle motivere eleverne til at bevæge sig mere. Så det var vigtigt, at selv de korte pauser kan udnyttes til fysisk aktivitet til støtte for elevernes motoriske, fysiske og sociale udvikling.

Inkluderende tiltag

Udover det fysiske fokus var det vigtigt at få plads til sociale aktiviteter, så det udfordrer eleverne til at lege sammen og danne venskaber. Afdelingslederne Jens Erik Skotte og Mette Bødker lagde i planlægningsfasen desuden vægt på, at legepladsen til Centerafdelingen blev en del af skolens samlede udeområde.

- Den form for legeredskaber, som nu er på denne nye legeplads, findes ikke andre steder på skolen. Så når de andre elever på skolen vil lege i tarzanbanen eller i rusen – så er de nødt til at komme på besøg. Dermed er det lettere for vores elever at interagere med skolens øvrige elever, når kontakten foregår gennem leg, fortæller Jens Erik Laulund Skotte.

Leg og læring hænger sammen

For at støtte barnets udvikling holistisk, med udgangspunkt i det motoriske, fik det stor betydning, hvilken variation der var i de aktiviteter, legeredskaberne tilbyder. De nye legeredskaber blev valgt ud fra størst mulig variation i de fysiske bevægelser, samt ud fra en holdning til helt læselige farvesignaler i designet. Det endelige forslag indeholdt en rig variation af klatremuligheder, op- og nedklatringsmåder til legetårne, dreje- og snurreredskaber, rutsjebaner, gyngeredskaber, rokkeredskaber og vipperedskaber.

- Legepladsen motiverer til bevægelse, siger Jens Erik Laulund Skotte og fortsætter:

- Vi er nødt til at kunne dokumentere, at vi udvikler børns kompetencer gennem leg. Kompan DICA’s legeredskaber er evidensbaseret og kan netop det. Jeg har følt mig helt tryg i processen ved udvælgelse af legeredskaber, og vi kan netop fortælle forældrene, at vores elever ikke ‘bare’ leger, men de stimuleres, når de leger.

Socialt stimulerende

De socialt stimulerende områder skulle indbyde til aktivitet, så drejekar blev placeret overfor hinanden, så eleverne både kan lege med andre, men også tage en pause fra tumulten. På den måde kan børnene være sociale, de kan se hinanden, lære af hinanden dog uden den fysiske kontakt, som kan være svær for nogle elever.

- Eleverne opsøger ofte selv mulighederne og finder andre børn, som vil det samme niveau i legen. Motivationen er i top, og noget af det, de har brug for at lære, lærer de gennem legen. fortæller Jens Erik Laulund Skotte.

Genbrug og kreativ tænkning

Arealet til rådighed er forholdsvis stort, og en bane til mooncars skulle der være. Kompan DICA kom med gode råd under planlægningen, som bl.a. betød, at en gammel rampe blev brugt, og eksisterende legeredskaber blev sat i nye sammenhænge.
- Vi oplevede en stor fleksibilitet. Kompan DICA tænkte ud af boksen, og kom med kreative løsninger til vores udfordringer, beretter Mette Bødker.

Resultatet er en legeplads med store variationsmuligheder. Eleverne kan lege vildt, langsomt, kravle, rulle og klatre på de forskellige områder, og her er plads til børn, som allerede kan indgå i en social relation og dem, som hellere vil lege individuelt – men alligevel føle de er med.

- Der er perspektiv i legepladsen – det er ikke bare en pakkeløsning, siger Mette Bødker.

www.kompan.dk

Læs mere om Skolegården

26/2 2014