Projekt Sund Skole er et helt nyt EU-støttet projekt, som skal hjælpe de danske skoler, forældre og børn med at gøre sundhed til en vanesag i skolen.
Projekt Sund Skole er et helt nyt EU-støttet projekt, som skal hjælpe de danske skoler, forældre og børn med at gøre sundhed til en vanesag i skolen.

Nyt projekt gør årgang nul til årgang sund

Et helt nyt EU-støttet projekt skal hjælpe både skoler, forældre og børn med konkrete værktøjer til at skabe nye sunde årgange

Sundhed er en vanesag. Og dårlige vaner er som bekendt svære at nedbryde. Derfor vil Mejeriernes Skolemælksordning med et helt nyt EU-støttet projekt hjælpe med at indarbejde sunde vaner hos de danske skolebørn som en naturlig start på deres mangeårige skoleliv. Alle landets skoler kan tilmelde sig Projekt Sund Skole, som skal hjælpe skoleledelse, indskolingspersonale, forældre og børn med at samarbejde om en relevant og effektfuld sundhedsagenda på skolerne.

– Når vi skal opnå vores topydelse i forhold til børns sundhed og udvikling, så er det i virkeligheden et spørgsmål om at skabe et samspil mellem skole, forældre og børn. Hvis skolebestyrelsen repræsenterer forældrenes holdninger, mens skolens personale kigger på de faglige rammer, så opnår vi en form for synergi, hvor vi virkelig kan forstærke hinanden, siger Søren Kæstel, der er skoleleder på Danehofskolen i Nyborg.

Børn får halvdelen af deres næring i skolen

Børn i dag skal have dækket omkring 50 % af deres daglige energibehov, mens de er i institution og skole. Med Projekt Sund Skole får de deltagende skoler hjælp til at sætte sunde børn, bedre madpakker og større forældreinvolvering på dagsordenen med praktiske værktøjer som plakater, undervisningsmateriale og inspiration til madpakken.

– Vi vil rigtig gerne arbejde med sundhed i indskolingen, og i den sammenhæng vil det være en stor hjælp med nogle værktøjer. Mange forældre har en fornuftig indstilling til kost og læring, som vi prøver at bakke op omkring med et stabilt og roligt rum for spisetiden i skolen. Men vi vil gerne skabe endnu større fokus på næring til læring i undervisningen, fordi børnene er en afgørende brik i vores mål om at være en sund skole, siger indskolingsleder på 4kløverskolen i Ørbæk, Per Peiter, og fortsætter:

– Børnene bærer deres fortællinger fra skolen med ud i deres omverden. Et fokus på sundhed i skolen vil derfor være med til at tegne et billede af en skole, der gør noget godt for deres elever på mange områder.

Det skal være nemt at være sund

Ressourcerne er få hos de fleste af landets skoler, tiden er en mangelvare for mange skolebørnsforældre, mens børn helt naturligt er drevet af lyst frem for fornuft. Derfor handler Projekt Sund Skole først og fremmest om at gøre det nemt og sjovt for alle parter at skabe sunde årgange.

– Med Projekt Sund Skole ønsker vi at sætte fokus på sundheden i indskolingen, fordi vi ser, at det er her, børnene virkelig kan rykke sig. I de små klasser har børnene stadig madpakke med hjemmefra, de drikker stadig skolemælk, og det er i det hele taget her, de gode kostvaner skal cementeres, siger Louise Poulsen, der er projektleder hos Mejeriernes Skolemælksordning.

Og som skoleleder bakker Søren Kæstel op om, at fokus på sundhed bør indarbejdes allerede fra første skoledag:

– Forældre og børn er generelt mest engageret i samarbejdet med skolen i indskolingstiden. Derfor er det her, vi har en helt unik mulighed for at skabe et godt fundament for at arbejde med barnets sundhed, fortæller han.

Projekt Sund Skole følger årgangene fra 0.-3. klasse, hvor skolen modtager en række materialer og værktøjer, som kan anvendes i undervisningen og uddeles til forældrene. Første Årgang Sund starter ved skolestart 2017.

Om Projekt Sund Skole

Mejeriernes Skolemælksordning står bag Projekt Sund Skole

Projekt Sund Skole er støttet af EU

Læs mere om projektet på www.projektsundskole.dk

Alle danske skoler kan allerede nu tilmelde sig projektet

Første Årgang Sund starter i forbindelse med skolestart 2017

Første “Spis Sundt Sammen Dag” afholdes foråret 2018

Seneste artikler

 

Styrk dine elevers viden om børn på flugt

På børnerettighedsdagen den 20. november kan skoler sætte fokus på vilkårene for flygtningebørn sammen med Red Barnet. Det sker bl.a. med nye undervisningsmaterialer til alle klassetrin og aktiviteter på skoler i hele landet

Børnerettighedsdagen · 25-08-2017

 
Alle billeder er fra Iselingeskolen – Vordingborg Kommune. Her har man haft fokus på at optimere elevernes toiletforhold.

Skal børnene så bare holde sig?

Hver femte elev synes, at deres skoletoiletter er så ulækre, at de nægter at benytte dem. Men sådan er det ikke længere på Iselingeskolen

Dr. Schutz · 25-08-2017

Elever dyster i nyheder om krop og idealer

Med temaet krop og idealer giver Mediekonkurrencen 2018 6.-10. klasse mulighed for at forholde sig kritisk til de normer og idealer, der får mange unge til at mistrives i jagten på “det perfekte”

Sex og samfund · 25-08-2017

Dekoration i klasselokale med Silent Deco Flexible med verdenskort.

Skru ned for støjen med kreative akustik-miljøer

Vi diskuterer ofte folkeskoleelevers indlæringskurve, men glemmer det afgørende fundament: Kan de høre, det de skal? Nej, siger ekspert i akustik og peger på løsningen

Lydac · 25-08-2017

 
Projekt Sund Skole er et helt nyt EU-støttet projekt, som skal hjælpe de danske skoler, forældre og børn med at gøre sundhed til en vanesag i skolen.

Nyt projekt gør årgang nul til årgang sund

Et helt nyt EU-støttet projekt skal hjælpe både skoler, forældre og børn med konkrete værktøjer til at skabe nye sunde årgange

Projekt Sund Skole · 25-08-2017