I bad på Danehofskolen

Styr på Sundheden sætter fokus på badeproblematik

Mange elever nægter at gå i bad efter idræt – ofte fordi, de er usikre på deres egen krop. Projektet Styr på Sundheden giver nu alle skoler mulighed for at opgradere sundhedsundervisningen

Når danske skoleelever i stor stil nægter at deltage i fællesbadet efter idrætstimerne, er det i vid udstrækning et tegn på kropsforskrækkelse og personlig usikkerhed. Begrundelsen fra elevernes side er således ofte, at de ikke ønsker at udstille sig selv og deres krop i den sårbare situation, mange forbinder fællesbadet med.

En undersøgelse fra Dansk Skoleidræt har tidligere vist, at syv ud af ti idrætslærere i udskolingen har problemer med at få eleverne til at bade. Center for Ungdomsstudier har tilsvarende spurgt de 13-16-årige elever selv, og her siger over halvdelen, at de finder det flovt at bade med andre – eller vælger at bade hjemme.

I Dansk Skoleidræt og TrygFondens projekt Styr på Sundheden er man opmærksom på problematikken og opfordrer til, at skolerne får sat fokus på sundhedsundervisningen, herunder temaer som krop og identitet. Og projektet hjælper gerne skolerne på vej. Med en række undervisningsforløb tilbydes alle landets skoler materiale, der kan sætte snakken i gang.

– Badeproblematikken er et udtryk for et væsentligt større problem, nemlig at kropslige “fejl” opfattes som afgørende for, hvem du er som person. Det nytter ikke blot at tale om badeproblematikken. Det handler i højere grad om at nuancere normalitetsbegrebet og samtidig blive klogere på, hvorfor den perfekte krop har så høj en status i det samfund, vi er en del af. Derfor skal eleverne tilbydes en sundhedsundervisning, som bringer disse ting i spil, siger Chris Roholt, projektleder i Styr på Sundheden, og fortsætter:

– Badeproblematikken løser vi ikke lige med det første. Udskolingselever er ofte usikre på sig selv. Det hører alderen til. Men når det manifesterer sig i en ubegrundet skam over egen krop, så skal man selvfølgelig reagere. Fx ved at tilbyde en sundhedsundervisning, der sætter ting­ene lidt i perspektiv.

Sundhedsundervisning sættes i system

Danske skoler kan allerede i dag berøre temaet kropsforståelse i det obligatoriske emne “Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”. Men da det er et timeløst emne, kræver det, at det bliver taget op i forbindelse med andre af skolens fag. Og når emnet på den måde er alles ansvar, bliver det let til ingens ansvar.

– Mange skoler har brug for at få sat sundhedsundervisningen i system, og det er lige netop, hvad Styr på Sundheden tilbyder. Projektet tager afsæt i det brede sundhedsbegreb – og det indbefatter også, at man har det godt med den, man er; både kropsligt, socialt og mentalt. Badeproblematikken understreger, at sundhedsundervisningen er relevant og generelt set bør opprioriteres, siger Chris Roholt.

25 skoler er med i Styr på Sundheden, som indtil sidste skoleår var et lukket projekt, hvor deltagerskolerne blev fulgt tæt af Dansk Skoleidræt og fik lov at udvikle sig på baggrund af skolernes erfaringer. Nu er projektet åbnet for, at alle skoler kan være med.

 

Om Styr på Sundheden

Styr på Sundheden er et projekt fra Dansk Skoleidræt, der understøtter folkeskolens obligatoriske emne “Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”.

Styr på Sundheden sætter en organisatorisk ramme om skolernes arbejde med sundhed i ordets bredeste forstand. Det sker bl.a. ved, at der i projektet bliver arbejdet med emner som krop, venskaber, familie, glæde, søvn, kost og motion.

Målet er at gøre det let for lærerne at integrere sundhedsfaglige temaer i den daglige undervisning – og hermed kvalificere elevernes forståelse af egen og andres sundhed.

Styr på Sundheden systematiserer sundhedsundervisning­en på skolerne – det sker bl.a. via en række undervisningsforløb, kampagner og aktiviteter, der alle har udgangspunkt i folkeskolens Fælles Mål.

Styr på Sundheden er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med programmet er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.

Læs mere på www.styrpaasundheden.dk.

Seneste artikler

 

Styrk dine elevers viden om børn på flugt

På børnerettighedsdagen den 20. november kan skoler sætte fokus på vilkårene for flygtningebørn sammen med Red Barnet. Det sker bl.a. med nye undervisningsmaterialer til alle klassetrin og aktiviteter på skoler i hele landet

Børnerettighedsdagen · 25-08-2017

 
Alle billeder er fra Iselingeskolen – Vordingborg Kommune. Her har man haft fokus på at optimere elevernes toiletforhold.

Skal børnene så bare holde sig?

Hver femte elev synes, at deres skoletoiletter er så ulækre, at de nægter at benytte dem. Men sådan er det ikke længere på Iselingeskolen

Dr. Schutz · 25-08-2017

Elever dyster i nyheder om krop og idealer

Med temaet krop og idealer giver Mediekonkurrencen 2018 6.-10. klasse mulighed for at forholde sig kritisk til de normer og idealer, der får mange unge til at mistrives i jagten på “det perfekte”

Sex og samfund · 25-08-2017

Dekoration i klasselokale med Silent Deco Flexible med verdenskort.

Skru ned for støjen med kreative akustik-miljøer

Vi diskuterer ofte folkeskoleelevers indlæringskurve, men glemmer det afgørende fundament: Kan de høre, det de skal? Nej, siger ekspert i akustik og peger på løsningen

Lydac · 25-08-2017

 
Projekt Sund Skole er et helt nyt EU-støttet projekt, som skal hjælpe de danske skoler, forældre og børn med at gøre sundhed til en vanesag i skolen.

Nyt projekt gør årgang nul til årgang sund

Et helt nyt EU-støttet projekt skal hjælpe både skoler, forældre og børn med konkrete værktøjer til at skabe nye sunde årgange

Projekt Sund Skole · 25-08-2017