I bad på Danehofskolen

Styr på Sundheden sætter fokus på badeproblematik

Mange elever nægter at gå i bad efter idræt – ofte fordi, de er usikre på deres egen krop. Projektet Styr på Sundheden giver nu alle skoler mulighed for at opgradere sundhedsundervisningen

Når danske skoleelever i stor stil nægter at deltage i fællesbadet efter idrætstimerne, er det i vid udstrækning et tegn på kropsforskrækkelse og personlig usikkerhed. Begrundelsen fra elevernes side er således ofte, at de ikke ønsker at udstille sig selv og deres krop i den sårbare situation, mange forbinder fællesbadet med.

En undersøgelse fra Dansk Skoleidræt har tidligere vist, at syv ud af ti idrætslærere i udskolingen har problemer med at få eleverne til at bade. Center for Ungdomsstudier har tilsvarende spurgt de 13-16-årige elever selv, og her siger over halvdelen, at de finder det flovt at bade med andre – eller vælger at bade hjemme.

I Dansk Skoleidræt og TrygFondens projekt Styr på Sundheden er man opmærksom på problematikken og opfordrer til, at skolerne får sat fokus på sundhedsundervisningen, herunder temaer som krop og identitet. Og projektet hjælper gerne skolerne på vej. Med en række undervisningsforløb tilbydes alle landets skoler materiale, der kan sætte snakken i gang.

– Badeproblematikken er et udtryk for et væsentligt større problem, nemlig at kropslige “fejl” opfattes som afgørende for, hvem du er som person. Det nytter ikke blot at tale om badeproblematikken. Det handler i højere grad om at nuancere normalitetsbegrebet og samtidig blive klogere på, hvorfor den perfekte krop har så høj en status i det samfund, vi er en del af. Derfor skal eleverne tilbydes en sundhedsundervisning, som bringer disse ting i spil, siger Chris Roholt, projektleder i Styr på Sundheden, og fortsætter:

– Badeproblematikken løser vi ikke lige med det første. Udskolingselever er ofte usikre på sig selv. Det hører alderen til. Men når det manifesterer sig i en ubegrundet skam over egen krop, så skal man selvfølgelig reagere. Fx ved at tilbyde en sundhedsundervisning, der sætter ting­ene lidt i perspektiv.

Sundhedsundervisning sættes i system

Danske skoler kan allerede i dag berøre temaet kropsforståelse i det obligatoriske emne “Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”. Men da det er et timeløst emne, kræver det, at det bliver taget op i forbindelse med andre af skolens fag. Og når emnet på den måde er alles ansvar, bliver det let til ingens ansvar.

– Mange skoler har brug for at få sat sundhedsundervisningen i system, og det er lige netop, hvad Styr på Sundheden tilbyder. Projektet tager afsæt i det brede sundhedsbegreb – og det indbefatter også, at man har det godt med den, man er; både kropsligt, socialt og mentalt. Badeproblematikken understreger, at sundhedsundervisningen er relevant og generelt set bør opprioriteres, siger Chris Roholt.

25 skoler er med i Styr på Sundheden, som indtil sidste skoleår var et lukket projekt, hvor deltagerskolerne blev fulgt tæt af Dansk Skoleidræt og fik lov at udvikle sig på baggrund af skolernes erfaringer. Nu er projektet åbnet for, at alle skoler kan være med.

 

Om Styr på Sundheden

Styr på Sundheden er et projekt fra Dansk Skoleidræt, der understøtter folkeskolens obligatoriske emne “Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”.

Styr på Sundheden sætter en organisatorisk ramme om skolernes arbejde med sundhed i ordets bredeste forstand. Det sker bl.a. ved, at der i projektet bliver arbejdet med emner som krop, venskaber, familie, glæde, søvn, kost og motion.

Målet er at gøre det let for lærerne at integrere sundhedsfaglige temaer i den daglige undervisning – og hermed kvalificere elevernes forståelse af egen og andres sundhed.

Styr på Sundheden systematiserer sundhedsundervisning­en på skolerne – det sker bl.a. via en række undervisningsforløb, kampagner og aktiviteter, der alle har udgangspunkt i folkeskolens Fælles Mål.

Styr på Sundheden er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med programmet er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.

Læs mere på www.styrpaasundheden.dk.

Seneste artikler

Til kamp mod usunde snacks

Størstedelen af det sukker vi indtager, spiser vi mellem måltiderne. Nu har 155.000 skolebørn i 4.-7. klasse taget kampen op mod sukkeret

GoCook · 04-12-2017

Frisk luft har effekt som et ekstra skoleår

Eleverne klarer sig markant bedre, når luftkvaliteten er i top. Det viser et DTU-forsøg fra Vallensbæk Skole, hvor to lokaler fik monteret et ventilationsloft

Troldtekt · 04-12-2017

Med VR-briller kan unge genopleve sig selv fremlægge – og lære af det.

Klædt på til bedre selvværd

Et nyt samarbejde mellem mobilselskabet Call me og Meptek skal hjælpe danske unge til et større selvværd og til at indfri deres fulde potentiale

Call Me og Meptek · 04-12-2017

Foto: Det Kongelige Teater

Klassisk scenekunst på skoleskemaet

Med nye partnerskabsaftaler får flere børn og unge adgang til kunst og stifter bekendtskab med de klassiske kunstarter

Det Kongelige Teater · 04-12-2017

Med Edulabs læringsportal gøres matematikken til en leg for børnene.

Brøker maskeret som banko, krig, fangeleg og stafet

Folkeskolereformen stiller krav om bevægelse i skolen, og da hverdagen i skolen i forvejen er fyldt med krav og mål, er det oplagt at inddrage bevægelse som en del af den faglige læring

Edulab · 04-12-2017