I bad på Danehofskolen

Styr på Sundheden sætter fokus på badeproblematik

Mange elever nægter at gå i bad efter idræt – ofte fordi, de er usikre på deres egen krop. Projektet Styr på Sundheden giver nu alle skoler mulighed for at opgradere sundhedsundervisningen

Når danske skoleelever i stor stil nægter at deltage i fællesbadet efter idrætstimerne, er det i vid udstrækning et tegn på kropsforskrækkelse og personlig usikkerhed. Begrundelsen fra elevernes side er således ofte, at de ikke ønsker at udstille sig selv og deres krop i den sårbare situation, mange forbinder fællesbadet med.

En undersøgelse fra Dansk Skoleidræt har tidligere vist, at syv ud af ti idrætslærere i udskolingen har problemer med at få eleverne til at bade. Center for Ungdomsstudier har tilsvarende spurgt de 13-16-årige elever selv, og her siger over halvdelen, at de finder det flovt at bade med andre – eller vælger at bade hjemme.

I Dansk Skoleidræt og TrygFondens projekt Styr på Sundheden er man opmærksom på problematikken og opfordrer til, at skolerne får sat fokus på sundhedsundervisningen, herunder temaer som krop og identitet. Og projektet hjælper gerne skolerne på vej. Med en række undervisningsforløb tilbydes alle landets skoler materiale, der kan sætte snakken i gang.

– Badeproblematikken er et udtryk for et væsentligt større problem, nemlig at kropslige “fejl” opfattes som afgørende for, hvem du er som person. Det nytter ikke blot at tale om badeproblematikken. Det handler i højere grad om at nuancere normalitetsbegrebet og samtidig blive klogere på, hvorfor den perfekte krop har så høj en status i det samfund, vi er en del af. Derfor skal eleverne tilbydes en sundhedsundervisning, som bringer disse ting i spil, siger Chris Roholt, projektleder i Styr på Sundheden, og fortsætter:

– Badeproblematikken løser vi ikke lige med det første. Udskolingselever er ofte usikre på sig selv. Det hører alderen til. Men når det manifesterer sig i en ubegrundet skam over egen krop, så skal man selvfølgelig reagere. Fx ved at tilbyde en sundhedsundervisning, der sætter ting­ene lidt i perspektiv.

Sundhedsundervisning sættes i system

Danske skoler kan allerede i dag berøre temaet kropsforståelse i det obligatoriske emne “Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”. Men da det er et timeløst emne, kræver det, at det bliver taget op i forbindelse med andre af skolens fag. Og når emnet på den måde er alles ansvar, bliver det let til ingens ansvar.

– Mange skoler har brug for at få sat sundhedsundervisningen i system, og det er lige netop, hvad Styr på Sundheden tilbyder. Projektet tager afsæt i det brede sundhedsbegreb – og det indbefatter også, at man har det godt med den, man er; både kropsligt, socialt og mentalt. Badeproblematikken understreger, at sundhedsundervisningen er relevant og generelt set bør opprioriteres, siger Chris Roholt.

25 skoler er med i Styr på Sundheden, som indtil sidste skoleår var et lukket projekt, hvor deltagerskolerne blev fulgt tæt af Dansk Skoleidræt og fik lov at udvikle sig på baggrund af skolernes erfaringer. Nu er projektet åbnet for, at alle skoler kan være med.

 

Om Styr på Sundheden

Styr på Sundheden er et projekt fra Dansk Skoleidræt, der understøtter folkeskolens obligatoriske emne “Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”.

Styr på Sundheden sætter en organisatorisk ramme om skolernes arbejde med sundhed i ordets bredeste forstand. Det sker bl.a. ved, at der i projektet bliver arbejdet med emner som krop, venskaber, familie, glæde, søvn, kost og motion.

Målet er at gøre det let for lærerne at integrere sundhedsfaglige temaer i den daglige undervisning – og hermed kvalificere elevernes forståelse af egen og andres sundhed.

Styr på Sundheden systematiserer sundhedsundervisning­en på skolerne – det sker bl.a. via en række undervisningsforløb, kampagner og aktiviteter, der alle har udgangspunkt i folkeskolens Fælles Mål.

Styr på Sundheden er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med programmet er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.

Læs mere på www.styrpaasundheden.dk.

Seneste artikler

 
De tre elever fra Unicefs Nationale Rettighedsråd fortalte Folketingets Undervisningsudvalg om, hvordan man kunne sikre en bedre trivsel i skolen. Fra venstre: Mehmet Ûnslüsoy, Sara Khan og Peter Bastian Schjøtt Kjærgaard Jørgensen.

Børneråd giver politikere gode råd om trivsel

Tre børn fra Unicefs Nationale Rettighedsråd mødte i februar Folketingets Undervisningsudvalg for at fortælle politikerne om rådets anbefalinger til en bedre trivsel i skolen

Unicef · 12-04-2018

De fleste rejsebureauer tilbyder at udarbejde et gratis og uforpligtende tilbud på skolerejsen. Det vil næsten være dumt ikke at få en second opinion, lyder rådet fra Alfa Travel.

De billigste skolerejser er langt fra altid bedst

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at der ofte er meget begrænset fleksibilitet på de billigste billetter, fremhæver Alfa Travel

Alfa Travel · 12-04-2018

Med et undervisningsforløb hos Arbejdermusset får man indblik i datidens baggårde og det hårde børneliv.

Slaget på Fælleden, børnearbejde eller jul med familien Hansen

En tur på Arbejdermuseet giver historisk indblik for alle skoletrin med udstillinger og fortællinger

Arbejdermuseet · 10-04-2018

Elever fra Byskovskolen i Ringsted med grundlægeren af Skoleglæde.nu, Henrik Leth, på brobygningsdage. Eleverne lærte om trænings betydning for læring og trivsel.

Skoleglæde-koncept med succes

7500 elever og 500 lærere landet over har været igennem Skoleglæde.nu’s forløb for at øge elevers trivsel

Skoleglæde.nu · 09-04-2018

 
– Vi ved, at de fleste unge af forældre med alkoholproblemer føler stor lettelse, hvis en lærer tager kontakt til dem og lader forstå, at de er klar over situationen, siger cand. psych., Lone Schantz Andersen fra Novavi Ung Revers.

Det er svært at spørge til alkohol

Det kan ofte være en udfordring at spørge ind til alkoholvanerne i en familie, hvis man er bekymret eller har mistanke om, at der bliver drukket i hjemmet. Men alle har pligt til at hjælpe børn, der har problemer på hjemmefronten, fordi det kan påvirke de

Novavi Ung Revers · 06-04-2018