Den rigtige løsning i et klasse­lokale, et musikrum, en gymnastiksal og et multirum er meget forskellige.
Den rigtige løsning i et klasse­lokale, et musikrum, en gymnastiksal og et multirum er meget forskellige.

Skidt lydmiljø kan undgås på både gamle og nye skoler

God akustik i klassen giver mindre støj, mindre stress og betydelig bedre faglige resultater

Både forskningen og erfaringen fra masser af skoler viser, at man opnår en markant forbedring af arbejdsmiljøet og af elevernes adfærd og præstationer, når skolens lokaler får en god akustik. Men mange skoler i Danmark døjer stadig med et rigtig skidt lydmiljø indendørs – selv om problemet faktisk kan undgås helt, både på gamle og nye skoler.

Vi ved alle, hvor ubehageligt det er at opholde sig i et rum med mange mennesker, hvor støjen er kraftig, hvor klangen er skarp og generende, hvor det er svært at forstå almindelig tale, og hvor alle taler højt. Men de færreste er klar over, hvor meget det faktisk påvirker os – og hvor markant meget bedre vi trives og præsterer i et lokale, hvor akustikken er blevet bragt i orden.

Skal lyde som ude i naturen

Menneskets ører og hjerne er udviklet til at fungere bedst ude i naturen. Vi opfatter lyde som fx tale langt klarest og nemmest, når det lyder på samme måde som udendørs. Altså når lyden ikke bliver forstærket og forstyrret af en et hav af generende og forvirrende lydrefleksioner (“ekkovirkninger”) fra alle de hårde overflader på loft, vægge og vinduer inde i et lokale. Sådan et lydmiljø sender hjernen på et konstant og krævende overarbejde – og det får tilmed alle i rummet til at tale højere endnu, så alle problemerne bare bliver værre.

God skoleakustik handler om at justere klangen i lokalerne, så støjen dæmpes, og så klangen kommer så tæt som muligt på den klare og rolige lydoplevelse udendørs.

Stor effekt på lærere og elever

Forskningen viser, at både læringen og trivslen øges markant, når skolens akustik bliver bragt i orden (M. Klatte og T. Lachmann, “A lot of noise about learning – acoustic conditions in classrooms and what they mean for teaching”, 2009). Forskellige forskningsprojekter har bl.a. målt på kropslige reaktioner, set på undervisningsdynamik, målt på læringsresultater og interviewet lærerne og eleverne selv. Resultaterne understøttes af de praktiske erfaringer ude på talrige skoler:

Effekt på eleverne:

 • Større taleforståelse.
 • Lavere stemmeføring, også i dagens sidste timer.
 • Bedre korttids- og langtidshukommelse.
 • Forbedret læseevne.
 • Lavere stressniveau og blodtryk.
 • Ændret holdning og adfærd.
 • Forbedret koncentration og mindre træthed.
 • Forbedret evne til gruppearbejder.
 • Bedre test-/eksamensresultater.

Effekt på lærerne:

 • Bedre taleklarhed.
 • Færre stemmeproblemer.
 • Lavere stress, hjerterytme og blodtryk.
 • Mindre træthed.
 • Færre sygedage.
 • Lettere klasseledelse, også ved ikke-lærerstyret undervisning.

Akustikken skal passe til aktiviteterne

Akustikvirksomheden Ecophon har årtiers erfaring med at skabe bedre lydmiljø på skoler. Deres materialer bruges af arkitekter verden over til at skabe god akustik på både nye og ældre skoler.

Rent praktisk er løsningen at montere lyddæmpende plader på loftet og nogle steder også paneler på væggene. Men der findes akustikplader med utrolig forskellige egenskaber, så det er langtfra ligegyldigt, hvordan det bliver gjort.

Ecophon bruger “aktivitetsbaseret akustikdesign”. Det handler om nøje at tilpasse løsningen til, hvordan lokalet fysisk er indrettet, og særligt, hvad der rent faktisk skal foregå af aktiviteter i det. Der er nemlig enorm forskel på en god akustikløsning i diverse klasselokaler, i multirum, på gangarealer eller i en gymnastiksal. Der skal bruges forskellige materialer – og de skal kunne holde til forskellig slid og belastning. Samtidig handler det også om ikke at “skyde gråspurve med kanoner”, så løsningen bliver unødigt dyr.

Et sundt og rent indemiljø

En sund luftkvalitet er også essentielt for indemiljøet. Nogle byggematerialer udleder langt større mængder af skadelige stoffer end andre. Ecophon har i mange år haft fokus på at levere branchens reneste og mest bæredygtige materialer.På bundlinjen er en forbedret akustik på skolen en god investering: Færre sygedage, bedre trivsel og bedre indlæring og prøveresultater. Det kan også betale sig, målt i kroner og øre.

 

Om Ecophons akustikmaterialer

Ecophons akustikmaterialer lever op til de mest krævende internationale certificeringer. Alle materialerne lever op til den krævende California Emission Standard. Og hele 96 % af dem lever op til den nye, franske VOC A+-standard. En af årsagerne er, at Ecophons materialer produceres af tredje­generationsglasuld uden formaldehyd og med plantebasere­de bindemidler.

Seneste artikler

 

Styrk dine elevers viden om børn på flugt

På børnerettighedsdagen den 20. november kan skoler sætte fokus på vilkårene for flygtningebørn sammen med Red Barnet. Det sker bl.a. med nye undervisningsmaterialer til alle klassetrin og aktiviteter på skoler i hele landet

Børnerettighedsdagen · 25-08-2017

 
Alle billeder er fra Iselingeskolen – Vordingborg Kommune. Her har man haft fokus på at optimere elevernes toiletforhold.

Skal børnene så bare holde sig?

Hver femte elev synes, at deres skoletoiletter er så ulækre, at de nægter at benytte dem. Men sådan er det ikke længere på Iselingeskolen

Dr. Schutz · 25-08-2017

Elever dyster i nyheder om krop og idealer

Med temaet krop og idealer giver Mediekonkurrencen 2018 6.-10. klasse mulighed for at forholde sig kritisk til de normer og idealer, der får mange unge til at mistrives i jagten på “det perfekte”

Sex og samfund · 25-08-2017

Dekoration i klasselokale med Silent Deco Flexible med verdenskort.

Skru ned for støjen med kreative akustik-miljøer

Vi diskuterer ofte folkeskoleelevers indlæringskurve, men glemmer det afgørende fundament: Kan de høre, det de skal? Nej, siger ekspert i akustik og peger på løsningen

Lydac · 25-08-2017

 
Projekt Sund Skole er et helt nyt EU-støttet projekt, som skal hjælpe de danske skoler, forældre og børn med at gøre sundhed til en vanesag i skolen.

Nyt projekt gør årgang nul til årgang sund

Et helt nyt EU-støttet projekt skal hjælpe både skoler, forældre og børn med konkrete værktøjer til at skabe nye sunde årgange

Projekt Sund Skole · 25-08-2017