Byg med brikker

Klakx plastikbrikker arbejder i en verden af både 2D og 3D, hvor man kan lave cirkler, buer, kuber og de fleste polygoner

I forbindelse med den kommende skolereform, der lægger op til adspredelse af aktiviteter, mere bevægelse, færre lektier og minimal lærerforberedelse, vil man opleve, at Klakx sidder lige i øjet!

Klakx er et helt nyt koncept! Det er et kreativt, udfordrende og nytænkende undervisningsværktøj til alle årgange, som består af formstøbte, slidstærke plastikbrikker, der kan sættes sammen i et utal af kombinationer ved hjælp af slidser og huller. Det kan bruges til at bygge efter arbejdsopgaver, skitser eller fantasi, og systemet er velegnet til at arbejde med vinkler, overflader og volumener – til at lære at samarbejde og til at bygge stort.

Deformation, tvist og bøjninger

Når man bliver introduceret til Klakx, vil man typisk starte med at bygge ‘bjælkehytter’, hvor slidser på siden af brikkerne bruges. Men brikkerne kan udfordres, deformeres, tvistes og bøjes, og elevernes forståelse for brikkernes kompleksitet og muligheder stiger proportionalt med erfaringsniveau og årgang. Brikkernes evne til at lave udbøjninger på den ene led og samtidig være stive på den anden led, skaber en række konstruktive og formmæssige potentialer. Det betyder, at eleverne med tiden kan arbejde med avancerede former, broer med flere meters frit brospænd og skabe konstruktioner, der ‘svæver’ eller visuelt skaber rotationer omkring sig selv.

Legende matematisk oplevelse

Kan man bygge noget rundt af en kantet brik? Klakx arbejder i en verden af både 2D og 3D, hvor man kan lave cirkler, buer, kuber og de fleste polygoner. Det er oplagt at arbejde med begreber som volumen, overflader, arkitektur, kombinatorik og kommunikation.

Brikkerne kan bruges som skabeloner til at tegne byområder, pladser, grundplaner osv. Når man bygger i 3D ovenpå sin tegning, vil eleven hurtigt kunne se en sammenhæng mellem linjer, skala og mønstre. Denne oplevelse af ‘helhed’ kan være svær at forklare – men den er let at erfare, når man selv sidder og tegner og bygger. Koblingen mellem et tegnet univers i 2D og et bygget univers i 3D, giver en forståelse for sammenhængen mellem f.eks. husenes facader og byens pladser. Klakx er en legende matematisk oplevelse, hvor det læringsmæssige går hånd i hånd med det kreative.

Du kan opleve systemets tegne- og byggefunktion på Youtube.com (søg på ‘Klakx’). I tillæg til at være dansk designet, er Klakx produceret i Danmark og naturligvis CE-godkendt.

Du kan finde mere information, billeder, video og læringsmateriale på www.klakx.com.

For at skoler kan få maksimalt udbytte af Klakx brikkerne, er der udviklet læringsmateriale, der gratis kan downloades fra producentens website.

Dette læringsmateriale kan bl.a. bruges i fagene matematik, dansk og engelsk fra 3. til 9. klasse. Der udvikles/publiceres løbende nyt materiale, og alt materiale tilpasses aktuelle læringsmål for fag og årgange.

 

Seneste artikler

Til kamp mod usunde snacks

Størstedelen af det sukker vi indtager, spiser vi mellem måltiderne. Nu har 155.000 skolebørn i 4.-7. klasse taget kampen op mod sukkeret

GoCook · 04-12-2017

Frisk luft har effekt som et ekstra skoleår

Eleverne klarer sig markant bedre, når luftkvaliteten er i top. Det viser et DTU-forsøg fra Vallensbæk Skole, hvor to lokaler fik monteret et ventilationsloft

Troldtekt · 04-12-2017

Med VR-briller kan unge genopleve sig selv fremlægge – og lære af det.

Klædt på til bedre selvværd

Et nyt samarbejde mellem mobilselskabet Call me og Meptek skal hjælpe danske unge til et større selvværd og til at indfri deres fulde potentiale

Call Me og Meptek · 04-12-2017

Foto: Det Kongelige Teater

Klassisk scenekunst på skoleskemaet

Med nye partnerskabsaftaler får flere børn og unge adgang til kunst og stifter bekendtskab med de klassiske kunstarter

Det Kongelige Teater · 04-12-2017

Med Edulabs læringsportal gøres matematikken til en leg for børnene.

Brøker maskeret som banko, krig, fangeleg og stafet

Folkeskolereformen stiller krav om bevægelse i skolen, og da hverdagen i skolen i forvejen er fyldt med krav og mål, er det oplagt at inddrage bevægelse som en del af den faglige læring

Edulab · 04-12-2017